Tympanon

Fra Kunsthistorie
(Omdirigert fra Tympanon (arkitektur))
Hopp til: navigasjon, søk
Tympanonfelt fra en sideportal i Linkolnkatedralen
Foto: Nina Aldin Thune

Tympanon fra gresk: ty'mpanon, tromme, tamburin, fra latin: tympanum er det trekantete feltet i gavlen på en klassisk tempelfasade ofte utfylt med skulpturgrupper, eller feltet over døren, men innenfor buehvelvet i middelalderkirker.

Alle tre sidene er omgitt av kraftige profiler og ofte finnes det skulptur eller relieff.

Tympanon ble i antikken bare brukt på templer. I romerriket ble det også av og til brukt over inngangen til boligene til personer som hadde viktige statsfunksjoner. Senere brukes tympanon som betegnelse på lignende felt over dører og vinduer. Felt som er begrenset av en bue blir blir også kalt buefelt eller buegavl. Denne typen ble mye brukt i romansk og gotisk arkitektur. Et annet uttrykk for tympanon er pediment.


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi