Santa Maria Maggiore

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Santa Maria Maggiore
Giovanni Paolo Pannini - The Piazza and Church of Santa Maria Maggiore.jpg
Maleri: Giovanni Paolo Pannini
Generelt
Byggeår:  432
Endringer:  1348
Arkitektur
Kirkerommet

Santa Maria Maggiore («Den store Mariakirken», også kalt Basilica Liberiana) er en av patriarkalbasilikaene i Roma. Navnet forteller at den er den største kirken i Roma som er viet til Jomfru Maria.

Historie

Santa Maria Maggiore
Foto: Nina Aldin Thune
Santa Maria Maggiore sett mot apsiden
Foto: Nina Aldin Thune

Den første kirken på stedet ble reist omkring år 350 av pave Liberius, derav navnet Basilica Liberiana («Den liberianske basilika»). Den ble finansiert av en romersk patrisier og hans kone, som var barnløse og ønsket å gi sin formue til Jomfru Marias ære.

Legenden fortelles at hun viste seg for dem i en drøm og ba dem bygge en kirke. Etterpå snødde det i august, den varmeste måneden i Roma, og snøen markerte omrisset på bygningen som skulle reises. Dette feires hvert år under festen for Vår frue av snøen den 5. august. Under festmessen i basilikaen slippes hvite rosenblader ned fra taket for å illudere snø.

Sixtus III

Kirken ble restaurert, antagelig nesten fullstendig gjenoppbygget, av Sixtus III for å feire erklæringen av at Maria var Guds Mor ved konsilet i Efesos i 432. Den ble sterkt skadet i et jordskjelv i 1348, og restaurert noen år senere.

Den er betjent av kanniker, og i tillegg fungerer redemptoristprester som sakristaner, og det er et kollegium av dominikanerprester som hver dag hører skriftemål der.

Bygningen

Inngangsfasaden har selve kirkefasaden i midten med en loggia omsluttet av kapeller. Kamanilen er fra omkring 1370. Apsiden ble ombygget av pave Nicolaus IV omkring 1290. Fasaden til høyre er fra 1605 tegnet av Flaminio Ponzio. Han har også tegnet den ene kuppelen, mens resten av fasadene og den andre kuppelen er ved Domenico Fontana. Loggiaen ble tilføye i 1743 av Fernando Fuga.

Interiør

Kirken er treskipet med en kasetthimling laget av Giuliano Sangallo i 1490-årene. Mellom hovedskipet og sideskipetene er det to rader med søyler. Over søylene er det storevinduer og under disse paneler med mosaikk. En del panele er fra det 5. århundre laget på oppdrag av Sixtus II. Det er fire sykluser som foretller om Abraham, Jakob, Moses og Josva. Langs langveggene i sideskipene er der et rekke kapeller. Over alteret er et ciborium, og under det er en krypt. Gulvet er av marmor laget av Cosmati-familien

Mosaikkene

Kirken har mosiakker fra forskjellige perioder.

Hovedskipets paneler

Hovedskipets paneler: Sixtus III (432-440)
Interiør
Foto: Nina Aldin Thune

Hovedskipets paneler er fra Sixtus III (432-440) og er hentet fra det gamle testamentet. De forteller også om det som kommer til å skje.

I et bilde øverst ved alteret åpenbarer Gud seg for Abraham og konen Sara i tre personer i Abrahams gjestebud. Et komplisert bilde som også henspiller på nattverden som skjer like ved. Samtidig er det en prefigurasjon av bebudelsen fordi det her også blir fortalt dem at nitti år gamle Sara også skal bli med barn! Et gjennomgående trekk ved billedprogrammet i denne tids kirker er at langsidenes bilder hentet temaer fra fortiden, apsidene peket fremover, mens menigheten representerte nåtiden. De var tilstede her og nå under nattverden.

Triumfbuen med Kristi Barndom

Mosaikkene på triumfbuen er laget under pave Sixtus III (432-440) Den har en del av Marias historie, og Kristi første barndom.

 • Øverste rad
  • Til venstre: Bebudelsen og Jakobs tvil: (Pseudo Matt.IX, 2 (VIII,5); Hebr. 1,6; 1,7; Matt. 1, 18-24; Pseudo Matt XI; (VIII,3);proto Jak.IX )Josefs hus :( Matt 1, 18-24; Pseudo Matt XI; (VII,3); Proto Jak. IX)
  • I Midten: Den tomme tronen, Peter og Paulus og de 4 livsvesener: (Joh. Åpenbaring 4 og 5)
  • Til høyre: Presentasjonen i tempelet, venstre halvdel: (Luk.2, 22-38; Pseudo Matt. XV, 1; Presentasjon i tempelet og «Jakobs andre drøm» (beskjed om å flykte til Egypt):( Matt. 2, 13; Pseudo Matt XVII,2)
 • 2. rad
  • Til venstre: Vismennene hyller Jesus : (Matt. 2. 1-12)
  • Til høyre: Aphrodisius med følge tar imot Jesus og hans foreldre: (Psaudo Matt. XXXXIV)
 • 3. rad
  • Til venstre: Barnemordet i Betlehem : (Matt. 2,16)
  • Til høyre: Magiker og de skriftlærde prestene hos Herodes : (Matt. 2.1-8)
 • Nederste rad
  • Til venstre: Jerusalem med sauer som symbol for jødenes kirke : (Joh. Åpenbaring. 21. 10-21)
  • Til høyre: Fragment av Betlehem som symbol for den hedenske kirke : (Joh. Åpenbaring. 21. 10-21)
Triumfbuen: Sixtus III (432-440)
Foto: Nina Aldin Thune
Triumfbuen: Sixtus III (432-440)
Foto: Nina Aldin Thune
Triumfbuen: Sixtus III (432-440)
Foto: Nina Aldin Thune

Mosaikken i apsiden

Apsismosaikken
Foto: Nina Aldin Thune

Apsismosaikken stammer fra 1200-tallet da kirken ble utvidet og det gamle motivet av Maria Gudefødersken ble fjernet. Motivet er Maria og Jesus som brud og brudgom, Marias himmelkroning. De sitter på felles trone omgitt av ranker. Maria symboliserer da kirken og menigheten.

Se også


Litteratur

 • Oakeshott,W; The Mosaics of Rome from the third to the fourteenth centuries, London 1967
 • Webb, Matilda; The churches and caracombs of early christian Rome, Brighton Portland 2001, ISBN 1902210581

Eksterne lenker

Vi

Vi har flere bilder, trykk på lenken:
Santa Maria Maggiore.

Commons

Commons har multimedia
for Santa Maria Maggiore.


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi |
Kart: Kart over eldre kirker|Romas syv kirker
San Pietro in Vaticano | San Paolo fuori le Mura | San Giovanni in Laterano | Santa Maria Maggiore | Santa Croce in Gerusalemme | San Lorenzo fuori le Mura | San Sebastiano fuori le Mura