Trondenes kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 68°49′19″N 16°33′47″Ø

Trondenes kirke
2014 07 30 Stetind Trondenes 230.JPG
Trondenes (2014) Foto:Frode Inge Helland
Generelt
Byggeår:  Fullført ca 1440
Arkitektur
Periode: Senmiddelalder gotikk vindusformen mer romansk
Arkitekt:  restaurering Harald Sund og Erling Gjone
Teknikk:  Mur
Materiale:  Stein, tretak
Mål:  Hel lengde 36m, skip 22.5 x 17m, kor 13.5 x 11.5m
Portal:  Vestportalen særegent flatt bladverk på kapitelene, Nordportelan kapiteler med diamantsnitt, gotisk
Kor:  Smalere enn skipet rett avsluttet
Skip:  Enskipet, sidealternisjer på begge sider av koråpningen
Kirkerommet
Prekestol:  Korskille i rokokko med prekestol 1792
Døpefont:  Romansk
Alter:  Hovedalter med alterskap, To sidealter også med bevarte alterskap Bernt Notke, Lübeck ca. 1500
Diverse:  Vievannskar innenfor nordportalen, Smijernsarbeider på norddøren
Commons-logo.png
Trondenes kirke bilder på Commons
Vekten.jpg
Trondenes kirke bilder på kunsthistorie

Trondenes Kirke er verdens nordligste steinkirke. Den ligger ca. 3 km nord for sentrum av Harstad på Trondenes, et historisk sted med spor tilbake til vikingtiden. Årstallet for bygging har inntil nylig vært satt til rundt 1250, men nyere forskning heller mot at kirken er av nyere dato. Kirken er bygd på et område der det tidligere har vært trekirker fra 1100-tallet. Rundt kirken finnes det rester av befestninger fra 1100-tallet, som skulle beskytte en tidligere trekirke mot angrep.

Bygningen

Trondenes kirke Foto: Frode Inge Helland

Kirkeskipet er det største bevarte etter Nidarosdomen. Grunnplanen er enkel med et rektangulært skip og et smalere rett avsluttet kor.Kirken har også et hvelvet sakristi som er bygget samtidig med koret.

Skipet har vestportal og motstilte nord- og sørportaler i vestre del av skipet, sørportal i koret og inngang til sakrisiet i nordveggen av koret.


Interiør

Skipet sett fra koret
Foto: Frode Inge Helland
Korskillet
Foto: Nina Aldin Thune


Kirken er enskipet med to sidenisjer på hver side av koråpningen. Den ble revet ned og erstattet med et korskikke i 1792. Kirken har trehimling med innskriften «Benedic-domine-domum-istam-et-omined-habitantes-in-ea-amen» «Herren velsigne dette hus og alle som bor i det , amen».


Inventar

Kirken har tre alterskap som er plassert i koret. Og kirken har hatt minst tre alterskap til. [1]

De tre alterskapene i kirken
Foto: Frode Inge Helland

På hovedalteret er et Mariaskap fra midten av 1400-tallet som er laget i Lübeck. Maria i midten er omgitt av sine kvinnelige slektninger.Under kvinnene er Kristi mannlige forfedre. På predellaen er Kristus og apostlene.

I midten av øverste rekke på altertavla er vi Jesusbarnet og Maria som skulpturer i mandorla-ramme av skyer og rosetter. Maria og Jesus er omringet av flere familiemedlemmer enn vi finner i noen annen altertavle i Norge. Fra venstre: Maria Klopas, Marias søster med sine fire sønner. Maria Salome, Marias søster, med sine to sønner. Og innerst ser vi Anna, mor til Maria’ene, med Jomfru Maria og Jesusbarnet på armen. Ved Annas føtter leker Jomfru Marias to søstre, som også fikk navnet Maria. Til høyre for Madonna og Jesusbarnet møter vi Susanna, Jesus oldemor. Susanna er sammen med døtrene Anna og Esmeria. Deretter Memellia sammen med sønnen Servatius og et barn til, men det navnet finnes ikke i overleveringene. Lengst til høyre er Esmerias datter, med sønnen Johannes Døperen.

De mannlige familimedlemmene finner vi i rekken nedenunder. Fra venstre: Zebedeus, Job, Simon, kong David, Josef, Johannes, Ehud og Zakarias.

Altertavlen hviler på en predella med maleri av Jesus sammen med de tolv apostlene som alle sammen har glorie. Til venstre for Jesus er Peter med en nøkkel. Innskriften foran alteret sier: Her besøker englene sine medborgere og sammen nyter de Jesu lekam.

I alterskapet til venstre er det tre skulpturer. I midten en skulptur av Maria med Jesusbarnet. Hun er flankert av St. Michael og St. Kristophorus sammen med Jesusbarnet. På predellaen ser vi Veronicas svetteduk malt med Kristi ansiktstrekk mellom to engler.

I alterskapet til høyre, finner vi i midten Jesusbarnet i armene til Maria og Anna, marias mor som holder opp en bok foran Han. Her står Sta. Birgitta og en ukjent helgen på hver sin side. På predellaen ser vi maleri fra Jesu lidelseshistorie.

Et fjerde skap er beskrevet av Schirmer i 1910:

Sitat Throndenes kirke (Prondarnes) var fylkeskirke i Prondarness fylki. I B. M. Et alterskab med to døre. Indvendig en udskaaren fremstilling af Maria med barnet, samt en anden kvindelig helgen, som rækker barnet en frugt. Malet og stærkt forgylt, med en nu utydelig indskrift. Indvendig oaa den ene dør malet Sta. Dorothea, udvendig paa samme dør malet Sta. Sunniva med Seljehelleren. Indv. paa den anden dør Sta Catharina og udvendig St. Olav. Skabets høide 1,40 m, dets bredde, naar døren er lukket, 0,7 m Det er af ekeved. Sitat
Herman M. Schirmer[2]

Datering

Fordi kirken er så stor har det siden 1800-tallet vært vanlig å datere kirken i Håkon 4. Håkonssons tid ca. 1250, men en har ikke hatt noe sikekrt kildemateriale som tyder på at kirken er bygget av kongen. Håkon lot derimot bygge en kirke i Tromsø. Takverket i kirken er blitt datert ved hjelp av årringdatering og takverket over koret er fellt 1399_1400 og tømmeret til takverket over skipet en gang etter 1434.

Referanser

  1. Ekroll, Øystein; Med kleber og kalk, Norsk steinbygging i mellomalderen 1050-1550, Oslo 1997 side 301
  2. Schirmer, Herman H. ; Fortegnelse over vore bevarede mindesmærker fra den kristne middelalder, Kristiania 1910, side 36

Litteratur

Eksterne lenker


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi