Bue

Fra Kunsthistorie
(Omdirigert fra Spissbuer)
Hopp til: navigasjon, søk

Bue er en hvelvet konstruksjon som spenner over en åpning.

Buen leder trykk fra tak og hvelv over til pilarer eller søyler. Buer er satt sammen av kileformede steiner som kalles hvelvstein. Buen hviler på en vederlagstein og steinen i toppunktet kalles for toppstein eller sluttstein.

Innen arkitekturen er det en rekke ulike buformer. De vanligste er, rundbuer, spissbuer og hesteskobuer, med flere ulike variasjoner innefor hver type.


Buetyper

 • Draperibue. En bue hvor buedelene (segmentene) har sentrum over spennvidden.
 • Falsk bue. En bue som er dannet av kragstein på hver side slik at hvet skift stikker litt mer ut over åpningen en det underliggende og avsluttes med en stein på midten øverst.
 • Flatbue. En bue som har spennvidde større enn dens radier.
 • Hesteskobue. En hesteskoformet bue. avrundet eller spiss. Forekommer særlig i islamsk arkitektur.
 • Korbue. En bue i korskilleveggen.
 • Kurvhankbue. En bue med form som ligner et kurvhåndtak. Den er dannet av et segment av en stor sirkel med segmet på sidene som er dannet av mindre sirkel.
 • Kjølbue. En spissbue som er dannet av to konkave kurver øverst som midt i buen blir konvekse. Buen ligner tverrsnittet av en kjølbåt som ligger med bunnen i været.
 • Lansettbue. Spissbue med bueradier lengre enn spennvidden.
 • Lav spissbue. En spisset bue satt sammen av fire sirkelsegmenter hvor de nedre har sentre på buens grunnlinje (spennvidden) og den øverste fra sentre lenger nede.
 • Likesidet spissbue. Spissbue der begge segmenters radius tilsvarer spennvidden.
 • Rundbue. En halvsirkulær bue med sentrum i spennvidden.
 • Segmentbue. En avrundet bue dannet av et sirkelsegment som har sitt sentrum under spennvidden.
 • Skilleveggbue. En bue som spenner over et rom og som bærer en gavlformet vegg. Den har til formål å være til støtte for tretak og redusere brannfare.
 • Skulderbue. Avrundet bue som midt i bueslaget har en spiss eller avrundet forhøyning.
 • Spissbue. En bue som er dannet av to sirkelsegmenter som skjærer hverandre.
 • Strebebue. Bue som spenner mellom en mur og en en murpillar for å oppta sidebelastning fra en mur som bærer et hvelv ell. som forårsaker sidekrefter på murkronen.
 • Styltebue. En bue hvor bueføttene er hevet opp over underlaget med murstykker.
 • Tudorbue. En spesiell form for spisset flatbue brukt i engelsk arkitektur i begynnelsen av 1500-tallet.


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi