Tresfjord kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 62°31′19″N 7°8′17″Ø

Tresfjord kirke
Tresfjord kirke.jpg
Generelt
Byggeår:  1828
Endringer:  restaurert 1927—29, 2006—08
Kirkegård:  Det er kirkegård ved kirken
Arkitektur
Arkitekt:  Erik Kroken
Teknikk:  tømret
Materiale:  tre
Kor:  rett avsluttet kor
Skip:  enskipet med galleri, taket båret av kraftige søyler
Kirkerommet
Prekestol:  i tre fra 1687 i renessanse laget av Erik Skjeidsvoll
Døpefont:  av tre
Alter:  altertavle av Iver Knutsen Åsgjerdet fra 1828, Maria med barnet og Jesu korsfestelse
Diverse:  Alterfrontale fra 1300-tallet
Tresfjord, Vestnes, Møre og Romsdal.
Kart: Kart i skolen
Koret sett gjennom korskranken.
Foto: Frode Inge Helland

Tresfjord kirke er en avlang åttekantet kirke fra 1828 i Vestnes kommune, Møre og Romsdal fylke.

Historie

Grunnstein ble lagt i 1825, og kirken innviet i 1828. Kirken ble restaurert i 1927-1929. Den har vært opprettingsprosjekt siden 1978, og har blitt støttet opp med wirer. I 2006-2008 har kirken gjennomgått omfattende reprasjoner.

En tidligere Tresfjord Kirke omtalt i diverse slektsbøker på 1700-tallet. I 2003 ble kirken besøkt av det norske kongeparet.

Bygningen

Kirken er bygget i tømmer, utvendig kledd med liggende panel og har 270 plasser. Tresfjord kirke er en avlang åttekantet tømmerkirke med utbygg i øst og vest. Åttekanten som utgjør kirkens skip har et åttesidet pyramideformet tak.

På toppen av det pyramideformede taket er det plassert et åttekantet tårn med tak i form av en tårnhjelm. Utbyggene mot øst og vest som rommer henholdsvis kor og våpenhus har vanlig saltak. Mot øst har koret et lavere tilbygget sakristi med saltak, sannsynelig oppført sekundært. Våpenhuset har to plan, hvor det øvre har åpning ut til det polygonale galleriet over skipets vestinngang.

Skipet har horisontal himling som er båret av horisontale himlingsbjelker. Himlingsbjelkene er opplagt på ytterveggene mot sør og nord samt på to kraftige langsgående hoveddragere som går i underkant av himlingen. De to hoveddragerne hviler på en veggbjelke over korskillet samt på seks kraftige søyler. Fire av søylene er sentrisk plassert i skipet, mens de to siste er plassert i forkant av orgelgalleriet og bærer også dette. Fra søylene i orgelgalleriets front krager de to hoveddragerne ut til skillet mot våpenhuset. De horisontale himlingsbjelkene er opplagt mellom de to øverste omgangene i skipets nord og sørvegg.

På grunn av store skjevheter i konstruksjonen ble det i 1982 montert et midlertidig system for sikring av kirken. I seks av skipets åtte hjørner ble det satt opp H-profil søyler i stål som parvis ble forbundet i toppen med innvendige horisontale stålstag. På sørsiden av kirken ble stålsøylene bardunert til betongfundamenter i grunnen. I 2006—2008 ble deler av grunnmuren fornyet, samt at kirken fikk nye gulv. Dette gjorde at wirene kunne fjernes.

Interiør

Kirken er rikt dekorert og mye av interiøret er frå 1600-talet. Takhvelvingen er dekorert med blå stjerner. Kirken er båret av fire kronstaver. En frise med rosemalingsmotiv går rundt hele kirkeskipet. Interiøret i kirken ble restaurert til hundreårsjubileet i 1928. I 1963 ble det utført en fargerestaurering etter en taklekkasje.

Inventar

Prekestolen i renessanse. Skåret av Erik Skeidvoll i 1687. De fire evangelistene er gjengitt i hvert sitt felt med symbolene menneske med vinger, løve, okse, ørn. Prekstolen sto opprinnelig i den eldre kirken. Feltene under har englemotiv i romansk bue.
Foto: Frode Inge Helland

Tresfjord kirke er en liten kirke med gamle fine dekorasjoner og inventar. Over kordøren henger fem bilder som er fra altertavlen i den gamle kirken. Den nåværende altertavlen er laget av Iver Knutsen Åsgjerdet. Prekestolen er fra renessansen med utskjæringen og friske farger og er laget av smed, treskjerer og bonde Erik Skeidsvoll i 1687.

Alterfrontalet er fra middelalderen med malte fremstillinger av Maria og scener fra Jesu barndom. Den henger over prekestolen.

Billedgalleri

Tresfjordantemensalet fra ca. 1325 – 1350. Antemensalet er utført i olje og er således et av Europas aller eldste oljemalerier. Man antar at det har tilhørt en eldre kirke på stedet.
Foto: Frode Inge Helland

Litteratur

  • Eidhamar,Kristine; Tresfjord kyrkje 1828-1978
  • Erdmann, Domenico; Rapporter fra restaureringen 1927-29, Riksantikvarens arkiv.

Eksterne lenker


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi