Symbolisme

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
«La mort du fossoyeur» («Gravleggerens død») av Carlos Schwabe er et visuelt compendium av symbolistiske motiver: Død, engler, snø, og figurenes dramatiske positurer.

Symbolisme er en kunstretning i tiårene rundt 1880-1910 der det avbildete var underordnet hva det symboliserte. Kunstbevegelsen var av fransk og belgisk opprinnelse innenfor lyrikk, prosalitteratur og billedkunst. Symbolisme innenfor kunsten var hovedsakelig en reaksjon mot naturalisme og realisme, kunstretninger som forsøkte å fange inn og uttrykke virkeligheten i kunsten.


Den litterære symbolismen

Symbolismens «far» var Baudelaire.

Symbolismens forutsetning er Charles Baudelaires lyrikk og kritikk, og påvirkningen fra Baudelaire og etter dennes død virket på forfattere som Paul Verlaine og Stéphane Mallarmé, og brøt ut med full styrke på midten av 1880-tallet. Noen forfattere som Joris-Karl Huysmans begynte som naturalist før han beveget seg over i retningen av symbolisme. For Huysmans reflekterte dette skiftet hans begynnende interesse for religion og åndelighet. I løpet av 1880-tallet ble estetikken artikulert gjennom en rekke manifest og tiltrakk seg en rekke forfattere. Via Edgar Allan Poe, som Baudelaire hadde introdusert i frankrike , går det en forbindelse fra tys og engelsk romantikk til den franske symbolisme.

Den maleriske symbolisme

Innen maleri er symbolismen overlappende, men også forskjellig fra litteraturen. Symbolismen i billedkunsten henter inspirasjon fra de mørkere og mer gotiske sidene fra romantikken, men hvor romantikken var heftig og rebelsk, var symbolismen statisk og religiøs-åndelig. Den maleriske symbolismen var en fortsettelse av de mystiske tendensene i den romantiske tradisjonen som inkluderte kunstnere som Caspar David Friedrich, Fernand Khnopff og John Henry Fuseli og var enda mer knyttet til den selvbevisste, mørke og private dekadansen.

Kunstnere

Det var flere og til dels ganske ulike grupper av symbolistiske malere, blant dem Gustave Moreau, Odilon Redon, Pierre Puvis de Chavannes, Henri Fantin-Latour, Edvard Munch, Félicien Rops, og Jan Toorop.

Symbolistisk maleri hadde en større geografisk utstrekning enn symbolistisk poesi, fra flere russiske kunstnere til eksempelvis Elihu Vedder i USA. Auguste Rodin blir tidvis også regent som en symbolistisk billedhogger.

Symbolistiske malere billedgjorde mytologi]og drømmebilder for å anskueliggjøre et visuelt språk for sjelen. De søkte å stemningsskapende og suggestive malerier som førte tankene til en statisk verden av stillhet. Symbolene som ble benyttet var ikke den velkjente ikonografien, men intenst personlige, private, obskure og flertydige. Mer filosofisk enn stilmessig påvirket symbolismen den samtidige Art Nouveau-bevegelsen og Les Nabis («profetene»). I deres utforskning av drømmelignende subjekter er de også forløperne til surrealistene: Bernard Delvaille har beskrevet René Magrittes surrrealisme som «symbolisme pluss Freud».

Eksterne lenker

Commons

Commons har multimedia
for Symbolisme.