Sakshaug gamle kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Sakshaug gamle kirke
Sakshaug gamle kirke.jpg
Sakshaug Foto: Morten Dreier
Generelt
Byggeår:  1150-1184
Endringer:  nedlagt i 1871 takverket fjernet, restaurert 1910 — 1958
Kirkegård:  Fremdeles i bruk
Arkitektur
Periode: Romansk
Teknikk:  mur
Materiale:  kalkstein
Mål:  Skip 21 m langt og 12,5 m bredt. Kor 8 m langt og 9 m bredt.
Kor:  rett avsluttet kor
Skip:  enskipet
Kirkerommet
Prekestol:  av tre - fra 1646
Døpefont:  fra middelalderen
Alter:  alterbord med relikviegjemme og altertavle fra 1692
Diverse:  Interiøret i kirken ble fjernet i 1873 og satt tilbake på 1900-tallet
Commons-logo.png
Sakshaug gamle kirke bilder på Commons
Vekten.jpg
Sakshaug gamle kirke bilder på kunsthistorie

Sakshaug gamle kirke ligger i Inderøy kommune i Nord-Trøndelag og er en steinkirke med normanniske og gotiske stiltrekk.

Historikk

Kirken ble tatt ut av bruk i 1871 da nye Sakshaug kirke ble vigslet. En skulle rive kirken, og tak, tårn, innredning og annet trverk ble fjernet. Noe ble brukt til byggematerialer, og annet til ved. Murene ble stående igjen. Kirken ble overdratt til fortidsminneforeningen i 1873 og den ble restaurert fra 1910 til 1958. Ved vinduene og korbuen finnes det steinhoggermerker som viser at det var steinhoggere fra byggingen av Nidarosdomen som bygde denne kirken.

Gerhard Schønning besøkte kirken i 1774 og ifølge ham fantes det en innskrift i kirken som fortalte at den ble bygget og vigslet av Erkebiskop Øystein i 1184.

Bygningen

Portal på nord-veggen
Foto: Morten Dreier

Veggene er kistemurer oppført av kalkstein og kirken er forsterket med støttemurer på sørsiden. Hjørnene har finhugde kalkstenskvadere. Innfatningene omkring de gamle dør og vindusåpningene er av kalkstein i skipet og kleber i koret. Grunnplanet er nordenfjeldsk med med rektangulært skip og smalere nært kvadratisk kor rett avsluttet mot øst.

Skipet er eldst og det er bygget omkring midten av 1100-tallet. Det er romansk og har rundbuede portaler mot sør, vest og nord. Buen i nordportalen er dekorert med chevroner. Portalene i skipet er romanske, rundbuet, men portalen til koret i sør er spissbuet med marmor og kapiteler. På sidevangene til portalene er det Sheela na giger. Det er det også på hjørne av skipet mot vest.

Koret

Koret er tidlig gotisk. Portaler og vindusomramninger er hugget i kleberstein. Korportalen i sør som idag vender mot sakristiet har marmorsøyler og kapitel som er svært lik dem en finner på tverrskipet til Nidarosdomen. Det er også funnet flere steinhugger merker som viser at det var et direkte samband mellom de to kirkene. På tersklene til portalen på sørsiden er det risset inn et bilde av en romansk kirke med et vesttårn. I østveggen i koret er det et treenighetsvindu. Korbuen ble sterkt utvidet på 1600-tallet.

Andre bygningsdeler

Sakristiet ble sansynligvis bygget omkring 1430 over en kilde på sørsiden og var opprinnelig et kapell. Opprinnelig hadde det hvelv av teglstein, men dette ble revet omkring 1720. Kirken hadde vesttårn, men det måtte rives i middelalderen. Steinen ble brukt til tre støttemurer som holder skipet oppe.

Datering av koret

Det er lite sannsynlig at koret skulle være ferdig så tidlig som 1184. Da var en knapt begynt å bygge de gotiske delene av Nidarosdomen etter at erkebispen hadde vendt hjem fra eksil i England året før. En mulig forklaring er at innskriften er blitt misforstått slik at koret ble grunnlagt i 1184.[1] En annen forklaring er at koret opprinnelig har vært romansk og er blitt ombygget senere.[2][3]

Interiør

Sheela na gig fra nordportalens østre vange.
Foto: Morten Dreier

Døpefonten er fra middelalderen og er bevart. Prekestolen er i tre og fra 1646 og er skåret ut av Johan Bilthugger og er malt av Johan Kontrafeier. De oppmurte alterbordet er også bevart og har et relikviegjemme i alterplaten. Den barokke altertavlen, med Oppstandelsen og innstiftelsesordene til nattverden, er fra 1692. Både altertavlen og prekestolen har stått i kirken før den gikk ut av bruk i 1871.

Referanser

  1. Ekroll, Øystein: Med kleber og kalk, Oslo 1997 side 288
  2. Kristoffersen, Kjersti Holien . «Koret i Sakshaug kirke, et gotisk kor fra 1184?». I: Fortidsminneforeningens årbok, 2008
  3. En grundig gjennongang av hva de forskjellige forskerene er kommet frem til finnes i Kristoffersen, Kjersti Holien; En bygningsarkeologisk undersøkelse av koret i Sakshaug kirke, Hovedfagsoppgave arkeologi, UiTø, 2007 side 9-16

Litteratur

  • Ekroll, Øystein; Med kleber og kalk, Oslo 1997, ISBN 82-521-4754-2
  • Ekroll, Øystein; «Sakshaug kyrkje». I: En Reise gjennom norsk byggekunst, Fortidsminneforeningens eiendommer gjennom 150 år. Utgitt av Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen, 1994. ISBN 82-90052-44-8
  • Gjone, Erling; «Sakshaug gamle kirke i Inderøy». I: Fortidsminneforeningens årbok, 1969
  • Kristoffersen, Kjersti Holien; En bygningsarkeologisk undersøkelse av koret i Sakshaug kirke, Hovedfagsoppgave arkeologi, UiTø, 2007
  • Kristoffersen, Kjersti Holien; «Koret i Sakshaug kirke, et gotisk kor fra 1184?». I: Fortidsminneforeningens årbok, 2008

Eksterne lenker


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi