Sommergården

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Sommergården sett fra Trondheim torg.
Inngansportalen.

Sommergården (også kalt Svaneapoteket) er en bygård i Kongens gate 14b i Midtbyen i Trondheim som ble oppført som privatbolig til hoffagent og apoteker Otto Sommer i perioden 1774 til 1777. Gården ble kraftig ombygget i perioden 1832 til 1835 gjennom apoteker Christian Fredrik Møllerup, som flyttet Svaneapoteket hit.

Historie

Fra 1770 kjøpte apoteker og hoffagent Otto Sommer opp tomt ved torgets nordøstre kant og samtidig en rekke mindre trehus for å gjøre plass til et større trehus. En pådriver for dette prosjektet var også Sommers kone Johanna, som var søster av en av byens rikeste kjøpmenn, Hilmar Meincke. Som med Hornemannsgården og Stiftsgården var det også her en kvinne som stod bak, i det som sammen ble en rekke byggeprosjekter i nærheten til torvet med prestisjefylte trepaleer på alle kanter.

Sommers gård ble bygget som en kvadratisk bygning med en rundt 29 meter lang hovedfløy mot Kongens gate, og med en omtrentlig like lang sidefløy i samme stil mot torgets nordøstre kant. Til forskjell fra Hornemannsgården på den motsatte siden av Kongens gate, så fikk Sommergården et noe høyere fundament og dermed en større etasjehøyde. Samtidig ble taket bygget med seteritak og midtark med buet avslutning. Hovedinngangen mot Kongens gate var innsatt med to toskanske søylepar med en lav attika, hvor det senere også ble satt inn en svane som symbol for Svaneapoteket.

Interiørmessig hadde gården en dagligstue på 56 kvadratmeter som lå i østre del av hovedfløyen mot Kongens gate. Den hadde også en storstue på hele 77 kvadratmeter på det sørvestre hjørnet av bygget med fire vinduer, hvor to vendte mot gaten og to vendte mot torget. Dette rommet var også interessant fordi det inneholdt håndmalte scener fra Josefs historie. Etter at Hanna Sommer ble enkefrue i 1792 holdt hun gården i stand helt til hun døde i 1832 i en alder av 104 år. Den nye eieren av Sommergården ble deretter apoteker Christian Fredrik Møllerup, som fra 1835 satte igang en betydelig ombygging av gården gjennom sin flytting av Svaneapoteket fra Munkegata 21 til gården.

Veggmaleriene som var i storstuen ble tatt vare på under ombyggingsprosessen, men har for ettertiden forsvunnet. Av eksteriørmessige endringer ble blant annet seteritaket med midtark omgjort til et enklere valmtak, mens vinduene som opprinnelig hadde en frodig utforming ble byttet ut til fordel for en enklere og renere variant i empire. Den neste ombyggingen ble ikke gjort før nærmere hundre år senere, i perioden 1935-1936, da gulvene i første etasje ble senket og den høye trappen ut mot Kongens gate ble fjernet. Dette arbeidet ble ledet av arkitekt Erling Gjone.

I 1970 ble gården kjøpt opp av Trondhjems Sparebank, som hadde planer om å rive gården til fordel for et nybygg. Dette prosjektet ble for øvrig lagt bort da det møtte stor motstand blant byen befolkning og blant de antikvariske instansene. Bevaringaksjonen ble ledet av Trondhjems Historiske Forening, som gjennomførte et demonstrasjonstog til fordel for Trondheims særegne trearkitektur. I 1973 ble det foretatt en innvendig modernisering, og året etter ble gården overtatt av Norges Samemisjon, med fortsatt apotekdrift i byggets første etasje. Sommergården ble vedtatt fredet den 29. juli 1983, og i 1996 ble de hvite ytterveggene malt i en lys okerfarge på lik linje med de andre trepaleene.

Litteratur

  • Christiansen, Per R., Hus med hedersmerke – Historiske bygninger i Trondheim s. 12-13. Tapir akademisk forlag, Trondheim 2009. ISBN 978-82-519247-5-7
  • Trondhjems Arkitekturforening, red. Helge Solberg, Arkitektur i 1000 år – Arkitekturguide for Trondheim s. 73. Tapir Utrykk, Trondheim 2009. ISBN 978-82-995433-1-6

Eksterne lenker

Fet tekst