Sankt Jetmund kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 62°2′24,01″N 5°31′7,59″Ø

Sankt Jetmund kirke
2008 07 10 St Jetmund kirke Åheim 03.jpg
St Jetmunds kirke Åheim. Fra sydvest Foto:Frode Inge Helland
Generelt
Byggeår:  opprinnelig 1150 rekonstruksjon 1953
Viet til:  St Edmund
Kirkegård:  Krken har kirkegård
Arkitektur
Periode: Opprinnelig Romansk
Arkitekt:  Gjennoppbygning Johan Lindstrøm og Cato Engen
Teknikk:  Mur
Materiale:  Stein
Støpul:  Kirken har støpul
Skip:  Enskipet
Kirkerommet
Prekestol:  I tre fra 1630
Alter:  Altertavle, treskulptur fra middelalderen, Jesu død
Sankt Jetmund kirke,Åheim
Kart: Kart i skolen
Alterstykke, middelalder. Antatt del av større arbeid.
Foto: Frode Inge Helland

Sankt Jetmund kirke, var før den ble revet 1863, en middeladersk, romansk steinkirke, bygget rundt 1150 på Åheim i Vanylven kommune på Sunnmøre. Dagens kirke er en rekonstruksjon som var ferdig i 1953.

Historie

Kirken kan ha vært blant våre aller eldste steinkirker. Byggemåten tyder på at den er oppført på midten av 1100-tallet og viet til den engelske helgenkongen St. Edmund. Man antar at grunnen til lokaliseringen er nærheten til St. Sunnivaklosteret på Selja.
Tradisjonen vil ha det til at kong Edmund har vært på stedet på 900-tallet og ment at stedet var velegnet for en kirke. Kirken var soknekirke for Vanylven prestegjeld helt frem til 1863 da den ble revet og erstattet med en ny og større kirke på Slagnes lenger ute i fjorden, fordi den ble for liten og lå for usentralt til i prestegjeldet.
Restene av kirken ble benyttet til byggematerialer på hus rundt om i bygden. Trappen til prekestolen er i dag i bruk i et privathus.
Det middelalderske alterstykket ble plassert i den nye kirken, men er i dag tilbakeført dit det hører hjemme. Arbeidet med å gjenreise kirken tok til på 1930-tallet. Da sto det bare igjen 1-1,5 meter høye murrester som vitnet om at det hadde stått en kirke på stedet.
Arbeidet med gjenoppbyggingen ble fullført i 1953.

Eksteriør


Foto: Frode Inge Helland

Skipet er rektangulært og måler 12 x 8 m og koret er kvadratisk og måler 5,5 x 5,5 m.
Kirken er oppmurt i ukalket gråsteinsmur med vestfront, korbue, dør- og vindusomramninger av fint tilhugget marmor. Skipet har et vindu i gavlen over vestinngangen og to høytsittende vinduer på sydveggen. Nordveggen er uten vinduer, men har inngang til skipet. Koret har et lavtsittende vindu i høyde omtrent en meter over alteret. Korinngang på syddveggen. Over døren er der et tilhugget en rundbue med malteserkors i relieff. Taket er tekket med teglpanner.

Interiør


Foto: Frode Inge Helland
Messehagl, antatt 1700-tallet, som har vært i bruk i kirken. Befinner seg i Valborgsamlingen i Åheim.
Foto: Frode Inge Helland

Veggene er ukalket gråstein. Benkene er enkle og spesiallaget for interiøret og tegnet av arkitekt Johan Lindstrøm. Prekestolen har hørt til den opprinnelige kirken, men var i mange år i bruk i Slagnes kirke før den ble tilbakeført.

Taket i skipet er uten himling slik at takkonstruksjonens sprengverk er synlig i interiøret og gir det et høyloftet og luftig preg med materialkontrast mellom mur og treverk. Koret har rundbuet himling av trepanel som skjuler takkonstruksjonen.

Korbuen er utført i marmor og avtrappet mot koret i fire trinn. Overgangen mellom buene og de kvartrunde pilastrene har terningkapiteler.
Gulvet i koret er i overgangen fra skipet hevet et lite trinn over kirkegulvet for øvrig. I korbuen er det på hver side av koråpningen to nisjer, en på hver side som er mannshøye og spenner i bredden over mestepartene av bueveggen. Det antas at der har vært ment til skulpturformål.

Koret har på alteret en gruppe utskåret i tre som forestiller nedtagelsen fra korset. Den skal ha tilhørt et større alterstykke. Gruppen er middelaldersk og har trekk som bærer bud om at det kan ha tysk/nederlandsk opprinnelse.

En treskulptur av St Jetmund og en antemensale som viser Maria som ammer et nakent Jesusbarn befinner seg i magasinet i de kulturhistoriske samlingene på Bergen museum.

Beliggenhet

Kirken ligger på en liten slette et steinkast fra sjøen innunder en liten åsrygg. Den er vanskelig å se fra hovedveien, men godt synlig fra sjøen.

Eksterne lenker

Vanylven kommune, Sankt Jetmund kirke

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi