Pedagogisk verdi

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Pedagogisk verdi er et objekts evne til å forklare noe. Dette er en verdi som ikke fungerer isolert, men forutsetter at objektet også representerer andre primære verneverdier.

Opplevelsesverdi

Pedagogisk verdi kan knyttes til kulturminners opplevelsesverdi. Kulturminner kan ha en umiddelbar opplevelsesverdi gjennom sine estetiske kvaliteter og som konkrete spor etter tidligere menneskers liv og virke. Opplevelsesverdien knyttes dermed til den historiske konteksten – om hva som har foregått, hvordan de ulike bygg og anlegg har fungert, om driftsformer og dagligliv. Kulturminner kan også fremstå som noe fremmed og dermed en kilde til nye opplevelser og ny erkjennelse.

Narrativt vern

Pedagogisk verdi kan også knyttes til såkalt narrativt vern, som framhever det konkrete, taktilt historiefortellende i en by, og hvor bevaringsarbeidet ikke rettes mot helheten, men mer mot det ufullstendige og fragmenterte.[1] En slik vernestrategi har også blitt kalt ”anekdotisk vern”, fordi man framstiller byens historie som et sett av genuint autentiske og utvalgte anekdoter.

Referanser

Litteratur