Portal:Romantikk

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

R O M A N T I K K   O G   R E A L I S M E 

> Kunsten

Caspar David Friedrich 022.jpg

Romantikk er betegnelsen på en tankestrømning som dominerte europeisk kunst og intellektuell kultur fra slutten av 1700-tallet og gjennom første halvdel av 1800-tallet. Det er vanskelig å sette en klar grense for når romantikken tok slutt, da den varte lenger innenfor enkelte kunstformer enn andre. Begrepet har sitt utspring i det franske «romance» som forklares som «romansk fortelling» og knyttes til ridderdiktningen på 1100-tallet. Begrepet roman knyttes på samme måte til middelalderens «gestes», fortellinger på folkespråkene, motsatt «legendene» som var på latin. Folkespråkene var i denne sammenheng romanske, dvs. fransk, italiensk eller spansk. Fortellingene handler gjerne om ulykkelig kjærlighet og ridderidealer, og er skrevet i en periode som ofte kalles den gotiske romantikken i høymiddelalderen. Det er mulig å tolke romantikken på to måter; enten som en tilbakevendende tendens i europeisk åndsliv, eller som en fiksert litteratur- og kunsthistorisk epoke knyttet til hovedsakelig første halvdel av 1800-tallet.

Artikkel
Aksplukkerne.jpg

På midten av 1800 tallet oppstod det i fransk malerkunst en ny realisme som fikk avgjørende betydning for kunstens utvikling. Realismen er en historisk bevegelse i den bildende kunsten og i litteraturen, som fikk sin mest sammenhengende og konsekvente form i Frankrike. Den fikk også avleggere andre steder på kontinentet, i England og i USA. Bevegelsen hadde sin hovedtyngde fra omkring 1840 til 1870-80 tallet.

Artikkel

.

Begrep

.

Prosjekt
Camera lens.jpg

Portalen har ikke noe aktivt prosjekt for tiden. Når vi har anledning vil det bli tatt bilder til portalen.

Oversikt

 

Oversikt
Oversikt
Bilder

.

> Romantikk og realisme

> Monumenter

> Artikler og kategorier

Artikler

Kategorier

> Portaler

Arkitekturhistorie · Kunsthistorie ·

> Litteratur

  • Honour, Hugh, Romanticism, (Westview Press) 1979.
  • Malmanger, Magne, Maleriet 1814-1870, fra klassisisme til tidlig realisme, i Norges kunsthistorie bind 4 Oslo 1981, ISBN 82-05-12268-7

> Eksterne lenker