Portal:Modernisme

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

M O D E R N I S M E   O G   S A M T I D 

> Kunst og arkitektur

Demoiselles-davignon.jpg

Med modernisme sikter man vanligvis til den strømningen i vestlig kultur som forkastet tidligere tradisjoner og vektla kunstens og kunstnernes autonomi og egenverdi. Modernismen begynte å ta form sent på 1800-tallet, og ofte får f.eks. Picassos maleri Pikene fra Avignon fra 1907 markere begynnelsen på perioden.

Begrepet er nokså svevende og udefinerbart, og er blitt revurdert med jevne mellomrom siden det ble tatt i bruk.

Modernismen innen maleri i Europa har mange "ismer," som kubisme, futurisme, surrealisme og dadaisme.

Modernismen innen arkitektur er blant annet. Funksjonalisme og Den internasjonale stilen.

Artikkel
2008 10 09 Praha 315B.jpg

Postmodernisme er en betegnelse på ulike retninger, innenfor humaniora, samfunnsvitenskap og kunst, fra annen halvdel av 1900-tallet til vår tid.

Selve begrepet «postmodernisme» er omstridt, i likhet med de ulike tankeretningene og metodologiene som kan inkluderes i begrepet. Enkelte later til å betrakte «postmodernismen» som enda en blant mylderet av «ismer» innenfor modernismen; andre mener det dreier seg om en helt ny retning i idéhistorien.

Artikkel
Pablo picasso.jpg

Pablo Picasso (født 25. oktober 1881, død 8. april 1973) var en spansk kunstner, ansett som en av de største kunstnerne på 1900-tallet. Hans fulle navn var Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martyr Patricio Clito Ruiz y Picasso. Picasso ble født i Málaga i Spania, og er best kjent som grunnleggeren (sammen med Georges Braque) av kubismen. Han skapte imidlertid en variert samling kunstverk. Hans kunstneriske løpebane strakk seg over nesten 80 år, med stor vidde i såvel stilarter som bruk av medier. Det anslås at hans totale produksjon omfattet over 20 000 verk.

Begrep

Begrepet modernitet (fransk modernite) forekommer for første gang i 1848 i Chateaubriands bok «Memoire d'Outre Tombe». Det har en forløper i ordet moderne som først ble brukt på 400-tallet for å avgrense den kristne samtiden mot den hedenske antikke fortiden. Modernitet refererer til de sosiale livs og organisasjonsformer som vokste frem i Europa fra det 17-århundre og fremover og som etterhvert ble verdensomspennende.

Prosjekt
Malevitsj 1928 29 Portrett av bonde.jpg
Oversikt

 

Oversikt
Oversikt
Bilder
GrungLeifKalmarhuset.jpg Sundt.3 (1).jpg Bauhaus-Dessau main building.jpg Phone booth2 Norway.jpg
Kalmarhuset Sundt varemagasin Bauhaus Georg Fredrik Fasting

> Modernisme

 • Avantgarde bevegelser innen kunst, litteratur og musikk
 • Begynte på midten av 1800-tallet
 • Har preget den vestlige kulturen i store deler av 1900-tallet
 • Fremhever det nye og overskridende
 • Bryter gjerne med tradisjonelle uttrykksformer
 • Preges av eksperimentering, kunstnerisk frigjøring og fremskrittstro

> Monumenter og kunstnere

> Artikler og kategorier

Kunst
Symbolisme · Impresjonisme · Ekspresjonisme · Kubisme · Konstruktivisme · Surrealisme · Dadaisme · Futurisme · Fauvisme · Pop-kunst · Abstrakt ekspresjonisme · Abstrakt kunst · Minimalisme · Op art · Colorfield · Fotorealisme · Remodernisme

Arkitektur
Bauhaus · Brutalisme · De Stijl · Funksjonalisme · Den internasjonale stilen · Organisk arkitektur

> Portaler

Arkitekturhistorie · Kunsthistorie ·

> Litteratur

 • Berg, Knut (red); Norges kunsthistorie bind 6 og 7 Oslo 1983
 • Brettell, Richard R; Modern Art 1851-1929, Oxford 1999. ISBN 978-0-19-284220-6
 • Eismann, Stephen F. ; Nineteenth Century Art, a critical history, London 1994, 2002, 2007, ISBN 0-500-28683-3
 • Glambek, Ingeborg; Om kunst de siste 200år, Oslo 2003 ISBN 82-7317-584-7
 • Hopkins, David; After Modern Art 1945-2000, Oxford 2000. ISBN 0-19-284234-X
 • Lynton, Norbert; The story of modern art, Oxford 1982, ISBN 0-7148-1848-8

> Eksterne lenker