Oddernes kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Oddernes kirke
Oddernes kirke.jpg
Kristiansand Foto:
Generelt
Byggeår:  ca. 1040
Endringer:  1630-årene forlenget, 1788 nytt innvendig tak
Kirkegård:  Det er kirkegård ved kirken
Arkitektur
Periode: Romansk
Arkitekt:  Øyvind Øyvindsson (restaurering)
Teknikk:  Mur
Materiale:  Stein
Tårn:  fra 1699 av tre, tårnfoten av tre bygget samtidig
Kor:  apsidalt avsluttet kor
Skip:  enskipet med galleri
Kirkerommet
Prekestol:  fra 1704
Døpefont:  i tre fra 1927 av Ulrich Henriksen
Alter:  altertavle 1704, krusifiks
Diverse:  44 billedfelt på galleriet fra 16 og 1700-tallet

Oddernes kirke ligger i bydelen Lund i Kristiansand kommune, Vest-Agder fylke. Kirken er en langkirke i stein med tårn og tårnfot i tre. Den er hovedkirke i Oddernes prestegjeld i Kristiansand domprosti. Østsiden av kirken har bruddsteinsmurer. Koret har en halvrund, apsidal avslutning som vitner om kirkens middelalderopprinnels. Den første kirke på stedet kan ha vært reist av Øyvind, gudsønn til Olav den hellige.


Historie

Kirken er oppført i middelalderen og dateres til 11-tallet men dateringen er usikker. Midtpartiet i kirken er blitt datert til midten av der 11. århundre.[1] Den første kirke på stedet kan ha vært reist av Øyvind, gudsønn til Olav den hellige eller fra Magnus den godes regjeringstid (1035-1047). I likhet med Vanse kirke kan det ha vært bygget en trekirke først som så er blitt erstattet med en steinkirke.[2] [3] Kildene gir ikke sikker informasjon om dette.

Runesteinen

En runestein på kirkegården forteller at området har vært sentralt for lokalsamfunnet også lenger tilbake i tid med sin henvisning til Olav den hellige. Funn i gravhauger i området vitner om bosetting helt tilbake til 400 e.Kr. Det er også antatt at det lå en kongsgård på Oddernes allerede før 800.

I våpenhuset står en flyttet runestein med påskriften «Eyvind gjorde denne kirken – gudsønn til Olav den hellige – på sin odel». Det kan derfor tyde på at kirken står på et av de eldste dokumenterte kirkestedene.[4]

Sør for der runesteinen sto frem til 1990, støtte graveren Petter Foss på seks forseggjorte, steinsatte groper på omlag en meter i tverrmål. Utfra hans beskrivelse er det antatt at det er kokegroper han fant. De var fortsatt fulle av trekull, og han fylte opp en sekk og tok med seg hjem til sin kone! Gropene fra 1907-utgravningen lå på nesten to meters dyp. Senere ble det funnet 25 groper i forbindelse med kirkegårdsutvidelsen i begynnelsen av 1960-årene, og når det ble satt opp nytt menighetshus i 1971–1972 ble det avdekket ytterligere ca. 250 groper.[5]

Bygningen

Oddernes kirke er en avlang , firkantet steinkirke. Sin nåværende form har den fått gjennom flere restaureringer og reparasjoner blant annet etter en brann. Endringene er foretatt i årene 1631, 1661, 1689, 1704 og 1887. Opprinnellig var den er langkirke. Apsiden er en senere tilføyelse.

I 1630-årene ble kirken forlenget med 8 meter etter at Christian IV hadde gitt en gave på 100 riksdaler til formålet etter sitt besøk i 1635. Det ble brukt mer enn 200 riksdaler til betydelige reparasjonsarbeider i årene 1642–1644. I 1661 er det blitt foretatt en større reparasjon og den har fått en ny inngansdør som har årstallet 1661. I 1699 fikk kirken våpenhus og klokketårn. Det er tre klokker i tårnet og den eldste er fra 1200-tallet.

I første halvdel av 1800-tallet fikk kirken sakristi og store vinduer mot syd. I 1887 ble kirken ombygget. Interiøret ble betydelig forandret. Den fikk nye kirkestoler og galleriet ble ombygget. I den forbindelse ble gulvet åpnet slik at gravkjelleren og gravkammerne kom til syne. Fra inngangsdøren og opp til koset var det gravkammer, og på begge sider av midtgangen lå der menneskebein. Det var også gravkammer under koret.

Inventar

Orgelgalleri, altertavle, prekestol og tårnbygg er alle gitt som gaver fra den første borgermester i Kristiansand, Christen Nielssøn Wendelboe og hustru. Prekestolen er et klassisk barokkarbeid.

Kirkens galleri er i en enkel renessanse. Det har 44 felter med bilder av profeter, apostler og allegoriske figurer.

Oddernes kirke fikk nytt, innvendig tak i 1788. Det ble kunstferdig dekorert. Dekorasjonene samt utsmykningen over galleriet og på veggene ble overmalt med brunmaling i 1827. I 1927 ble overmalingen fjernet.

Referanser

 1. Muri, Sigurd; Norske kyrkjer, Oslo 1971, side 114
 2. Vanse kirkes historie gjennom 1000 år.: «Men den første kirka var nokså sikkert ei trekirke. Det tok tid å skulle planlegge og få bygget ei såpass stor steinkirke.»
 3. Kirkesøk
 4. Kirkesøk
 5. Blot på Oddernes?, Arkeologi i Nord

Litteratur

 • Bolling, Reidar; Oddernes kirke gjennom 900 år Kristiansand 1948
 • Ekeland.T.B.; «Oddernes kirke 900 år» i Årbok for Agder bispedømme / utgitt av Agder bispedømmeråd 1951
 • Ekroll, Øystein; Med kleber og kalk,Norsk steinbygging i mellomalderen 1050 – 1550, Gjøvik 1997, ISBN 82-521-4754-2
 • Haram, Ulf; «Oddernes kirkes prekestol fra 1634» i Årsskrift (Agder historielag) nr.53 1975 side 71-75
 • Moe, Wladimir: Gamle Norske Kirker, Kristiania 1922, side 104-110
 • Muri, Sigurd; Norske kyrkjer, Oslo 1971
 • Nybø, Marit; «Herunder hviler...» : noen gamle gravminner fra Odderneskirke i Vår barndoms have : årbok ... / Vest-Agder fylkesmuseum Kristiansand 1989 side 75-92
 • Peersen, Erik red.; Oddernes kirke 950 år, Kristiansand 1990

Eksterne lenkerKirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi