Tempera

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Tempera er en betegnelse på maling hvor fargestoffet er oppløst i vann og blandet med egg, kasein, lim eller et annet bindemiddel. Tempera er basert på et emulsjonerende bindemiddel. Emulsjon er sammenblanding av to stoff som i utgangspunktet ikke kan blandes. Det er mange ulike oppskrifter på temperamaling. Eggtempera er den vanligste blandingen, som er basert på de to ikke blandbare veskene olje og vann. Egget tilsettes som emulgatoren, det vil si at det gjør at olje og vann likevel blander seg. Navnet Tempera er latin og betyr: «å blande i riktig forhold». Ordet tempera betegner selve malingsteknikken.

En gammel maleteknikk

Bruken av temperamaling er meget gammel og var enerådende i kunstmaling inntil oljemalingen dukket opp på 1400-tallet, særlig sør for Alpene var teknikken lenge brukt. Lengre nord ble oljemaling brukt tidligere.

Mange kunstnere i samtiden arbeider med temperamaling. Enkelte mener at denne malingen er med å gi et bedre uttrykk i bildene, enn olje- og akrylfarger. Fordi tempera er kjent for at fargene beholder sin mer av sin intensitet (koloritt) slik den er før malingen tørker. Temperafarger «gulner» ogå mindre enn enkelte oljefarger, fordi bindemiddelet innholder prosentvis mindre mengde olje.

Å male med tempera

Blandingen kan gis forskjellig dekkevne og fargestyrke avhengig av pigmenttilsetning. Lite pigment er en maling med dårlig dekkevne (gjennomskinnelig), mye pigment gir er fargesterk og dekkende maling. Bindemiddelet kan oppbevares en tid, gjerne en uke, men må stå i kjøleskap, da det er basert på egg eller kasein, som ikke kan oppbevares lenge i romtemperatur. Om bindemiddelet tykner, kan det tynnes med vann.

Malingen påføres i tynne lag vanligvis med pensel eller rull. Maleunderlaget må være stødig. Plater må brukes, lerret er ikke å anbefale. Underlaget må være preparert for tempera, det må være «sugende» og innholde mindre olje enn tempera malingen.

Påført maling tørker fort og maleriet overflate blir da uoppløselig. Men den kan straks overmales på nytt. Malingen får en matt overflate når den er tørr.

De vanligste temperamalingene

Mange blandinger med forskjellige emulgatorer er utprøvd, for å finne den optimale blandingen. De vanligste er eggeplomme og kasein.

Eggtempera

Eggtempera lages ved å vispe sammen vann, olje og egg til det emulgerer, det vil si blander seg fullstendig. Kunstnere blander bindemiddel og pigment under arbeidsprosessen, direkte i maleriet eller på paletten.

1. Visp sammen to egg.
2. Tilsett 1 dl rå eller kokt linolje,
   og 1 dl vann.
3. Visp blandingen kraftig slik at det hele er godt blandet og ikke skiller seg (emulgert).
4. Tilsett tørt pigment i pulverform og bland til alt er en jevn maling. Ta prøver av malingen for å se dens dekkevne.

Kaseintempera

1. 1 dl kasein
2. Tilsett 0,5 - 1 dl rå eller kokt linolje,
   og 1 - 2 dl vann.
3. Visp blandingen kraftig slik at det hele er godt blandet og ikke skiller seg (emulgert).
4. Tilsett tørt pigment i pulverform og bland til alt er en jevn maling. Ta prøver av malingen for å se dens dekkevne.