Per Jonas Nordhagen

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Nordhagen under byvandring på Årstad
Foto: Nina Aldin Thune
Nordhagen studerer farmasihistoriske gjenstander på loftet på Svaneapoteket i Bergen i 1991
Foto: Nina Aldin Thune

Per Jonas Nordhagen født 30. oktober 1929 i Bergen er dr.philos og tidligere professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen frem til 2000. Nordhagen er en av Norges fremste kunsthistorikere. Hans vitenskapelige produksjon og faglige engasjement spenner over et bredt felt, fra billedkunst i middelhavsområdet i tidlig middelalder til arkitektur og bygningsvern i Bergen i nyere tid, og en rekke andre emner.

Arbeid

Nordhagen tok examen artium 1948 og magistergraden i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo (UiO) 1955.

Han ble tidlig inspirert av professor Hans Peter L'Orange til å studere mosaikker fra tidlig middelalder i Roma, og gjennom mange år har han gitt viktige forskningsbidrag om italiensk og bysantinsk mosaikk og freskomaleri fra tidlig middelalder. Denne forskningen krevde nøyaktige og detaljerte studier av kunstverkene.

Sitat En dag da jeg etter timelange tesserastudier i Grottene trådte ut på Petersplassen, grep jeg meg i å betrakte brosteinsmønsteret med skjerpet blikk: Var det ikke en restaurering en så der borte i gatelegemet, og hvorfor disse lange sprekkene mellom steinene? Var de opprinnelige, eller en senere tilføyet skade? Galskapen kvalte jeg med en dobbelt Fernet på en bar like ved Porta Settimiana. Sitat
Nordhagen

Sammen med L'Orange utgav han boken Mosaikk. Fra antikk til middelalder. Nordhagen var universitetslektor ved UiO 1962–69.

Han disputerte i 1968 på avhandlingen Johannes VIIs fresker i S. Maria: Antiqua ved Forum Romanum(he Frescoes of John VII (705–707 A.D.) in S. Maria Antiqua in Rome).

Årene 1969–73 var han dosent i kunsthistorie ved UiB. I tidsrommet 1973–1976 var han bestyrer ved Det norske institutt i Roma.Etter 10 år som dosent ved UiO 1976–86 var han til sist professor i kunsthistorie ved UiB til han gikk av ved nådd aldersgrense 1999.

I tillegg til generell kunsthistorie har Nordhagen jobbet med kunst- og arkitekturhistorie fra 1700 til 1900, Bysantinsk kunst og Bysantinsk arkitektur.

Bygningsvern

Nordhagen som foreleser
Foto: Nina Aldin Thune

Nordhagen har vært opptatt av kulturminnevern og bygningsvern og har skrevet en rekke bøker og artikler. Han har vært formann i Fortidsminneforeningen, Bergen og Hordaland avdeling, og deltok i kampen mot utbyggingen på Verftet, rivningene i Krinkelkroken og oppsettingen av de nye søylene på Torgallmenningen. Han deltok i teamet som prøver å redde det gamle kulturlandskapet i bydelen Sandviken fra å bli utradert av moderne blokkbebyggelse.

Hans bok Trebyen faller. Bergen 1870–1970 er et pionerarbeid i forståelsen av verdiene i den anonyme trehusbebyggelsen i byene. Dette emnet har han fulgt opp i Den store trebyen. Trearkitektur i Bergen før 1850.

Som forsker og lærer har Per Jonas Nordhagen både vært representant for en tradisjon som har lagt vekt på nitid studium og beskrivelse av enkeltkunstverk og monumenter, og en fagtradisjon som ser verkene i lys av europeisk åndshistorie. Fra 1970-årene har han også vært en foregangsmann i oppbyggingen av bygningsvernsemner som integrert del av kunsthistoriefaget ved UiB, og han har vært veileder for tallrike engasjerte studenter i arkitekturhistoriske emner og bygningsvernsemner.

Han er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1977, har også vært sterkt engasjert i Fortidsminneforeningens arbeid og er nestleder i styret for Nasjonalgalleriet fra 1994.

I 2010 ble Per Jonas Nordhagen tildelt Fortidsminneforeningens høyeste utmerkelse – Urnesmedaljen.

Verker i utvalg

Fra Nordhagen-konferansen i 2009 i forbindelse med 80-årsdagen
Foto: Nina Aldin Thune

Bibliografi finnes i P. J. Nordhagen: Vitenskapelige arbeider. Bibliografi inntil 2000, Bergen 2001

 • 1958 Mosaikk. Fra antikk til middelalder (sm.m. H. P. L'Orange),
 • 1968 The frescoes of John VII (A.D. 705-707) in S. Maria Antiqua in Rome
 • 1975 Trebyen faller : Bergen 1870-1970
 • 1981 Photograf M. Selmers Bergensbilleder (sm.m. S. Bonge og R. Sollied)
 • 1981 Henrik Ibsen i Roma 1864–1868
 • 1982 Den kunsthistoriske litteraturen. Fagdidaktisk kompendium
 • 1982 The mosaics of the Cappella di S. Aquilino in Milan : evidence of restoration
 • 1983 The 'cross under arch' motif in early medieval art and its origin
 • 1983 Roma og Konstantinopel : maleri og mosaikk : forskningshistorie omkring tidligmiddelalderens maleri
 • 1985 Working with Wilpert : the illustrations in Die römischen Mosaiken und Malereien and their source value
 • 1990 Studies in Byzantine and Early Medieval Painting
 • 1992 Bergen : guide & handbook : historical monuments, art & architecture, urban development
 • 1994 Den store trebyen : trearkitektur i Bergen før 1850
 • 1997 Jaktkniven. Dagboksblad fra en reise inn i dypet av et lite land i Skandinavia året 1872 (under pseud. James Doring jr./Stein Quind)
 • 2002 Mosaics from Antiquity to the Middle Ages 300–1450 A.D.
 • 2003 Norsk arkitekturhistorie : frå steinalder og bronsealder til det 21. hundreåret (flere forf)
 • 2004 På universitetets grunn : Nygårdshøydens arkitekturhistorie 1860-2000
 • 2006 En storby i miniatyr: Bergens bygningsverden 1850-1916

Litteratur

 • Indahl, Trond. «Per Jonas Nordhagen» i Norsk biografisk leksikon.
 • N. Roll-Hansen m.fl.: Universitetet i Bergens historie, bd. 2, Bergen 1996, s. 509–510
 • R. T. Eriksen og K. B. Aavitsland (red.): På klassisk grunn. Det norske institutt i Roma gjennom 40 år, 1999, s. 88–99

Eksterne lenker

Kronikker og annet