Småkirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
St. Jakob kirke i Bergen er en småkirke
Foto: Nina Aldin Thune

Småkirke er en kirke reist ved private midler for å avlaste de altfor store menighetene i de større byene. Småkirkebevegelsen var et privat initiativ for hurtig å få reist funksjonelle og rimelige kirkebygg i byområder med stor befolkningsvekst.

Historie

Den første småkirken ble reist i København i 1861. Kristiania Indremisjon tok opp småkirkesaken på sitt program i 1895. Vaterlandskirken ble oppført i 1899 (revet 1959) og Tøyenkirken i 1907. Oslo småkirkeforening, stiftet 1908, overtok oppgaven og har siden oppført en rekke kirker. Alle småkirkene er imidlertid etter hvert blitt integrert i den regulære sognestrukturen og fungerte som sognekirker. Formelt lå derfor småkirkemenigheten under et annet sogn. Oslo småkirkeforening er integrert i Kirkens Bymisjon. Også i Bergen, Stavanger og Trondheim har det vært småkirker, men også disse er innordnet i den ordinære sognestrukturen.

Arbeidskirkene har sitt forbilde i småkirkene

Litteratur

Eksterne lenker