Portal:Steinkirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

S T E I N K I R K E R   F R A   M I D D E L A L D E R E N 

> Hovedsakelig norske steinkirker fra middelalderen, arkitektur og interiør

Dale kirke.jpg

Det finnes en rekke Norske middelalderkirker i stein. De første steinbygningene i Norge var kirker, og sagaene forteller at de skal være reist i 1000-årene. Ingen av disse er bevart. De eldste bevarte er Værnes kirke i Trøndelag og deler av Stavanger domkirke da spesielt den øvre delen av skipet. Disse er reist i begynnelsen av 1100-årene. Det ser ut som om de fleste norske kirkene ble bygget mellom ca 1150 og 1250. Da var en stor del av behovet dekket og en bygget gjerne ut og utvidet de eldre kirkene, spesielt ble korene gjort lengre.

Det er vanlig å dele steinbygningene fra denne perioden i to: Bygninger fra 1100-årene og begynnelsen av 1200-årene blir kalt romanske mens de som er bygget i siste del av 1200-tallet og senere i middelalderen blir kalt gotiske. Disse stiltrekkene kan en se i de ornamentale detaljene og i formen på arkitektoniske detaljer som portaler, vinduer, pilarer, buer, hvelv og så videre.

Artikkel
Gamle Aker, Apside.JPG

Romansk arkitektur betegner en periode som preget kirkebygg i Vest-Europa gjennom 1000- 1200-årene. I kunsthistorien er det vanlig å regne den fullt utviklede romanske perioden fra omtrent 1050 til omtrent 1250.

Navnet fikk perioden på 1800-tallet for å skille den fra gotikken. Betegnelsen hentyder til romersk arkitektur, som den romanske arkitekturen viderefører mange stiltrekk fra. Flere motiver som kjennetegner romansk periode opptrådte enkeltvis i forskjellige kirker gjennom de foregående århundrene, men først omkring år 1050 ble flere av disse motivene kombinert i ett og samme byggverk.

Perioden etter vestromerrikets var en forfallstid for arkitekturen, som utviklet seg i ulike retninger i forskjellige deler av riket og mange steder fikk en mer primitiv karakter. Fra år 800 kan vi spore tendensene som skulle munne ut i den romanske arkitekturen gjennom karolingisk og ottonsk arkitektur.

Artikkel
Utstein kloster

Gotisk arkitektur eller gotikk er en arkitektonisk periode som dominerte det katolske Vest-Europa i middelalderen, fra ca. 1150 til ca. 1550. Gotikken er mer enn noen annen periode innen europeisk kunsthistorie basert på prinsipper innen konstruksjonen. Gotikkens byggmestere kombinerte spissbuer, ribbekrysshvelv og strebebuer på en ny måte. Konstruksjonene var et svar på konstruktive utfordringer med iboende estetiske muligheter som gotikkens byggmestre utviklet og raffinerte til det nesten sublime.

Det største problemet var kryssende tønnehvelv - særlig hvis de hadde forskjellig bredde (diameter). Genistreken i gotikkens byggekunst var at man forlot det halvsirkelformete hvelvet og gjorde det høyreist. Da ble trykkfordelingen i konstruksjonen gunstigere, krysset fikk igjen noe av den tiltrengte høyden og ble derved sterkere. Det neste trinn var at en konstruksjon som var mer i pakt med dette kunne gjøres slankere

Begrep
2008 02 12 Kulturhistorisk museum kirkesamlingen 27.jpg

Alterfrontal eller Antemesale er en plate av tre eller metall som har et utskåret eller bemalt billedfelt og som er på forsiden av alteret.

Prosjekt
Camera lens.jpg

Portalen har ikke noe aktivt prosjekt for tiden.

Det blir alltid tatt bilder av kirkearkitektur når anledningen byr seg.

Fotografi

 

Ulnes kirke
Ulnes kirke
Bilder
Lunner church, ornament 1.jpg PICT0048.jpg Bergen domkirke G Bull.jpg Stavanger Domkirke - 06.jpg
Lunner kirke Bø gamle kirke Grunnplaner Stavanger domkirke
2007 07 05 Hardanger Kinsarvik 09.jpg 2007 06 26 Aurland Aurland gml kirke 10.jpg Voss.dåpsengel.jpg Stiklestad kirke.jpg
Kinsarvik kirke Aurlandsvangen kirke Voss kirke Stiklestad kirke
2007 10 06 Valdres Ulnes 15 1024.jpg 2007 09 15 Giske Kapell 18 Enh.jpg Mariahiml.jpg 2007 07 186 Fjære Kirke 24.jpg
Ulnes kirke Giske kirke Mariakirken i Bergen Fjære kirke

> Fakta om steinkirker

 • Det er bevart hele eller deler av ca 160 steinkirker i Norge fra middelalderen.
 • Det var vanligere å bruke tre som byggemateriale i Norge.
 • Steinkirkene ble bygget av håndverkere tilknyttet byggehytter som reiste rundt i Europa.
 • Byggehyttene kan identifiseres med steihoggermerker og stildetaljer.
 • Mange av middelalderens bevarte kirker ligger på landsbygden, bykirkene er nesten forsvunnet.
 • Norske middelalderbyer var små og hadde bare tilsammen 50-60 steinkirker.
 • På landsbygden kom den store trusselen ved lov om kirker og kirkegårder i 1851 som resulterte i at mange kirker måtte utvides.
 • En valgte også ofte å bygge nye kirker og de gamle ble revet eller i noen tilfeller kjøpt og reddet av private eller Fortidsminneforeningen.

> Norske steinkirker

> Artikler og kategorier

Artikler
Basilika · Dåpskapell · Helgen · Katedral · Kirke · Kristen ikonografi · Liste over middelalderkirker i Norge · Oktogon · Stolpekirke · Støpul · Takrytter · Tårn

Kategorier
Kirkearkitektur · Kirkeinventar · Kristen arkitektur · Stenkirker fra middelalderen .

> Portaler

Arkitekturhistorie · Stavkirker

> Litteratur

 • Bendixen, B.E.; Kirkerne i Søndre Bergenhus amt : bygninger og inventarium., John Griegs Bogtrykeri, Bergen 1904. E-bok
 • Dietrichson, L.; Omrids af Den kirkelige kunstarkæologi. Kristiania 1902
 • Ekroll, Øystein; Norsk steinbygging i mellomalderen 1050-1550, Oslo 1997, ISBN 82-521-4754-2
 • Ekroll, Øystein; Stige, Morten, Havran, Jiri, Middelalder i Stein bind 1 i serien Kirker i Norge, Oslo 2000, ISBN 82-91399-09-3
 • Lidén, Hans-Emil; Middelalderen bygger i Stein, Oslo 1974, ISBN 82-00-01396-0
 • Lidén, Hans-Emil; Middelalderens steinarkitektur i Norge i Norges kunsthistorie bind 2 Oslo 1981 s.7-125 ISBN 82-05-12266-0
 • Lidén, Hans-Emil; Kirkene i Hordaland gjennom tidene, Bergen 2008, ISBN 978-82-514-0715-1

> Eksterne lenker