Portal:Arkitekturhistorie

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

A R K I T E K T U R H I S T O R I E

> Artikler om arkitektur, bygninger, arkitekter og arkitekturhistorie

Architect.jpg

Arkitektur er byggekunst, bruks- og stedskunst. Ordet er avledet av det latinske ordet for arkitekt, architectus, som er lånt fra det greske ordet arkhitekton, sammensatt av arkhi- (hoved- eller sjef-) og tekton (håndverker, bygger). Grunnbetydningen er altså en byggmester.

Som oftest blir arkitektur plassert mellom teknikk og humaniora og knyttet til ulike byggeoppgaver. Den kunstneriske delen av arkitekturfaget finner vi i begrepet byggekunst og kommer til uttrykk i lov om åndsverk, som gir arkitekturen status som åndsverk med opphavsrett for skaperen av verket.

Arkitektur er blitt kalt moderkunsten, den sto for helheten, og den samlet liv og sted på en slik måte at menneskene ble sikret tilhørighet og omgivelsene bestandighet.

Den tidligste kjente definisjon av arkitekturens oppgaver skriver seg fra antikken. Vitruvius skrev i det 1. århundre av vår tidsregning verket Ti bøker om arkitektur, De architectura og inkluderte både byplanlegging og planlegging av festninger.

Bygning
2007 06 26 Aurland Aurland gml kirke 02.jpg

Vangen kirke eller Aurlandsvangen kirke er en langkirke fra 1202 i Aurland kommune, Sogn og Fjordane fylke.


Bygningen

Den gotiske bygningen er i stein, hvitkalket med hjørnekvadrer i kleberstein. Den har ikke tårn eller takrytter. Taket er tekket med skifer. Koret er på sedvanlig vis smalere og lavere enn kirkeskipet. Vestfasaden har en strebepillar på nordsiden.

Arkitekt

Thorvald Christian Norberg-Schulz (født 23. mai 1926 i Oslo, død 28. mars 2000) i Oslo, var en norsk sivilarkitekt og professor dr.techn som er verdenskjent for sine arkitekturteoretiske bøker.

Han var sønn av dosent Christian Norberg-Schulz (1898 – 1926) og Laura Lunde (f.1898). I 1955 giftet han seg med italienske Anna Maria de Dominicisog deres barn er Elizabeth Norberg-Schulz (født 29. januar 1959 i Oslo), en norsk operasangerinne (sopran).

Begrep

En cella (latin: «lite kammer») eller naos (gresk: «tempel»), er det innerste rommet i et tempel i klassisk arkitektur. Det er vanligst å bruke cella om det romerske tempelet og naos om det greske.

Prosjekt
Handberg1864.jpg
  • Strøk i Bergen Prosjektet vil ta for seg de forskjellige strøkene i Bergen, bygniger og deres historie.
Bilde

 

Svaneapoteket i Bergen
Svaneapoteket i Bergen
Utvalte bilder
Damsgaardhovedgaard.jpg 2007 11 02 Jugendarkitektur Ålesund Apotekergata 29.jpg Reinli stavkirke Bagn G Bull.jpg Stavkirkekonstruksjon.jpg
Bilder fra Bergen Bilder fra Ålesund Grunnplaner Tegninger av Håkon Christie
Urnes stave church, Dahl.jpg Hegge stavkirke - 22.jpg 2007.08.20.Kvernes Stavkirke Choir01.jpg 2007 10 07 Valdres Høre 69 1024.jpg
Stavkirke Hegge stavkirke Kvernes stavkirke Høre stavkirke
2007 10 06 Valdres Ulnes 15 1024.jpg 2007 09 15 Giske Kapell 18 Enh.jpg Mariahiml.jpg 2007 07 186 Fjære Kirke 24.jpg
Ulnes kirke Giske kirke Mariakirken i Bergen Fjære kirke

> Arkitekturhistorie

Arkitekturhistorie handler om arkitekturens historiske utvikling og bygger på en systematisk beskrivelse av dens kunstneriske, kulturelle, politiske, økonomiske og teknologiske utvikling. I det menneskeskapte miljøet analyseres forståelsen for materialene og byggeelementenes konstruktive og fysiologiske egenskaper.

For å oppnå systematikken er arkitekturhistorien blitt delt opp i arkitektoniske perioder, i geografiske områder og i bygningstyper ut fra funksjon og konstruksjon.


> Perioder

Antikken
Gresk kunst · Romersk kunst

Middelalder
Tidlig kristen kunst · Bysantinsk kunst · Romansk kunst · Gotisk kunst

Tidlig moderne tid
Renessanse · Barokk · Rokokko

1800-talet

1900-talet

Efterkrigstiden

> Søk i kategorier

Kunstnere
Kategori:Kunstnere · Malere · Skulptører · Treskjærere

Kunsthistorie
Kunsthistoriske perioder ·

Kunstverk
Kunstverk

Teknikker
Kunsttekniker


> Portaler

Arkitekturhistorie · Kunsthistorie · Stavkirker · Steinkirker fra Middelalderen

> Nye artikler

> Aktuelle saker

> Litteratur

.

> Eksterne lenker