Piscina

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Piscina i Stavanger domkirke
Foto: Nina Aldin Thune

Piscina var i oldkirken brukt som navn på dåpsbassenget. Senere ble begrepet brukt som betegnelse på en liten nisje i korveggen i kirken med avløpshull i bunnen, der man slår ut vann som er brukt ved de kirkelige handlingene, for at det innviede vannet (for eksempel dåpsvannet) skal falle i innviet jord.

Piscinaen ble brukt som avløp ved utskylling av de hellige kar etter nattverden. På den måten var man sikret at Kristi legeme og blod kom i vigslet grunn. Piscinaene var alltid plassert i tilknytning til et alter.