Portal:Middelalder

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

M I D D E L A L D E R 

> Om kunst og arkitektur i middelalderen

Middelalderen (latin: medium aevum eller media ætas) betegner i europeisk historie perioden fra antikkens avslutning til tidlig moderne tid eller renessansen. Innen politisk historie har det vært vanlig å tidsfeste den mer presist til 476-1453 med henholdsvis det vest- og østromerske rikes fall som ytterpunktene. I dag brukes det vanligvis om perioden ca. 500-1500. Omskiftningene som markerer innldeningen til Middelalderen er Vestromerrikets fall, folkevandringene og kristendommens voksende innflytelse. Avslutningen av middelalderen skyldes den samlede effekt av endringene på 14-1500 tallet som skyldtes boktrykkerkunsten, reformasjonen, europeernes oversjøiske reiser, ildvåpnene og Østromerrikets fall (1453).

Artikkel
Gamle Aker, Apside.JPG

Romansk arkitektur betegner en periode som preget kirkebygg i Vest-Europa gjennom 1000- 1200-årene. I kunsthistorien er det vanlig å regne den fullt utviklede romanske perioden fra omtrent 1050 til omtrent 1250.

Navnet fikk perioden på 1800-tallet for å skille den fra gotikken. Betegnelsen hentyder til romersk arkitektur, som den romanske arkitekturen viderefører mange stiltrekk fra. Flere motiver som kjennetegner romansk periode opptrådte enkeltvis i forskjellige kirker gjennom de foregående århundrene, men først omkring år 1050 ble flere av disse motivene kombinert i ett og samme byggverk.

Perioden etter vestromerrikets var en forfallstid for arkitekturen, som utviklet seg i ulike retninger i forskjellige deler av riket og mange steder fikk en mer primitiv karakter. Fra år 800 kan vi spore tendensene som skulle munne ut i den romanske arkitekturen gjennom karolingisk og ottonsk arkitektur.

Artikkel
Utstein kloster

Gotisk arkitektur eller gotikk er en arkitektonisk periode som dominerte det katolske Vest-Europa i middelalderen, fra ca. 1150 til ca. 1550. Gotikken er mer enn noen annen periode innen europeisk kunsthistorie basert på prinsipper innen konstruksjonen. Gotikkens byggmestere kombinerte spissbuer, ribbekrysshvelv og strebebuer på en ny måte. Konstruksjonene var et svar på konstruktive utfordringer med iboende estetiske muligheter som gotikkens byggmestre utviklet og raffinerte til det nesten sublime.

Det største problemet var kryssende tønnehvelv - særlig hvis de hadde forskjellig bredde (diameter). Genistreken i gotikkens byggekunst var at man forlot det halvsirkelformete hvelvet og gjorde det høyreist. Da ble trykkfordelingen i konstruksjonen gunstigere, krysset fikk igjen noe av den tiltrengte høyden og ble derved sterkere. Det neste trinn var at en konstruksjon som var mer i pakt med dette kunne gjøres slankere

Begrep
Tresjordantemensalet.jpg

Alterfrontal eller Antemesale er en plate av tre eller metall som har et utskåret eller bemalt billedfelt og som er på forsiden av alteret.

Billedfeltet er ofte inndelt i et stort midtfelt og mindre sidefelter som har figurer eller fortellende scener. Det er bevart flest alterfrontaler i Norge og i Spania.

Prosjekt
Camera lens.jpg

Det vil bli en tur til Frankrike i løpet av året der det vil bli besøkt og fofgrafert en rekke middelalderkirker.

Fotografi

 

Katedralen i Amiens
Amienskatedralen
Bilder
Durham.2.jpg 2009 01 16 Trondheim 116.jpg Moster gamle kirke 120.jpg 2008 02 12 Kulturhistorisk museum kirkesamlingen 02.jpg
Durham Cathedral Nidaros domkirke Moster gamle kirke Urnesmadonnaen

> Om Middelalderen

 • Den historiske perioden deles inn i tre perioder:
  • Tidlig middelalder (ca. 500-1000)
  • Høymiddelalder (ca. 1000-1300)
  • Senmiddelalder (ca. 1300-1500)
 • I kunsthistorien finnes periodene:

> Monumenter

> Artikler og kategorier

Artikler
Basilika · Dåpskapell · Helgen · Katedral · Kirke · Kristen ikonografi · Liste over middelalderkirker i Norge · Oktogon · Romansk kunst · Stolpekirke · Støpul · Takrytter · Tårn

Kategorier
Gotikk · Gotisk arkitektur · Gotisk kunst · Kirkearkitektur · Kirkeinventar · Kristen arkitektur · Stenkirker fra middelalderen .

> Portaler

Arkitekturhistorie · Stavkirker · Steinkirker

> Litteratur

 • Bagge, Sverre; Europa tar form : år 300 til 1350, Cappelen 2004 (1.utg. 1986) ISBN 82-02-19813-5
 • Imsen, Steinar; Europa 1300-1550, Universitetsforlaget 2000 (1. utg. 1984) ISBN 82-00-45406-1
 • Sekules, Veronica; Medival Art, Oxford 2001, ISBN 0-19-284241-2

> Eksterne lenker