Stavkirker i Sogn og Fjordane

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Det er fastslått at det har stått stavkirker på 38 av de vel 100 dokumenterte kirkestedene i Sogn og Fjordane i middelalderen. Hele 5 av disse stavkirkene er bevart i mer eller mindre ombygd form. Rikheim kirke i Lærdal gikk ut av bruk en gang omkring reformasjonen og kirkested ble da nedlagt. Resten av de dokumenterte stavkirkene er avløst av nye kirker.

Kjente stavkirker

Kirkested Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Gulen Gulen 1200-tallet avløst av ny kirke omkring 1600
Risnafjord Gulen før 1327 avløst av ny kirke, trolig på slutten av 1500-tallet
Arnafjord Vik før 1360 revet 1645 avløst av ny kirke
Hopperstad Vik omkring 1130 Langkirke med hevet midtrom står som museumskirke spor etter forløper 100px
Vangsnes Vik før 1360 Langkirke del av kirke revet 1861 avløst av ny kirke
Rinde Vik før 1323 Langkirke del av kirke revet 1866 avløst av ny kirke, portal bevart
Fresvik Vik før 1360 Langkirke del av kirke revet 1881 avløst av ny kirke
Undredal Aurland før 1321 Langkirke del av dagens sognekirke 100px
Flåm Aurland før 1360 Langkirke avløst av ny kirke 1669
Tønjum Lærdal omkring 1200 Langkirke med hevet midtrom blåste ned 1823 avløst av ny kirke, flere portaler bevart
Rikheim Lærdal før 1321 Langkirke gikk ut av bruk etter reformasjonen kirkestedet nedlagt
Borgund Lærdal omkring 1150 Langkirke med hevet midtrom står som museumskirke avløst av ny kirke 1868 100px
Årdal Årdal omkring 1200 Langkirke med hevet midtrom trolig St. Bottolv del av kirke revet 1867 avløst av ny kirke, portal bevart
Urnes Luster omkring 1140 Langkirke med hevet midtrom del av dagens museumskirke forløpere påvist, er på UNESCOs verdensarvliste
Fortun Luster før 1323 Langkirke med hevet midtrom del av kirke som ble tatt ned 1883, gjenreist som museumskirke på Fantoft ved Bergen, brente ned 1992 avløst av ny kirke
Nes Luster før 1323 del av kirke revet 1836 avløst av ny kirke
Gaupne Luster omkring 1200 avløst av ny kirke 1652 portal bevart i kirke fra 1652 som nå står som museumskirke 100px
Jostedal Luster før 1323 ny kyrkje stod ferdig 1660 låg truleg øyde i seinmellomalderen fram til andre halvdel av 1500-talet
Joranger Luster før 1341 revet 1640 avløst av ny kirke
Fet Luster før 1341 avløst av ny kirke før 1686
Hafslo Luster før 1271 Langkirke med hevet midtrom del av kirke revet 1878 avløst av ny kirke
Kaupanger Sogndal trolig 1183 Langkirke med hevet midtrom del av dagens sognekirke spor etter forløpere, portal på museum 100px
Stedje Sogndal ferdig 1184 Langkirke med hevet midtrom del av kirke revet 1864 avløst av ny kirke, to portaler bevart
Ylmheim Sogndal før 1323 Langkirke, trolig med hevet midtrom del av kirke som brant 1701 avløst av ny kirke
Tjugum Balestrand før 1306 avløst av ny kirke 1610
Austreim Høyanger før 1323 avløst av ny kirke på Kyrkjebø før 1563
Holmedal Askvoll før 1305 revet 1600 avløst av ny kirke
Bygstad Gaular før 1323 Langkirke, trolig med hevet midtrom del av kirke revet 1845 avløst av ny kirke
Hestad Gaular før 1327 Langkirke del av kirke revet 1805 avløst av ny kirke
Holsen Førde omkring 1200 Langkirke revet på 1700-tallet avløst av ny kirke, dør i dagens kirke
Ålhus Jølster før 1323 Langkirke del av kirke revet 1795 avløst av ny kirke
Vevring Naustdal før 1360 Langkirke del av kirke revet på 1700-tallet avløst av ny kirke
Grotle Bremanger før 1345 Langkirke del av kirke revet 1692 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes 100px
Gimmestad Gloppen før 1208 del av kirke revet 1652 avløst av ny kirke
Innvik Stryn før 1360 Langkirke med hevet midtrom del av kirke revet 1822 avløst av ny kirke, stavkirken trolig flyttet fra Hildin 1580
Olden Stryn før 1308 Langkirke del av kirke revet 1746 avløst av ny kirke, del av portal bevart
Oppstryn Stryn før 1300 tatt av skred 1663 avløst av ny kirke
Selje før 1250 avløst av ny kirke på 1500-tallet

Mulige stavkirker

Hele 52 av de vel 100 dokumenterte middelalderkirkene i Sogn og Fjordane forsvant eller ble avløst så tidlig at det ikke foreligger bygningsmessige informasjoner om dem. Dessuten er det bevart et laftet kapell som sto på Øvreset i Breim på 1500-tallet og som nå befinner seg på Asker museum. Sannsynligvis har også mange av disse kirkene vært stavkirker.


Kilde

Dietrichson, Lorentz: De norske stavkirker, 1892

  • Sogn og Fjordane fylkeskommune: På kyrkjeferd i Sogn og Fjordane, 2000


Oversikt over stavkirker per fylke
Akershus · Aust-Agder · Buskerud · Finnmark · Hedmark · Hordaland · Møre og Romsdal · Nord-Trøndelag · Nordland · Oppland · Oslo · Rogaland · Sogn og Fjordane · Sør-Trøndelag · Telemark · Troms · Vest-Agder · Vestfold · Østfold