Stavkirker i Akershus

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Det er fastslått at det har stått stavkirker på 12 av de knapt 70 dokumenterte kirkestedene i Akershus i middelalderen. Ingen av disse stavkirkene er bevart. To av kirkene sto på kirkesteder som ble lagt ned innen utgangen av 1500-tallet. Resten av de dokumenterte stavkirkene er ødelagt av brann eller revet innen utgangen av 1700-tallet.

Kjente stavkirker

Kirkested Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Oppegård Oppegård før 1358 Langkirke del av kirke revet 1722 avløst av ny kirke
Sander Ski middelalderen lå øde på slutten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt
Hemnes Aurskog-Høland før 1329 Olav den hellige revet 1620 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes
Løken Aurskog-Høland før 1311 Jomfru Maria avløst av ny kirke før 1669
Fet Fet før 1312 avløst av ny kirke omkring 1580
Imshaug Sørum før 1395 Jomfru Maria forsvant i senmiddelalderen kirkestedet nedlagt, del av portal bevart
Ullensaker Ullensaker 1400-tallet Langkirke Døperen Johannes, Olav den hellige og martyrene del av kirke revet 1768 avløst av ny kirke, etterfulgte en steinkirke som raste ut på 1400-tallet
Hovin Ullensaker før 1343 avløst av ny kirke 1695
Holter Nannestad før 1341 St. Laurentius avløst av ny kirke på 1600-tallet
Bjerke Nannestad middelalderen Langkirke St. Mikael revet 1696 avløst av ny kirke
Hurdal Hurdal før 1395 Langkirke Sta. Margareta del av kirke som ble revet 1681 avløst av ny kirke
Feiring Eidsvoll før 1335 Langkirke St. Peter, St. Paulus og Thomas av Canterbury revet 1693 avløst av ny kirke

Mulige stavkirker

Hele 31 av de knapt 70 dokumenterte middelalderkirkene i Akershus forsvant eller ble avløst så tidlig at det ikke foreligger bygningsmessige informasjoner om dem. Sannsynligvis har også mange av disse kirkene vært stavkirker.Kilde

  • Dietrichson, Lorentz: De norske stavkirker, 1892
  • Riksantikvaren: Norges kirker


Oversikt over stavkirker per fylke
Akershus · Aust-Agder · Buskerud · Finnmark · Hedmark · Hordaland · Møre og Romsdal · Nord-Trøndelag · Nordland · Oppland · Oslo · Rogaland · Sogn og Fjordane · Sør-Trøndelag · Telemark · Troms · Vest-Agder · Vestfold · Østfold