Nore stavkirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Nore stavkirke
Nore stave church.jpg
Nore (2005) Foto: J. P. Fagerback
Generelt
Byggeår:  Etter 1167
Endringer:  Nytt kor 1683, tverrarmer 1709 og 1714, våpenhus 1723, sakristi 1772
Kirkegård:  Gammel kirkegård
Arkitektur
Periode: Romansk
Teknikk:  Stavverk
Materiale:  Tre
Kirkerommet
Prekestol:  1655 omarbeidet 1731
Døpefont:  I kleberstein med tresokkel
Alter:  Alter med dekorert panel og baldakin. Altertavle malt 1704 antakelig av Niels Bagernes nattverdsmotiv
Diverse:  3 gallerier
Commons-logo.png
Nore stavkirke bilder på Commons

Nore stavkirke står på Nore i Nore og Uvdal kommune i Numedal, Buskerud. Dette er en korskirke av midtmasttypen, men den ble opprinnelig bygget som en enskipet kirke.

Det er vanlig å datere denne kirken til slutten av 1100-tallet. Deler av konstruksjonen har blitt dendrokronologisk datert til 1167, men kirken er trolig først bygget noen år senere.

Bygningen

Rekonstruksjon av kirken. Tegning: Håkon Christie
Rekonstruksjon snitt. Tegning Håkon Christie
Snitt av kirken slik den er idag
Grunnplan
Kapitel Nore stavkirke

Skipet er rektangulært bygget i stavverk. Koret og tverrfløyene er i laft. Tverrfløyene kan ha hatt avsluttende apsider og små tårn, mens skipet hadde et større tårn. Det mest unike med kirken er at den alt i middelalderen ser ut til å ha blitt ombygd til korskirke, det finnes ingen paraller. Opprinnelig var den imidlertid en enskipet stavkirke av midtmasttypen. Den har en korsformet grunnplan, våpenhus og sør- og nordfløy. Koret er i samme bredde som skipet. Kirken har en åttekantet takrytter.

Det er foretatt en rekke ombygning. Fløyenen ble ombygget i 1709 og 1714 og koret utvidet i 1683. Kirken fikk våpenhus i 1723 og midt på 1700-tallet ble det bygget sakresti.

Interiør

Interiør
Nore stavkirke
Teging av Nore kirke og prestegård fra 1857

Kirken har en korsformet grunnplan med seksten staver i midtskipet og fløyene. Midt i skipet står en kraftig søyle med terningkapitel.

Kirken er bygget med gallerier. vegger, gallerier og søyler ble malt i sterke farger i 1655.

I 1888 kjøpte Lorentz Dietrichson kirken og ga den to år senere til Fortidsminneforeningen.

Litteratur

  • Anker, Leif Middelalder i tre, Stavkirker i Kirker i Norge bind 4, Oslo 2005, ISBN 82-91399-16-6
  • Anker, Peter, Stavkirkene deres egenart og historie, Oslo 1997, ISBN 82-02-15978-4
  • Dietrichson, L., De norske Stavkirker, Kristiania 1892

Eksterne lenker


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi