Seremoni

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Seremoni betegner et sett med ritualer som brukes ved høytidelige anledninger.

En seremoni (jfr. Latin caerimonia, “respekt, ærbødighet (overfor gud, person eller ting); ritus”) er et sett av handlinger som blir utført på en måte som alle tilstedeværende deltakere er enige om eller kjenner til på forhånd. Formålet med seremonien er å danne ramme rundt en handling der en deltaker utfører denne f.eks. ved å deklamere et stykke tekst og derigjennom gi enkeltdeltakere en ny (eller fornyet) status. Resten av deltakerne er til stede for å kunne stadfeste at handlingen er utført.

Seremonier som er knyttet til livsløpet vårt - den nye statusen kan være en fødsel, å bli voksen, vigsel, begravelse) - fins i alle kulturer og livssyn og forbindes gjerne under samlebetegnelsen overgangsriter.

En seremoni antyder i prinsippet et brudd eller i like stor grad feiring av en overgang som er blitt institusjonalisert. Feiring av påske er et eksempel på brudd eller overgang i denne sammenheng. Pesach betyr «å gå over/forbi» og henviser til den bibelske beretningen om Moses som skal ha ført israelittene ut av fangenskapet i Egypt – jfr. den engelske betegnelsen passover.