Secession

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Gustav Klimt: Portrett av Fritza Riedler. 1905.

Secession, sezession (av lat. secedere, skille seg ut), er en Østeriks retning innen kunst og arkitektur, en parallell til fransk Art nouveau i 1890-årene og refererer til en rekke anti-akademiske, progressive kunstnergrupper i tysk-østerriksk kunstliv som brøt med de anerkjente akademiske kunstinstitusjonene i siste halvdel av 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. Hensikten var å føre kunsten ut av tidens inngrodde mønstre og utvikle kunsten videre.

Utgangspunktet

Det første bruddet med tidens rådende tradisjon ble ledet av Meissonnier og Puvis de Chavannes og fant sted i Frankrike i Salon au Champs-de-Mars i 1890. I de påfølgende åren fulgte andre europeiske malere opp denne initiativet, først og fremst i Tyskland, Østerrike-Ungarn, og Belgia. De løsrev seg fra den tradisjonelle kunsten og omfavnet de progressive utbryterne.

Secession

Den første secession-gruppen ble dannet i Munchen i 1892. Den ble fulgt av Secession-gruppen i Berlin samme år, ledet av Max Liebermannsom en reaksjon på at kunstnerforbundet refuserte Munchs malerier. De ble etterfulgt av grupper i Wien i 1897 og i Berlin i 1899. Wiener-gruppen ble ansett som den viktigste og den førende skikkelsen der var Gustav Klimt Utenfor Frankrike ble Den første Secession-guppen dannet i 1892 i München . Samme år fulgte Berlin Secession som var den mest avantgardistiske. I 1910 gikk Berliner Secession i oppløsning og ble avløst av Neue Secession som ble dannet med medlemmer som Emil Nolde, Max Pechstein og andre kunstnere som senere stiftet Die Brücke.

Navnet

Georg Hirth, redaktør og utgiver av Jugend fra 1896 til sin død i 1916, var den som introduserte begrepet Sezession. Det skulle representere ånden i de ulike moderne og reaksjonære bevegelser i epoken. Denne ideen ble senere. gjenopptatt i en avhandling av Hans-Ulrich Simon: Sezessionismus. Kunstgewerbe i literarischer und bildender Kunst, 1976. Der hevder han at rekken av sezessioner i slutten av det 1800- og tidlig 1900-tallets Europa sammen danner en bevegelse for "Secessionism" (tysk: Sezessionismus ) som kom til uttrykk i både kunsten og litteraturen i epoken.

Viener-sezessionen

Men den mest kjente utbrytergruppen var Wien-Secession som ble dannet i 1897. Med i gruppen var Gustav Klimt som foretrakk den mer dekorative Art Nouveau-stil fremfor de rådende retninger i tiden. Uttrykksformen til disse kunstnerne, slik den ble praktisert i Østerrike er kjent som Secessionstil, eller Sezession.

Kretsen rundt Gustav Klimt begynte, inspirert av franske kunstnere og Edvard Munch, å forlate tradisjonen som på den tiden dominerte kunsten i Østerrike. I Nasjonagalleriet på Belvederepalasset er der et lite, men ganske godt utvalg av symbolistiske verk av Edvard Munch, Giovanni Segantini og Ferdinand Hodler som illustrerer denne utviklingen,. Målet var å skape en ny, selvstendig stil innen kunsthåndverket. Der ble den en lineær og todimensjonal, østerriksk variant av Art nouveau og Jugendstilen. Bevegelsen ble ledet av Gustav Klimt og Josef Maria Olbrich. Og tidsskriftet Ver Sacrum var deres talerør.

Opprinnelig ville disse rebellene komme bort fra det etablerte, ut av Akademiet for Skjønne kunster og bort fra de konvensjonsbundne museer og gallerier. Man ville med kunsten forbedre alle sider av kulturen og livet. Gustav Klimt ble snart den sentrale skikkelsen blant dem. En annen viktig representant for denne perioden er Carl MollWiener Werkstätte, grunnlagt i 1902 av noen av opprørerne som søkte å utvide kunsten til å bli en del av dagliglivet.

I 1905 oppsto det en salgskonflikt mellom Klimt og Moll på den ene siden, og en annen gruppering på den andre. Dette resulterte i at Klimt og Moll løsrev seg fra gruppen. Samme år blir ekspresjonistgruppene "Die Brücke" dannet i Dresden og "Les Fauves" i Paris.

Nedgang

Secession-skolen nærmet seg stadig mer det dekorative, mens Art Nouveau i økende grad ble kommersialisert - og mindre interessant i den raske, progressive utviklingen av kunsten som kjennetegner den moderne tid. Max Oppenheimer, Anton Faistauer, Herbert Boeckl og Anton Kolig er internasjonalt mindre kjent, men deres ekspresjonistiske verk er funnet verdige til å stilles ut i Belvedere.

Betydning

Wiener Secession ble Wiens arnested for moderne kunst og til ga slutt opphav til østerrikske utgaver av Wiener-Art Nouveau (jugendstil) og indirekte til andre moderne retninger, som ekspresjonismen. 

Secession sprang ut fra av symbolistene. Som med de fleste retninger som fulgte hverandre, er grensene mellom sezessionisme og symbolisme uklare. Til forskjell fra Secession, forkastet ekspresjonisten vektleggingen av det estetiske og understreket istedet det uttrykksfulle, det impulsive og kraftfulle. Dette ble snart tatt opp av østerrikske malere som Richard Gerstl m. fl.. Noen få år senere, rundt 1910, ble unge kunstnere som Oskar Kokoschka og Egon Schiele kjent for et bredere publikum. Ekspresjonisme hadde endelig funnet veien til Wien.

Som retning mistet Secession sin betydning innen utgangen av første verdenskrig. Allerede i 1910 gikk Berliner Sezession i oppløsning for å bli avløst av ekspresjonistgruppen Neue Sezession som ble dannet med medlemmer som Emil Nolde, Max Pechstein og andre kunstnere som senere stiftet Die Brücke, samt Wassily Kandinsky.

Betrakter man den "gylne periode" med Gustav Klimt, er grenene av denne perioden klart synlig: Wien-modernismen på den ene siden - sjokoladeesker med "Adele-design» på den annen. Secession ble forbundet med sistnevnte. Og i dag slites Secession-museet mellom hensynet til å vise Klimts symbolistiske verk og midlertidige utstillinger av post-moderne kunst.
Det har har så langt ikke klart å finne en klart definert identitet.

Viktigste secessioner

 • Badische secession, 1927-1936.
 • Berliner secession, 1892-1910. som ble avløst av
 • Neue secession 1910-1933.
 • Darmstädter secession. Grunnlagt 1919 , opphørt under Det tredje rike, gjenopprettet 1945.
 • Dresdner secession. Grunnlagt 1919, siden gjenopprettet flere ganger.
 • Freie secession. 1914-1924)
 • Hamburgische secession, 1919-1933)
 • Münchner secession. 1892-idag)
 • Prager secession?
 • Rheinische secession, 1928–1938, 1946–?
 • Stuttgarter secession, 1923-1937.
 • Weimarer secession?
 • Wiener secession (Vereinigung bildender Künstler Österreichischer Secession)1897-idag.
 • Budapest secession?

Litteratur

 • Simon, Hans-Ulrich: Sezessionismus. Kunstgewerbe in literarischer und bildender Kunst, J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1976 ISBN 3-476-00289-6
 • Kirk Varnedoe: Wien 1900. Kunst, Architektur & Design, Taschen: Köln 1993, ISBN 3-8228-0059-7

Eksterne lenker


Modernisme
Bakgrunn: Modernitet | Det moderne
Kunst: Symbolisme | Impresjonisme] | Ekspresjonisme | Kubisme | Konstruktivisme | Surrealisme | Dadaisme | Futurisme | Fauvisme | Pop-kunst | Abstrakt ekspresjonisme | Abstrakt kunst | Minimalisme | Op art | Colorfield | Fotorealisme |
Arkitektur: Bauhaus | Brutalisme | De Stijl | Funksjonalisme | Den internasjonale stilen | Organisk arkitektur