Ulnes kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Ulnes kirke
Ulnes kirke - 01.jpg
Nord-Aurdal Foto:Nina Aldin Thune
Generelt
Byggeår:  ca 1250
Endringer:  restaurert 1734-35, påbygget 1891-1894, 1950-årene, 1977
Kirkegård:  kirken har kirkegård
Arkitektur
Teknikk:  Mur
Materiale:  Stein
Mål:  Skipet utvendig 12,6 x 11,6m, koret 6,7 x 7,8m
Takrytter:  midt over skipet
Portal:  I skip og kor mot sør
Kor:  rett avsluttet kor
Skip:  enskipet
Kirkerommet
Prekestol:  I tre fra 1600
Døpefont:  Tre 1793 og gips fra 1873 av Ole Fladager
Alter:  altertavle Nattverden, Moses og Aron, evangelistene, Jesus på korset, Maria med barnet, Himmelfarten av Anders og Halvor Pedersen Rye fra 1850
Diverse:  Rosemaling i koret fra 1700-tallet av Ole H. Berge

Ulnes kirke eller Ulnes kyrkje er en langkirke fra ca. 1250 i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Kirken er den nest største middelalderkirken i Valdres. Dendrokronologiske prøver fra kirkens opprinnelige takkonstruksjon har senere vist at materialene er felt omtrent 1265. Trolig ble kirken bygget ikke lenge etter.

Byggverket er i stein, har 220 plasser og har innslag av både romansk og gotisk arkitektur.

Bygningen


Gouache: Johannes Flintoe
Ulnes,Nord-Aurdal, Oppland.
Kart: Kart i skolen

Tegning: Olaf Nordhagen

Tegning: Olaf Nordhagen

Kirken var opprinnelig en langkirke med kort rektangulært skip og et litt smalere rett avsluttet kor. Veggene i både skipet og koret er av stein. Kirken har opprinnelig hatt en takrytter midt over skipet som var støttet av en midtmast inne i den. I 1675 var det planer om å erstatte kirken med en trekirke da den var i dårlig stand, og på begynnelsen av 1700-tallet hadde skipet forfallt ytterligere. Ca. 1720 ble den tatt ut av ordinær bruk.

Vinteren 1733–34 besøkte biskop Hersleb kirken og beskrev den «som en stenhob». Den måtte enten gjenoppbygges eller kasseres. Prosten i Valdres ville ikke at den skulle gjenoppbygges da han mente at Svenes kirke i nærheten var stor nok, men befolkningen ville gjerne bygge den opp igjen og deres ønske ble oversendt biskopen.

Alt året etter var gjennoppbyggingsarbeidet med selve bygningen fullført. I et brev til biskopen fra midten av desember 1735 skriver sogneprest Landt :

Sitat Udenæss Kircke, som i saa mange aar har ligget nedfalden, er og opmuuret og med tag og Taarn, sampt Vinduer og Dørre forsiunet, saa at allene resterer Jndredningen, som og til næstkommende Sommer bliver færdig Sitat
sogneprest Landt

Det nye skipet ble litt bredere enn det gamle, men koret er i hovedsak bevart.

I 1891–94 gjennomgikk Ulnes kirke en ny, større istandsetting og ombygging, et sakristi ved østenden av koret og et våpenhus ved vestenden av skipet ble da bygget til.

I 1950-årene ble kirken satt i stand på nytt. Til arbeidet hørte nytt sakristi og våpenhus som var tegnet av arkitekt Hans Magnus

I 1977 ble det installert toalettanlegg i våpenhuset.

Portaler

Kirken har to sørportaler, en i skipet og en i koret. Korportalen har spiss bue, en vulstprofil rundt hele åpningen og vederlagstein med profil. Portalen i skipet er ulik med døranslag trukket inn i muren. Begge portalene har kvaderstein som er hugget av kalkstein.

Grafitti

På sørmuren ca 110 cm fra det sørvestre hjørner fant en i 1986 en menneskeskikkels innrisset i murpussen.

Interiør

Det har skjedd store forandringer med interiøret gjennom tidene. Det ble først forandret i 1737 etter at murene var blitt murt opp igjen og da ble murene i koret malt av Ola Hermudsson Berge i slutten av 1700-årene. Maleriene ble overmalt muligens i perioden 1842-45 da det ble fortatt en rekke arbeider i kirken. I 1891-94 ble det fortetatt en stor reparasjon og det ble satt opp brystpanel rundt veggene og en anskaffet nye benker.

1953-54 ble interiøret restaurert. Den store midtromssøylen ble erstattet av fire store skråstolper og brystpanelet ble fjernet.

Murmaleriene fra 1700-tallet ble også avdekket De viser landskap med høye, slanke trær og arkitekturmotiver, malt i grågrønt og blågrått og med rødbrunt i bakken og i trekronene.

En scene på nordveggen viser Jesus og tre av disiplene samt Sakkeus i morbærtreet. Opprinnelig har det vært hele disippelflokken, men her var muren så dårlig at den måtte hugges vekk.

På korets østmur er malt trær med høye, stiliserte kroner. Rundt det tidligere østvinduet har det vært en blå rankemaling, og ovenfor den en naivt malt korsfestelse, som fortsetter noe over himlingen og kan sees på loftet. Bildet har ramme med geometriske ornamenter og hengende dusker. Videre er det blå rankemaling rundt korets sydportal og på skipets østmur, rundt korbuen. Her er det dessuten en spinkel kongekrone i buetoppen.

Bilder

Litteratur

  • Ekroll, Øystein; Med kleber og kalk, Norsk steinbygging i mellomalderen 1050-1550, Oslo 1997 ISBN 82-521-4754-2
  • Jahnsen, Jahn Børe; Ulnes kyrkje, Ulnes 1995 ISBN 82-993554-0-0

Eksterne lenker


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi