Notre-Dame de Laon

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Notre-Dame de Laon
Adlaon.jpg
Generelt
Byggeår:  1160-1230
Endringer:  restaurert 1846-1914
Viet til:  Maria
Arkitektur
Teknikk:  mur
Materiale:  stein
Tårn:  seks tårn
Kor:  rett avsluttet kor
Skip:  tre-skipet
Kirkerommet
Commons-logo.png
Notre-Dame de Laon bilder på Commons

Notre-Dame de Laon ble påbegynt under biskop Gautier de Moritagne (1155-1174) og er i fransk unggotikk

Bygningen

Vestfasaden med sitt rosevindu var under bygging i 1190. Etter 1205 ble det bestemt å forlenge koret mot øst ved å tilføye tre doble fag som ble avsluttet med en rett østvegg ca 1215. Tårnene som flankerer transeptet ble påbegynt omkring 1220 og sto ferdig omkring 1235.

Transeptarmene ble opprinnelig avsluttet av en slags kapellbygninger som var tverrstilte på transeptet, altså paralelle med kor og langhus, og som var apsidalt avsluttet i øst. Tidlig på 1300-tallet ble transeptfasadene omformet i retning av glassvegger, men arbeidet ble avsluttet bare i søndre tverrskipsarm.


Plass i arkitekturhistorien

Grunnplan
Laon
Interiør av katedralen i Laon, fransk unggotikk. Legg merke til at arkadene bæres av kraftige søyler og at veggene har arkade, galleri, triforium og klerestorium.(4-delt)

Laon representerer en nordfransk form for unggotikk med fireetasjers langmurer. Opprinnelig var vestportalene utstyrt med en skulpturell dekor som det finnes svært lite igjen av. Denne skulpturen var viktig fordi den representerte det første eksempel på den antikiserende stilen som ble introdusert i gotisk kunst.

Under den franske revolusjon ble statuene på portalene ødelagt. Katedralen ble listet som historisk monument i 1840 og den bel restaurert i tidsrommetn 1846-1914. Den ble ikke skadet under andre verdenskrig.

Eksterne lenker


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi