Spjelkavik kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 62°28′3,6372″N 6°20′52,087″Ø

Spjelkavik kirke
2010 04 02 Spjelkavik kirke-001.jpg
Foto: Frode Inge Helland
Generelt
Byggeår:  1987
Kirkegård:  Hatlehol gravlund
Arkitektur
Arkitekt:  Alf Apalseth
Teknikk:  mur
Materiale:  teglstein, betong
Tårn:  frittstående
Skip:  sentralkirke
Kirkerommet
Prekestol:  av tre fra 1987
Døpefont:  av tre fra 1987
Alter:  på alteret »Korsfestelsen» hengende over alteret «Det himmelske Jerusalem» og «Guds lam» alt av Tore Bjørn Skjølsvik
Plasser:  600
Diverse:  96 glassmalerier av Håkon Bleken, to bronseskulpturer «Kvinne med harpe» og «Mann med basun» av Tore Bjørn Skjølsvik
Spjelkavik kirke.
Foto: Frode Inge Helland
Skipet og koret i ett. I gulvet sees «Håpets akse» markert med lys stein i gulvet.
Foto: Jeanette Langedal
Spjelkavik kirke, koret. over alteret skimter vi Det himmelske Jerusalem og de to bronseskulpturene laget av Tore Bjørn Skjølsvik
Foto: Jeanette Langedal
Spjelkavik kirke,døpefonten.
Foto: Jeanette Langedal
Spjelkavik kirke, «Kvinne med harpe»
Skulptur: Tore Bjørn Skjølsvik
Foto: Jeanette Langedal
Spjelkavik kirke «Mann med basun»
Skulptur: Tore Bjørn Skjølsvik
Foto: Jeanette Langedal

Spjelkavik kirke er en sekskantet kirke fra 1987 i Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylke. Bygningen er i tegl og har 600 plasser. Den ble vigslet 1. oktober 1987. Kirken har en serie på 96 ruter meg glassmalerier laget av Håkon Bleken som går rundt hele kirkebygget.

Bygningen

Kirkebygningen er sekskantet med vegger av tegl. Kirken er bygget som en frittstående betongramme med ytre vegger av teglstein. Tolv betongsøyler, symbol på de tolv disiplene, bærer taket. Taket er spisst med en lysåpning midt på og er kobbertekt. På øvre del av veggene er 96 glassmalerier som går rundt det meste av kirken. Kirken er en arbeidskirke og har en full underetasje med menighetssal, kontor og andre møterom. Den har et frittstående klokketårn, en kampanile. Det er ikke kirkegård ved kirken og en bruker Hatlehol gravlund til begravelser.

Interiør

Kirken er et stort åpent rom med høyt tak. De tolv betongsøylene omkrenser menighetsrommet. Lys kommer inn gjennom et vindu øverst i det spisse taket. Alteret av tre står på et podium som rammes inn av alterringen. Det er en åpning i front ut mot menigheten. På hver side av åpningen står en figur på en lav sokkel. På alteret står et lite krusifiks og to lysestaker. Det er tilgang til alteret fra begge sider noe som var vanlig i tidlig kristen tid og som ble tatt opp igjen på 1960-yallet. Prekestolen av tre og døpefonten også av tre kan lett flyttes. Over alteret henger altertavlen «Det himmelske Jerusalen» og «Guds lam» Altertavlen, de to bronseskulpturene «Kvinne med harpe» og «Mann med basun» samt «Korsfestelsen» på alteret er laget av Tore Bjørn Skjølsvik. Det himmelske jerusalem er basert på skildringen i Johannes Åpenbaring kapittel 21.2.

Sitat Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Sitat

Kirken har et pipeorgel laget av Marcussen fra 1992. De to kirkeklokkene er fra 1987 og har inskripsjonen «Land, land, land, hør herrens ord».

Glassmalerier

I 2007 sto kirkens nye glassmalerier ferdig. Kunstneren Håkon Bleken hadde da siden 2002 arbeidet med en serie glassmalerier med i alt 96 ruter, som forteller bibelhistorien i den store rekken med glass som omkranser det sekskantede kirkerommet.

Glassmaleriene beskriver den første del av Jesu liv, påskeuken, de første fortellingene i Det gamle testamentet, Israels historie, pinsen og apokalypsen. Dessuten skildres tre lignelser: Sauen som ble berget, Den fortapte sønn og Hvetekornet som måtte dø for å gi nytt liv.

Utsmykkingskomiteen i kirken har valgt de bibelske scenene, men Bleken har selv bestemt rekkefølgen og motivene. For å bringe samtiden inn i historien har han satt inn bildet «Jødegutt» fra Warzawa-ghettoen under siste verdenskrig inn i syklusen. Bleken va ikke bare interessert i å formidle bare bibelhistorier. Vi finner også alkoholikeren den narkomane og den prostituerte i bildeserien. Han har som kunstner funnet mange betagende scener i Det nye testamentet, men det finnes mange blodtørstige historier i Det gamle testamentet.

Motivet av Abraham som viser Abraham heve dolken over sin sønn Isak, i samsvar med Bibelens beskrivelse av hendelsen ble to ganger avvist av biskopen i Møre som mente at Blekens billedfremstilling var for sterk. Det kom til sist på plass da menighetsrådet sa at plassen ville bli stående med klart glass om en ikke fikk sette inn motivet.

Inspirasjon

Bleken er inspirert både av kubismen og surrealismen. Kubismen ville plukke den synlige verden fra hverande og sette den sammen på en mer rasjonell måte, mens surrealismen primært var opptatt av det ikke-raasjonelle og psykoligiske. Bleken bruker den stramme formen inspirert av den sene George Braque (1882-1963). Glassmaleriene har store former sammensatt av mindre deler som ofte har ulike farger. Formspråket er ikke realistisk, og det er bare de trekkene som er avgjørende og bærende som er tatt med. Når fortellingen gjør det nødvendig er der detaljer, ellers er de få.

Motivene

På hver vegg er 16 ruters bibelhistorie som er 1x1 m.De første veggene omhandler Scener fra det nye testamentet Nordvestveggen beskriver den første del av Jesu liv, fra Marias budskapsdag til hans dåp. Rutene mot nordøst skildrer påskeuken, fra skjærtorsdag med nattverden til påskedag med oppstandelsen.

Neste tema er deler av scener fra det gamle testamentet. Sørøstveggen er viet de første fortellingene i Det gamle testamente, fra Skapelsen til Noa. Sørvestveggen forteller Israels historie fra Abraham til Moses.

Rutene mot vest, over inngangspartiet, skildrer tre lignelser: Sauen som ble berget, Den fortapte sønn og Hvetekornet som måtte dø for å gi nytt liv. Den første ruten på fondveggen over alteret omhandler pinsen, mens de 15 andre bildene skildrer apokalypsen, fortellingene fra Johannes' åpenbaring.


Litteratur

  • Danbolt, Gunnar: Håkon Bleken Glassmalerier i Spjelkavik kirke, Ålesund : Stiftelsen Kjell Holm 2014 ISBN 978-82-998967-2-6
  • Ekroll, Øystein; Sunnmørskyrkjene - historie, kunst og arkitektur, 2012, ISBN 978-82-93273-00-4

Eksterne lenker

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi