St. Jakob kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 60°23′12,268″N 5°19′53,774″Ø

St. Jakob kirke
StJakobkirke 004.JPG
Bergen Foto: Nina Aldin Thune
Generelt
Byggeår:  1921
Arkitektur
Periode: Historisme/Nyromansk
Arkitekt:  Daniel S. Muri
Teknikk:  mur
Materiale:  tegl
Tårn:  på siden av skipet i vest
Portal:  hovedinngang, sideinnganger
Kor:  rett avsluttet kor
Skip:  enskipet
Kirkerommet
Prekestol:  støpt, 8-kantet
Døpefont:  profilert kum av kunststein på korsformet teglfot
Alter:  krusifiks
Plasser:  550
Diverse:  glassmalerier i koret
Commons-logo.png
St. Jakob kirke bilder på Commons
Vekten.jpg
St. Jakob kirke bilder på kunsthistorie

Sankt Jakob kirke eller St. Jakob kirke er en langkirke fra 1921 i Bergen kommune, Hordaland fylke. Kirken er bygget av pusset tegl med vindus- og portalinnfatninger samt sokkel av tuktet gneis.

Historie

Koret
Foto: Nina Aldin Thune
prekestol
Foto: Nina Aldin Thune
Interiør
Foto: Nina Aldin Thune
Orgelgalleriet
Foto: Nina Aldin Thune

Etter at Nygårdstangen menighet ble utskilt fra Johannes menighet ved kongelig resolusjon av 13. juli 1917, ble kirken bygget som småkirke i perioden 1917−21. Kirken er nyromansk tegnet av arkitekt Daniel J. Muri. Grunnsteinen ble lag ned 31. oktober 1917, og 5. mai 1921 ble kirken innviet.

Kirken var en ordinær menighetskirke frem til 2002. Da ble den utleid til Normisjonen, som etablerte sin egen menighet Norkirken Bergen. Normisjonen er en sammenslutning fra 2001 av Det norske lutherske Indremisjonsselskap og Den norske Santalmisjon. Leieforholdet med Normisjonen opphørte i desember 2007.

Fra 2013 har kirken blitt brukt som ungdomskirke i Bjørgvin bispedømme. Dette prosjektet er et samarbeid mellom Bergen domkirkes menighet, Ynglingen Bergen KFUK-KFUM og Bjørgvin bispedømmeråd. St. Jakobprosjektet har som formål å samle ungdoms, først og fremst i Bergen sentrum og Bjørgvin bispedømme der en kan bruke alle kirkens fasiliteter. Prosjektet er inspirert av Fryshuset i Stockholm som har et pulserende liv på mange tusen unge mennesker i uken. Kirken har blitt oppusset, og skal stå ferdigstilt våren 2014. Denne oppussingen har bestått av utvendig renovering og oppussing av alle innvendige rom.

Bygningen

Kirken er den største av to fløyer som står vinkelrett på hverandre Den minste fløyen, mot vest, har opprinnelig hatt menighetsal, kontorer og vaktmesterbolig.

Kirken har et rektangulært skip og smalere, kort, rett avsluttet kor. Mot sør avsluttes skipet av en forhall og et tårn i sørvestre hjørne. Koret åpner seg mot skipet i full bredde. På korets østside ligger et sakristi, mens forhallen flankeres av et tilbygg for trapperom mot øst og tårnfoten mot vest. Over forhallen er det et tønnehvelvet rom for orgelet. Tårnoppbygget er enkelt, uten avtrapninger og støttepilarer. Det krones av en dobbeltsvunget hjelm. Over den en åttesidet lanternin som dekkes av en åttekantet, klokkeformet kuppel. Hjelm og lanterninkuppel er tekket med kopper. Kuppelen bærer spir med kule og kors.

Interiør

Interiøret har brunbeiset takstol, slemmede murer og naturfarget teglsteinsbrystning. Innvendig har skipets langmurer tre par støtteliséner. Murene avsluttes oventil av en blindbuefrise, mens de nedentil har en brystning av upusset tegl.

Mot vest har skipets langmur to rundbuede arkader som forbinder skip og menighetssal. Mot koret en høy, rundbuet korbue som trapper ut i to trinn mot skipet og krones av sagtannskift. En tilsvarende bue finnes i sørmuren mot orgelnisjen over forhallen.

Vinduene i koret har glassmalerier. Vinduet i midten har Maria med barnet, med en hyrde i forgrunnen. I hvert av sidevinduene står en engel.

Innventar

Døpefonten, en utbuket, profilert kum av kunststein på korsformet teglfot, er på korets vestside. Prekestolen står ved hjørnet kor−skip på østsiden. Den er støpt og 8-kantet. I hvert fag er det et rundbuet felt med bronsemalte gipsrelieffer av engler og den står på er avtrappet teglsteinsfundament. Orgelet er i sør i en nisje over galleri, med spillepult på galleri. Frobeniusorgelet fra 1950 ble restaurert i 2013- 2014. Kirken har et kassealter av finérplater mot gavlmuren i koret. På det er et krusifiks.

Andre rom

Etter restaurering har en del rom blitt restaurert eller bygget om til nye funksjoner.

  • Jakobsalen er menighetsalen i kirken med av en mobil scene og lysrigg.
  • Studioet skal stå ferdig våren 2014 med en flytende konstruksjon for å redusere gjennomgang av lyd. Studioet vil ha kontrollrom, innspillingsrom/øvingsrom og blir linket til alle de andre rommene i kirken slik at det kan foretas lydopptak av arrangementer i bygningen.
  • Eplerommet inneholder 5 Mac'er der ungdom skal kunne redigere og produsere bilder og film, eller bare surfe på nettet. Det er også tilrettelagt for eksterne aktører som ønsker å holde kurs.
  • Hybelen består av to rom, tilegnet bruk som f.eks møter eller chilling
  • Kjøkkenet ligger vegg-i-vegg med Jakobsalen i rommet der det tidligere har vært kontorlokaler.

Litteratur

  • Thorsen, Frode; St. Jakob Småkirken på Nygård 1921-1996, Bergen 1996

Eksterne lenker


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi