Sælen kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Sælen kirke
Sælen kirke 065.jpg
Bergen Foto: Nina Aldin Thune
Generelt
Byggeår:  2001
Arkitektur
Arkitekt:  Arkitektkontoret Lille Frøen
Teknikk:  mur
Materiale:  lys murstein
Tårn:  kirken har tårn
Kirkerommet
Døpefont:  døpefont av stein
Alter:  alterbord av stein altervegg, prisma og glassert blåfarget kopstein utført av Søren Ubisch
Plasser:  450
Interiør
Foto: Frode Inge Helland

Sælen kirke er en kirke fra 2001 i Bergen kommune, Hordaland fylke. Sælen menighet ble skilt ut fra Fyllingsdalen menighet 1. januar 1982. I desember 2001 fikk man egen kirke på Varden. Den ble innviet 2. desember.

Bygningen

Sælen ble skilt ut som engen menighet i 1982. Byggingen av egen kirken ble endret og utsatt en rekke ganger.

Det ble holdt en begrenset arkitektkonkurranse i 1998, og oppdraget ble gitt til Arkitektene Lille Frøen ved Nicolai Alfsen og Ina Heim. Sælen kirke ble åpnet i desember 2001. Før dette hadde Sælen menighet vært en del av Fyllingsdalen menighet. Kirken har 450 sitteplasser og har et areal på 1550m2.

Sammen med en fjellknaus danner kirken er portal inn til et skjermet uterom mot syd. Kirken er synlig i det kupperte landskapet da den har er høyreist tårn som markerer inngangen til et kirketorg, kirkerom og menighetshus. Uterommene er utført av landskapsarkitekt Svein Erik Bergem.

Interiør

Kirkerommet har adkomst fra vest mot øst og er organisert som en prosesjonskirke. Sideskipene og galleriet henger samen med orgelgalleriet på vestveggen.

Alterveggen har en integrert kunstnerisk dekor utført av Søren Ubisch. En ønsket et enkelt alterbord, der krusifikset og lysene er de eneste faste gjenstandene.

Eksterne lenker

Vi

Vi har flere bilder, trykk på lenken:
Sælen kirke.

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi