Sør-Fron kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Sør-Fron kirke
2007 03 08 Sør Fron Kirke 1024 03.jpg
Øst. (2007.03.08) - Frode Inge Helland
Generelt
Byggeår:  1792
Endringer:  Restaurert på midten av 1950-tallet
Kirkegård:  Ligger direkte til kirken
Arkitektur
Periode: Louis VXI - interiør i senbarokk
Arkitekt:  Sven Halvorsen Aspaas mf.fl.
Teknikk:  Mur
Materiale:  Stein
Kirkerommet
Prekestol:  1703, Lars Jensen Borg, hollandskinspiret akantusbarokk.
Alter:  Prekestolalter. Alterbilde Goltata og den segnende Maria malt av Fredrik Petersen i 1797 etter ukjent forbilde.
Hundorp, Sør-Fron, Oppland.
Kart: Kart i skolen

Sør-Fron kirke i Sør-Fron i Gudbrandsdalen, vigslet 1792, er en åttekantet bygdekirke av stein, utvendig pusset med kalkmørtel. Den er oppført i perioden 1786-1792. Kirken ble bygget som hovedkirke i Fron prestegjeld, men var fra 1864 kirke i Sør-Fron prestegjeld i Hamar bispedømme. Kirken er den eneste sognekirken i prestegjeldet, men i tillegg finnes det en fjellkirke i Espedalen. Kirken rommer 750 personer.

Bygning

Det ble benyttet stein som byggemateriale for å spare skogen. Steinen som ble benyttet som byggemateriale var en lokal sandstein, sparagmitt, som var lett å dele. Takverket er utført med en karakteristisk knekk som gir takprofilen en anelse avrundet form. Profilen krones av en takrytter med lanterne. Byggmester Sven Aspaas overslagsberegninger gikk ut på at det ville medgå 6000 lass med stein og 1500 tønner til å bygge kirken. Det ville til enhver tid være bruk for 40 dyktige murere.

Eksteriør

Kirken er glattpusset utvendig med rike dekorasjoner. Ytterfasadene veksler mellom ett og to vinduer. Vestfasaden har to vindu og inngangsportal. Vinduene er høye og strekker seg over mesteparten av veggene i høyden.
Rundt om på bygningen er der årstall som viser når der ulike delen ble ferdigstilt. Inngangsportalen er flankert av to profilerte pilastre med segmentpediment. I midten, over portalen, kroner Cristian VII's forgylte monogram.

Interiør

Planen er en sammensmelting av åttekantplan og breddekirke. Antall sitteplasser er 750. Galleriene er omtrent midt på vinduhøyden. Tårnet hviler på fire svært kraftig marmorerte søyler. Orgelet er plassert på galleriet over inngangspartiet mot vest, rett i mot alteret.
Innvendig er kirken malt av Even Knutsen Sulengshaugen. Den hadde vært malt før, men Sulengshaugen ga kirken en rikere dekorasjonsmaling, slik den fremstår i dag.

Inventar

Vest. Inngangsportal.
Foto: Frode Inge Helland

Prekestolen, som skriver seg fra den eldre kirken, er skåret i akantusbarokk av Lars Jensen Borg i 1703, inspirert av akantusskurden i prekestolen i Vår Frelsers kirke, skåret i 1690. Dte var hollandske treskjærere brakte akantusen til Christiania. Prekestolen er ett av de tidligste eksempler fra stilen i Gudbrandsdalen. For at prekestolen skulle få plass på alterveggen måtte man fjerne to sidefelt fra den opprinnelige prekestolen.
Alterbildet, som henger under prekestolen, forestiller Jesus på korset og den segnende Maria, er malt av Fredrik Petersen i 1797 etter ukjent forbilde. Bildet er den eldste kjente utgaven av dette motivet.
Orgelet er fra 1992 og bygget inn i et orgelhus fra 1930.

Historie

Byggingen av Sør-Fron kirke startet i 1786. I 1787 var man kommet over hovedportalen og i 1788 var tårnet ferdig. En stor naturkatastrofe i 1979, Storofsen, førte til at kirken ikke ble innviet og tatt i bruk før i 1792. I 1860 dekormalte og marmorerte Even Knutsen Sulengshaugen kirkens interiør.
Tidlig på 1900-tallet ble galleriets øverste del, hvor det gamle orgelet antas å ha stått. En omfattende restaurering ble foretatt midt på 1950-tallet. Kirken åpnet på nytt den 3. juni 1956.

Billedgalleri

Litteratur


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi |
Kart: Kart over eldre kirker|