Vestverk

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Vestverk fra Corveykloster Karolingisk (873–885) nær Höxter i Tyskland

Vestverk (fra tysk westwerk) er en fasadetype som ble brukt på kirker i tidlig middelalder fra karolingisk tid og fremover. En vestfront strekker seg over flere etasjer og har gjerne et midttårn og trappetårn på sidene.

Vestverket var en monumental vestfasade som var inngangen til romanske, karolingiske og ottonske kirkebygninger. Eksteriøret besto av en bygning i flere etasjer mellom to tårn. Interiøret besto av en inngangs vestibule, et kapell og serier av galleri over skipet.

Vestverket i Corveyklosteret (873-885) i Tyskland er det eldste bevarte. Freskene, opprinnelig fra 900-tallet, inne i vestverket viser scener fra Odysseen. Kongen og senere keiseren og hans følge bodde i vestverket da de besøkte klosteret under sin reise rundt i landet.


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi