Portal:Kunsthistorie

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

K U N S T H I S T O R I E

> Artikler om kunst, kunstverk, kunstnere, kunstvitenskap og kunsthistorie

Kunst kan defineres som et fantasifullt og nyskapende, estetisk kulturuttrykk for indre eller ytre opplevelser.

Betydningen av og hensikten med kunst har variert svært gjennom tidene. Definisjoner og begreper har vært, og er, tilsvarende omdiskutert. Kunstuttrykket er imidlertid alltid kulturelt bestemt av samfunnet og samtida rundt verket, kunstneren og mottakeren, og samtidig av enkeltindividets personlighet og sanseopplevelser. Enkelte mener at kunst ikke har verdi utover seg selv, andre mener utførelsen krever spesiell kunnskap og ønske om å bruke denne og individuelt tilpasse den til en situasjon og hensikt.

Kunstverk
BergprekenenTonsenKirkeSmall.jpg

Kåre Jonsborg - Freske - Bergprekenen er det store alterbildet Bergprekenen på alterveggen i Tonsen kirke, ca. 40 kvadratemeter stort, er en freske utført av kunstneren Kåre Jonsborg (1912 - 1977) og ferdigstilt i 1963. Det forstiller Jesus som taler til sine tolv disipler i fjellet.

I det lille forarbeidet til verket kan man tydelig se komposisjonens konstruksjonslinjer som danner et system av rektangler, sirkler ellipser og kjegler. Man kan kjenne igjen noen av trekkene i komposisjonen i det ferdige murmaleriet.

Kunstner
Dolk,8.jpg

Dolk eller Dolk Lundgren er pseudonymet til en writer (graffitiartist) fra Bergen. Dolk, som startet i 2003, er en av Norges mest anerkjente graffitikunstnere. Han representerer grenen streetart.

Sitat I gjennomsnitt bruker jeg ti timer på å kutte ut en stencil. Det å designe stencilen tar dobbelt så lang tid som selve skjæringen. På en av mine mest avanserte stenciler brukte jeg en uke. Sitat
Dolk
Kunstbegrep

Writer er en betegnelse for en utøver av kunstformen graffiti som lager pieces. Uttrykket kommer fra hiphopkulturen.

Prosjekt
Oversikt

 

Kunsthistorie
Kunsthistorie
Utvalte bilder
Damsgaardhovedgaard.jpg 2007 11 02 Jugendarkitektur Ålesund Apotekergata 29.jpg Reinli stavkirke Bagn G Bull.jpg Stavkirkekonstruksjon.jpg
Bilder fra Bergen Bilder fra Ålesund Grunnplaner Tegninger av Håkon Christie
Urnes stave church, Dahl.jpg Hegge stavkirke - 22.jpg 2007.08.20.Kvernes Stavkirke Choir01.jpg 2007 10 07 Valdres Høre 69 1024.jpg
Stavkirke Hegge stavkirke Kvernes stavkirke Høre stavkirke
2007 10 06 Valdres Ulnes 15 1024.jpg 2007 09 15 Giske Kapell 18 Enh.jpg Mariahiml.jpg 2007 07 186 Fjære Kirke 24.jpg
Ulnes kirke Giske kirke Mariakirken i Bergen Fjære kirke

> Kunsthistorie

Kunsthistorie kan defineres som utviklingen innen de forskjellige former for kunst fra oldtiden til i dag. Med forskjellige former for kunst menes tradisjonelt maleri, arkitektur og skulptur, men det er også vanlig å inkludere fotografi, design og andre uttrykksformer. Faget kunsthistorie omfatter også kulturminnevern og byplanhistorie. Studiet av kunsthistorie inngår også som del av andre fag, spesielt arkeologi.

> Perioder

Antikken
Gresk kunst · Romersk kunst

Middelalder
Tidlig kristen kunst · Bysantinsk kunst · Romansk kunst · Gotisk kunst

Tidlig moderne tid
Renessanse · Barokk · Rokokko

1800-talet

1900-talet

Efterkrigstiden

> Søk i kategorier

Kunstnere
Kategori:Kunstnere · Malere · Skulptører · Treskjærere

Kunsthistorie
Kunsthistoriske perioder ·

Kunstverk
Kunstverk

Teknikker
Kunsttekniker

> Portaler

Arkitekturhistorie · Kunsthistorie · Renessanse · Roma · Stavkirker · Street art

> Nye artikler

> Aktuelle saker

> Litteratur

  • Gardner's Art through the Ages, USA, 1996

> Eksterne lenker