Ringsaker kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 60°54′10″N 10°43′29″Ø

Ringsaker kirke
Ringsaker kirke.jpg
Ringsaker, Hedmark Foto: Ole Erik Ruud
Generelt
Byggeår:  Andre halvdel 1100-tallet
Endringer:  Utvidet andre halvdel 1200-tallet, Spir 1694
Viet til:  St. Olav
Arkitektur
Periode: Romansk
Arkitekt:  Ukjent
Teknikk:  Mur, tønnehvelv i skip, krysshvelv i ko
Materiale:  Kalkstein
Mål:  Hel lengde 40,3m, skip 21,3m,bredde Med tverrskip 38,5m
Tårn:  Over østre del av skipet
Portal:  Vestportalen har søyler og terningkapiteler
Kor:  Med sakresti 14,5x15,9m
Skip:  Midtskip, sideskip, tverrskip
Kirkerommet
Prekestol:  !704, Barokk Lars Jensen Borg
Døpefont:  !704, Barokk Lars Jensen Borg
Alter:  Alterskap 1520-årene På utsiden martyrier, på innsiden, midten Kristi lidelse og død , på sidefløyene helgener med atributter, Antwerpen Belgia
Diverse:  Alterskapet gave fra Ansten Jonsson Schonck sogneprest her 1514-1547. Glassmalerier 1959, Borgar Hauglid, I Tverrskipet St. Olav og Jomfru Maria, i sakristiet den signende Kristus
Commons-logo.png
Ringsaker kirke bilder på Commons

Ringsaker kirke er en steinkirke som ligger i Ringsaker kommune i Hedmark fylke. Kirken sto ferdig i midten av 1100-årene og er viet til Hellig Olav. Tverrskipene ble tilføyd og koret utvidet i gotikk på 1200-tallet, tårnspiret (64 m) ble reist i 1694. Stilistisk er kirken nært beslektet med Gamle Aker kirke, Nikolaikirken på Gran og den gamle domkirken på Hamar. Stilidealet var Hallvardskatedralen som lå nordøst for Oslo torg i Gamlebyen i Oslo reist på begynnelsen av 1100-tallet.

Bygningen

Byggverket er i kalkstein. Kirken er prostesetet i Ringsaker prosti og menighetskirken for Ringsaker sokn.

Tårnspiret rager 64 meter til værs og er bygd av Iver Helmen fra Gran på Hadeland i 1694. Kirken var en viktig pilegrimskirke fram til reformasjonen da pilegrimsvandringene ble forbudt. I nyere tid er den ofte besøkt av vår tids pilegrimsvandrere, og den er en flittig besøkt turistkirke med gjester fra inn- og utland. Kirken er kjent for sin fremragende akustikk. Konsertvirksomheten er stor med vekt på klassisk kirkemusikk, og kirken brukes ofte til musikkinnspillinger.

Interiør

En rekke kalkmalerier ble avdekket på forskjellige steder i kirken under restaureringen av kirken fra 1960 til 1964. På vestveggens nordside er avdekket et innvielseskors, og på korbuens høyre side sees en kjerub. I nordre tverrskip kan man på vestveggen se to flotte skipsmalerier som knyttes til adelsmannen Mogens Handingmann på garden Skapal i kirkens nærmeste naboskap.

Et kalkmaleri som sannsynligvis forestiller Hellig Olav er avdekket i korets krysshvelv, og det finnes dørringer fra middelalderen i vestportalen.

Inventar

Kirkens klenodium er alterskapet - «Ringsaker kirkes herlighet» - med 127 forgylte figurer utført i Antwerpen av Robert Moreau omkring 1520. Alterskapet ble skjenket kirken av den siste katolske og første lutherske sogneprest, magister Ansten Jonsson Skonk. De to store lysestakene på alteret er fra 1540 og er en gave fra de to adelsfamiliene Brochenhus og Gyldenhorn som eide storgarder i Ringsaker. En bok om alterskapet ble skrevet av dr.philos. Sigurd Grieg i 1957. Vår tids beste kjenner av alterskapets ikonografi er professor Gunnar Danbolt.

Prekestol, døpefont og dåpshus er skåret av Christiania- kunstneren Lars Jensen Borg i 1704, alle tre bemalt av Hans Brun. Dåpshuset ble fjernet fra kirken i 1865, senere innlemmet i Nordiska museet i Stockholm og deponert i kirkeavdelingen i Norsk Folkemuseum siden 1937.

Et epitafium fra 1632 finnes i søndre tverrskip hvor det også henger 12 presteportretter, blant dem Mathias Stoltenbergs portrett av den herostratisk berømte G. G. G. Bergh.

Kirkens glassmalerier er utført av kunstneren Borgar Hauglid med Jomfru Maria som motiv i nordre tverrskip og St. Olav i søndre tverrskip. Han har også laget glassmaleriene i kirkens kor og sakristi.

Krusifikset over korbuen er skåret av Johannes Lauritsen Skraastad fra Vang på Hedmarken i 1683.

Litteratur

  • Ekroll, Øystein, Stige, Morten, Havran, Jiri, Middelalder i Stein bind 1 i serien Kirker i Norge, Oslo 2000, ISBN 82-91399-09-3

Eksterne lenker


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi