Vestre Slidre kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Vestre Slidre kirke
VestreSlidrekirke.jpg
Vestre Slidre (2001) Nina Aldin Thune
Generelt
Byggeår:  1200-tall, takverk datert til 1268
Viet til:  Jomfru Maria
Kirkegård:  De eldste gravene er fra 1816 og 1821 det er også et gravkammer under koret
Arkitektur
Periode: Romansk
Teknikk:  Mur
Materiale:  Stein, tretak
Mål:  Hel lengde 28,6m, skip 15m, bredde 10,2m, kor 8,5x7,3m
Tårn:  Over skipet
Portal:  Mangler vestportal, nordportal, korportal
Kirkerommet
Prekestol:  1790-årene
Døpefont:  sent 1800-tall
Alter:  Altrertavle barokk, Jesus på korset, 1700-tall
Diverse:  Kirken har kalkmalerier fra 1400-tallet antakelig Marias himmelkroning og et malt trehvelv over koret fra 1300-tallet

Vestre Slidre kirke eller Slidredomen er en middelaldersk steinkirke fra rundt 1200 i Vestre Slidre. Den var sansynligvis hovedkirke for Valdres i middelalderen. Kirken er romansk, men nok yngre enn den ser ut, og en vanlig datering er begynnelsen av 1200-tallet. Sikker datering har en av skipets takverk 1268 mens noen kilder plasserer den så tidlig som 1170.

Slidredomen sett fra støpulen
Foto: John Erling Blad

Det er merkelig at kirken ikke har noen gotiske trekk, men det kan muligens forklares ved at byggeperioden har vært lang.

Et annet uvanlig trekk er at kirken mangler vestportel, da det er vanlig at kirker har inngang fra vest. Hovedinngangen her er sydportalen.

Inventar

Inventaret er fra 1700-tallet, både altertavlen, prekestolen og korskranken har akantusutsmykking.

Altertavlen skygger for kalkmaleriene fra tidlig 1400-tall. Midtscenen , som er helt skjult, er tolket som Marias himmelkroning. Delvis synlig er engler som spiller på sidene og apostlene under.

Koret har også et praktfullt bemalt trehvelv fra 1300-tallet. Det forestiller Kristus i Mandorla sentralt i midten. I nedre kant på sidene finner en engler og apostler.

På nordveggen er det avdekket et middelaldersk våpenskjold som blir brukt som Vestre-Slidres kommunevåpen

Tidligere var det i kirken en alterkalk som var gitt av Biskop Salomon av Oslo (1322-1352), den eneste biskop i Norge som overlevde svartedauen.


Litteratur

  • Ekroll, Øystein, Stige, Morten, Havran, Jiri, Middelalder i Stein bind 1 i serien Kirker i Norge, Oslo 2000, ISBN 82-91399-09-3
  • Jahnsen, Jahn Børe, Slidredomen 800år, Slidre 1987, ISBN 82-991611.1.8

Eksterne lenker

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi