Tingvoll kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Tingvoll kirke
Tingvoll kirke.jpg
Tingvoll Foto:Nina Aldin Thune
Generelt
Byggeår:  1180
Arkitektur
Kirkerommet
Tingvoll, Møre og Romsdal.
Kart: Kart i skolen

Tingvoll kirke ligger på Tingvoll på Nordmøre. Den er en romansk stenkirke med gotiske innslag som ble bygget rundt 1180. Det nåværende interiøret stammer i hovedsak fra 1600-tallet. Kirken blir noen ganger referert til som Nordmørsdomen.

Historie

Plansnitt i pasasjehøyde.

Kirken ble modernisert i 1878 og restaurert 1928-1929. Kirken hadde flatt tak som skjulte takverket. Da korbuen ble avdekket kom takhimlingen i veien for korbuen og fjernet.

I 1600-årene fikk kirken på bygget tårn, våpenhus og sakristi. Dette er senere blitt fornyet. Etter dette fikk kirken nordgalleriet og ellers senere bare noen få og små tilføyelser.


Bygning

Hjørnekvadrer i tilhugget marmor.
Foto: Frode Inge Helland

Totallengden er 32m. Skipets utvendige mål er 22m x 13,5m. Koret måler 10m x 10m. Taket er røstet bratt, nær 60 grader, og tekket med skifer. Takrytteren med spir er 36 m høyt.


Eksteriør

Alle hjørner og og omramminger er hugget av hvit marmor. Korgavlen har vindusrekker i to høyder, tre rundbuete vinduer i nederste rekke og to i øverste med et sirkelformet vindu i midten. Langveggene i skipet har to store vinduer hver. Skipet har motstående, rektangulær nord- og sydportal og rundbuet hovedinngang i vest.

Sydportalen

Sydportalen har senere påbygget våpenhus korinngangen respektive sakristi, begge i tre.

Interiør

Skipet med galleriet sett mot vest fra korbuen.
Foto: Frode Inge Helland
Alternummerskap med madonnafigur fra prosesjonsstav. Koroppgang syd.
Foto: Frode Inge Helland
Altertavle.
Foto: Frode Inge Helland
Epitafium og rester etter kalkmaleri
Foto: Frode Inge Helland
Skipet mot koret.
Foto: Frode Inge Helland
Skulptur fra korbuen
Foto: Nina Aldin Thune
Skulptur fra korbuen
Foto: Nina Aldin Thune

Skipet er åpent helt opp i røstet med åpent takverk og galleri på vest- og sydveggen.

Over koret er det et middeladersk tønnehvelv av tre med malte dekorasjoner med som viser at det har vært fire langsgående friser som deler taket i tre feltr som er dekorert med måner og stjerner, tilsvarende taket i Vestre Slidre kirke i Valdres. Man antar at taket skriver seg fra 13-1400-årene.

I skipets yttervegger er det bygget en passasje i høyde med vinduene over vindusnisjene og som gjorde det mulig på en diskret måte å bevege seg rundt hele skipet uten å krysse gulvet.

På veggene er det rester av tidligere kalkmalerier. På sørveggen, til høyre for prekestolen kan man se St. Georg i kamp med dragen. På nordveggen er det rester etter etter et stort kalkmaleri som er synlig under et stort epitafium og som viser bla. en konge og en biskop.Inventar

To små madonnafigurer fra middelalderen som tidligere har prydet prosesjonsstaver, sammen med de to evangelistene på de forreste benkevangene, kan nå sees på salmenummertavlene i korbuen.

Prekestol og baldakin.
Foto: Frode Inge Helland


Prekestolen fra 1632 er utført i renessanse med arkitektonisk dekor og har senere fått påsatt utskårne figurer med trekk fra spansk barokk som forestiller Kristus og evangelistene og Adam og Eva på baldakinen.

Da lektorieveggen/korveggen ble åpnet til nåværende bredde ble det funnet to bevarte kapitelfigurer fra omkring år 1200, de eneste steinskulpturer i kirken i dag.
En marmorplate høyt oppe på veggen bak alteret har en runeinnskripsjon, datert til 1100-tallet, som lyder: Jeg ber for Guds skyld dere lærde menn som ivaretar dette hellige stedet og alle dem som tyder min bønn: Minnes min sjel i hellige bønner. Men jeg hette Gunnar og jeg gjorde dette huset. Lev vel.

En alterkalk i tidlig gotikk fra 1200-tallet er fremdeles i bruk. På alteret står to kobberlysestaker med løveføtter fra senmiddeladeren.
Døpefonten fra rundt 1400 er i messing og er laget i Nürnberg. Kirken fikk nytt utstyr på 1600-tallet da det katolske inventaret ble skiftet ut. Mesteparten er godt bevart. Alterskapet ble gitt til Løken kirke i Sunndalen hvor det senere ble ødelagt av et snøras.

 • Alterkar. Fotstykket av kalken og disken (brødasjetten) er av forgylt sølv. Norsk middelalderkust fra 1200-tallet. Selve begeret er av yngre dato.
 • Nummertavleskap, to stk. i koroppgangen er tegnet av restaureringsarkitekt Glærum etter gamle funn på kirkeloftet. Madonnafiguren med barnet er fra katolsk tid.
 • Alterbibel fra 1589.
 • En tysk Luther-Bibel fra 1562
 • Graduale (en messebok) fra 1573.
 • Åttekant døpefont i tre, datering usikker.
 • Døpefatet av messing, trolig laget i Tyskland (Nürnberg) omkring 1400 - 1600-tallet.

Barokkaltertavle og epitafium

Barokkaltertavlen fra 1660, er skjenket av presten Hans Nilsen Tausan og antas skåret av Ole Bildsnider. Den er delt opp i fem nivåer: Nattverden, korsfestelsen, oppstandelsen, Kristi himmelfart og øverst den triumferende Kristus. I alt har tavlen 30 skårne figurer. Maleriet er utført av den hollandske kunstneren Seth Boggarth.

Epitafiet på nordveggen i skipet er skåret av Ole Bildsniderdatert 1661 og følger det samme skjema som altertavlen med horisontale og vertikal oppdeling. Epitafiet var gitt av av Hans Nilsen Tausan som var prest på stedet fra 1650-97 - i hele 47 år.
Epitafiet på korets nordvegg er fra fra 1647 har omramming malt direkte på veggen.

Tausan skaffet også tilveie den lille korsfestelsesgruppen i korbuen og skjenket kirken vestgalleriet med bilde av de 11 apostlene i 1682.
På denne tiden fikk kirken noen private familielosjer, lysekrone, offertavle og messehagl.
Kirken har tre kirkeklokker fra 1705 og 1848 støpt hos Fabrikken ved Nidelven i Trondheim.

Pulpitur

Pulpitur fra 1662, den såkalte "kongestolen". Korets nordside.
Foto: Frode Inge Helland

Pulpituret, som kalles "Kongestolen", bygget 1662 og var da plassert ved prekestolen. I 1685 kom Kong Christian V på Norgesreise og passerte gjennom Tingvoll med stort følge og satt under gudstjenesten i stolen. Til minne ble det satt et toppstykke på stolen med kongemonogrammet C5 og inskripsjonen:

Sitat HØILOVLIGKONGCHRISTIAN5HUKOMMELSESOMVARPÅDENESTOLDEN28IVNIANNO1685 Sitat
Inskripsjon

Nå er pulpituret flyttet til nordsiden av koret. Til venstre for stolen ser er åpning for oppgangene til lektoriet.

Hode, detalj pulpitur.
Foto: Frode Inge Helland
Cristian V's monogram på pulpitur.
Foto: Frode Inge Helland

Litteratur

 • Øistein Ekroll, Morten Stige, Jiri Havran, Kirker i Norge - Middelalder i stein, ARFO, Forlag for arkitektur og kunst, Oslo 2000 ISBN 82-91399-09-3.
 • Alf Henry Rasmussen, Våre kirker - Norsk kirkeleksikon. Vanebo forlag 1993. ISBN 82-7527-023-7.
 • Morten Stige og Terje Spurkeland (redaktører), Tingvoll kykje, gåten Gunnar gjorde. Trondheim 2006. ISBN 82-519-2189-9.
 • Inger Helene Johnsson: Hvem var Tingvollkirkens byggherre. Årbok for Nordmøre 1992, s. 6 - 10.

Eksterne lenker

Bilder

Eksteriør

Interiør

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi