Stordal gamle kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 62°23′02″N 7°00′52″Ø

Stordal gamle kirke
20070621 Rosekyrkja i Stordal 0027B.jpg
Foto: Frode Inge Helland
Generelt
Byggeår:  1789
Endringer:  1862 vinduene utvidet
Arkitektur
Teknikk:  Liggende panel
Materiale:  Tre
Tårn:  Åttekantet midttårn
Kor:  Rektangulært
Skip:  Langstrakt og åttekantet
Kirkerommet
Prekestol:  i tre fra 1789
Døpefont:  timeglassformet i tre muligens eldre enn kirken
Alter:  altertavle fra 1789
Diverse:  Et romansk krusifiks fra 12-1300-tallet

Stordal gamle kirke (Stordal gamle kyrkje) Rosekyrka i Stordal er en langkirke med en oktogon fra 1789 i Stordal kommune, Møre og Romsdal fylke. Kirken ble bygget av gårdbrukere på stedet etter at den gamle stavkirken på stedet var blitt for liten. Den er en av de eldste av de åttekantede kirkene i Møre og Romsdal.

Kirken er i Fortidsminneforeningens eie og ble overtatt i 1908.

Bygningen

Kirken sett fra korsiden
Foto: Frode Inge Helland
Interiør
Foto: Frode Inge Helland
Altertavle
Foto: Frode Inge Helland
Prekestol
Foto: Frode Inge Helland
Krusifiks
Foto: Frode Inge Helland
Rosemaling
Foto: Frode Inge Helland
Stordal.
Kart: Kart i skolen
Grunnplan
Snitt
Bernt Tunold: Kirkeinteriør fra Stordal gamle kirke.

Kirken har en åttekantet, langstrakt planløsning med våpenhus og kor bygget til de motstående veggene mot vest og øst. Våpenhuset ligger mot vest som tradisjonen tilsier. Veggene er utført i lafteverk som er bordkledd utvendig. Fire innvendige søyler bærer taket og et todelt, avtrappet, takspir.

Eksteriør

Kirken er utvendig kledd kledd med liggende panel, tekket med teglpanner og et todelt, avtrappet takspir. Vinduene er forholdsvis store i høyt, smalt format. Veggene var oprinnelig tjærebredd, men har siden 1862 vært malt.

Interiør

Interiøret er heldekorert og bemalt i en naivistisk, 150 år forsinket barokk renessansetradisjon med store roser og ranker i engelsk rødt, oker og grått med sorte konturer av bygdemalerne Andreas Reinholdt og Vebjørn Halling. Dekorasjonene er inndelt i tre friser. Brystningshøyde opp til underkant vinduer er malt i dyp engelsk rød. I et bånd over brystningshøyde er der malt draperidekorasjoner i sort hvitt og grått. Over der er der ranke- og rosemotiv motiv i gult og blått på grå bunn. På nordveggen er der øverst en figurfrise med Kristus, de fem kloke og de fem dårlige jomfruer, David og Goliat. Over koråpningen er evangelistene fremstilt.
I fortsettelsen på sydveggen er apostlene fremstilt i en lang rekke. Sentralt i kirken står fire rundsøyler som understøtter taket og takspiret. Tidligere gikk galleriet over våpenhuset. I 1861 ble det påbygget med et bueformet fremspring inn i skipet.

Inventar

I 1861 ble der utført en rekke reparasjoner og forandringer i kirken Et korskille ble fjernet og et romansk krusifiks som hang midt på tverrbjelken over korskillet ble flyttet til norder korvegg, hvor det i dag befinner seg. Krusifikset ble restaurert i 1956 og korset rekonstruert. Altertavlen er barokk med den korsfestede Jesus, flankert av Maria og Johannes. Alteret bekrones av et brutt pediment båret av to søyler og et englerelieff i profil yterst med vinger og ranker. Både altertavlen og og prekestolen skriver seg fra stavkirken som ble revet i 1789. Prekestolen er i renessanse og har blomstermotiver på fyllingene. Loftbjelken mot koret er prydet med utskårne englehoder som tidligere satt på tverrbjelken over korskillet. To lysarmer som var montert på veggen er nå montert sammen til en lysekrone og henger i midtgangen over trinnet opp til koret. Døpefonten har et tinnfat med initialene M.P.D. som kan bety Marie Pultzdatter (ligger begravet utenfor). Et votivskip og en smijerns lysekrone ble funnet på loftet og henger i dag i kirken.

Billedmotiver

Nordveggen (kvinnesiden)

  • De fem god og de fem dårlige jomfruer
  • Til høyre for jomfruene Samson og løven
  • David og Goliat

Sørveggen (mannsiden)

  • Apostelrekken

Litteratur

  • Ekroll, Øystein; Sunnmørskyrkjene - historie, kunst og arkitektur 2012 ISBN 978-82-93273-00-4
  • Rønneberg, Birgitta; Stordal gamle kirke, Jubileumsutgaven Årbok 1969, Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring.
  • Sørmoen, Oddbjørn; 1700-tallet, skjønnhetens århundre Kirker i Norge bind 2 side 178-183 ISBN 82-91399-10-7

Eksterne lenker

Vi

Vi har flere bilder, trykk på lenken:
Stordal gamle kirke.


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi