Riksantikvaren

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Riksantikvaren – direktoratet for kulturminneforvaltning er en norsk statlig etat med ansvar for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer. Etaten er underlagt Miljøverndepartementet.


Historie

Arbeidet med å ta vare på Norges nasjonale kulturminnesmerker ble fulgt opp av egen lovgivning på begynnelsen av 1900-tallet. Lov om fortidslevninger kom i 1905 og Bygningsfredningsloven kom i 1920. I 1912 ble Riksantikvaren opprettet som et eget embete.

Miljøverndepartementet ble opprettet i 1972 og fikk også ansvar for kulturminnevernet. I 1978 trådte Lov om kulturminner (Kulturminneloven) i kraft. Denne erstattet Lov om fortidslevninger og Lov om bygningsfredning.

Riksantikvaren fikk direktoratstatus 1. juli 1988 og fikk samtidig delegert det overordnete, faglige ansvaret for kulturminneforvaltningen. Dette innebærer at Riksantikvaren har forvaltende, koordinerende og iverksettende funksjoner og i tillegg fungerer som faglig rådgiver og saksforbereder for Miljøverndepartementet.

Organisasjon

  • Kulturminneavdelingen
  • Utviklingsavdelingen
  • Informasjonsavdelingen
  • Organisasjonsavdelingen
  • Planavdelingen

Liste over riksantikvarer

Eksterne lenker