Rygnestadtunet

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Rygnestadtunet.
Foto: Frode Inge Helland
Rygnestad, Valle, Aust-Agder.
Kart: Kart i skolen
Oversikt.
Foto: Setesdalsmuseet
Rygnestadloftet.
Foto: Frode Inge Helland

Rygnestadtunet er et gårdsmuseum med bygninger på Nordigard, Nørdre Rygnestad i Valle i Setesdal, like ved stedet hvor E 9 og RV 45 møtes. Det står nøyaktig slik som da det ble stående tomt i 1919, tunet ble fredet i 1923 og ble gjort til museum i 1940. Gravfunn tyder på at stedet hadde bosetting på 900-tallet. Rygnestadtunet er et autentisk gårdstun som består av bekkekvern (1), våningshus ( 2), tre-etasjes loft (3), låve og stall (4), sauefjøs (5), fjøs (6), loft (7), smie (8) og badstue (9).
Skikken med å bygge et hus for hver funksjon på rekke nedenfor våningshuset var vanlig i dalen og holdt seg helt opp til andre verdenskrig. Museumstunet omfatter bare det gamle tunet. Det nye tunet på Nordigard Rygnestad ligger like nedenfor.

Bygningene

Rygnestadloftet

Rygnestadloftet, inngangsdør. Hele dørhøyden utgjøres av en enkelt stokk.
Foto: Frode Inge Helland

Den mest kjente bygningen i tunet er det såkalte Rygnestadloftet (7), ble bygget av Vonde-Åsmund Rygnestad (1540- -1596) i 1590. Det er verdsatt for sine fine proporsjoner, svært gode håndverk og og materialbruk. Laftet har særlig store dimensjoner. Loftet ble ifølge tradisjonen brukt til forsvar. Der er en liten luke som fører til en underjordisk gang som endte opp i holtet noen ti-metre i ovenfor loftet og som man kunne unslippe gjennom.
I første etasje, bursdelen, ble brukt til lagring av matvarer. Her står også en seng. I andre etasje er til lagring av klær, tekstiler og finere gjenstander. Etasjen har en svalgang. På baksiden er det utbygg for en såkalt "hemmelighet", en do som var åpen ned til bakken. I Setesdal er det ikke kjent andre eksempler på do i utbygg i svalgang.

Våningshuset

Våningshuset eller stovehuset, "stoga" har til venstre for inngangen en årestue, "gammelstog" med gammel innredning. Tømmeret er fra før Svartedøden 1349-1350 eller helt kanskje fra 1200-tallet. Til høyre for inngangen er "nystog". Omkring 1800 ble denne stuen ombygget fra årestue til peis og skorstein. Skorsteinen gjorde det mulig å bygge på en etasje til. På forsiden av våningshuset har det opprinnelig gått en svalgang. For å få mønetaket i jevn høyde og å kunne utnytte trappegangen ble også "gammelstog" påbygget i høyden. "Nystog" ble brukt til opphold og lettere matlaging, mens "gammelstog" ble brukt til grovkjøkken.

Gamleloftet

"Trihågloptet" er en uvanlig konstruksjon. Det er bygget i tre etasjer. Det vanlige var å bygge i to. Det er bygget ovenfra og ned ved at øverste, den laftede delen, er bygget på utkragete stokker fra våningshusets andre etasje. Senere, antagelig kort tid etterpå, ble de to underste etasjene bygget. De er ikke uført i laft, som ellers var vanlig, men i en lettere konstruksjon. I første og andre etasje hadde loftet veggfaste senger, men det var ellers brukt til lager for mat og klær.

Øvrige bygninger

Sauna og smie.
Foto: Frode Inge Helland

Uthusbygningene som låve, stall, fjøs, smie og badstu er i hovedsak bygget på 1800-tallet. Fjøs og og sauefjøs er plassert like ved foruttaket i enden av låven.

Like etter 1900 gjennomgikk bygningene en modernisering. Låven ble påbygget i høyden. og fikk kjørebro og stallen ble satt under samme tak som låven. De bygningsmessige trekkene etter den gamle bruksmåten er godt synlige i bygningene.
Bygninger som batdu og smie ble plassert et stykke fra de andre bygningene. Grunnen var hensynet til barannfaren i disse bygningene.
Badstuen ble også brukt til tørking av korn og røyking av kjøtt.

Gjenbruk av bygningsdeler

Både i våningshuset og loftet finner bygningsdeler som antas å komme fra Nomeland stavkirke i Valle som ble revet omtrent samtidig som Våningshuset ble bygget..


Kilder

Rygnestadtunet, Informasjonsblad fra Setesdalsmuset.

Eksterne lenker

Rygnestadtunet

Billedgalleri