Portal:Barokk

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

B A R O K K   O G   R O K O K K O 

> Kunst og arkitektur

Michel13.jpg

Barokken, er en periode i europeisk kunsthistorie som følger etter høyrenessansen, med manierismen som en overgangsfase. Man regner at barokken i Europa varer fra 1550 til 1700, mens den i Norden opptrer noe senere - i tidsrommet 1650 - 1750. I engelsk kunst- og arkitekturhistorie regnes barokken som en del av renessansen fordi også den bygger på klassiske forbilder.
Barokken ble enevoldskongenes stil, den ble tatt opp av adelen og de velstående borgerne, og etter år 1700 slo den igjennom i vår norske, nasjonale kunst, bla i bondekunst, rosemaling og treskurd. Men i lengden ble det de fyrstelige hoffene som var toneangivende, først og fremst ved hoffet i Versailles.

Artikkel

Rokokko er perioden som følger etter barokken rundt midten av 1700-tallet. Ordet er avledet av det franske rocaille, som betyr skjell eller ujevn klippeformasjon. Rokokko er først og fremst forbundet med Ludvig XVs regjeringstid i Frankrike.

Periodens fremste kjennetegn er asymetriske former, S-formete og C-formete kurver med blomster, lyse og lette farger og naturalistiske motiv. Den var mest synlig i interiører og møbelkunst. I Norge fikk vi rosemaling som et utslag av rokokkoen. Norske eksempel er Damsgård hovedgård og interiøret i Kongsberg kirke fra 1761 regnes som selve hovedverket innen norsk rokokko, selv om kirkens eksteriør er barokk.

Artikkel

.

Begrep

.

Prosjekt
Camera lens.jpg

Portalen har ikke noe aktivt prosjekt for tiden. Når vi har anledning vil det bli tatt bilder til portalen.

Fotografi

.

Bilder

.

> Barokk og rokokko

> Monumenter

> Artikler og kategorier

Artikler

Kategorier

> Portaler

Arkitekturhistorie · Kunsthistorie ·

> Litteratur

  • Sir Bannister Fletcher; A History og Architecture, the eighteenth edition, University of London, The Athlone Press 1975. ISBN 0-485-55001-6
  • Bazin, Germain; Barokk & Rococo, london 1964, 2002, ISBN 0-500-20018-1
  • Lexow, Christie, Polak og Anker; Norges kunsthistorie bind III, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, 1982. ISBN 82-05-12267-9
  • Lindwall, Bo; Barokkens epok, Lund 1983, ISBN 91-27-01311-1
  • Martin, John Rubert; Barokk, USA 1977 ISBN 0-06-430077-3
  • Minor, Vernon Hyde; Baroque & Rococo Art & Culture London 1999 ISBN 1-85669-173-x
  • Norberg-Schulz, Christian; Baroque Architecture, Milano 1979, ISBN 0-571-14600-7
  • Norberg-Schulz, Christian; Late Baroque and Rococo Architecture, Milano 1980, ISBN 0-571-14516-7
  • Wittkower, Rudolf; Art and Architecture in Italy 1600-1750, Harmondsworth 1958-1985 ISBN 0-14-0561-16-1

> Eksterne lenker