Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (uoffisiell forkortelse: NDR) er en statlig bygghytte, opprettet som ytre etat under Kirkedepartementet, med hovedansvar for restaurering og bevaring av Nidarosdomen og Erkebispegården i Trondheim. NDR står også for driften av begge bygningene og er ansvarlig for utvikling og formidling av bygningene som levende kulturminner og kirkelige byggverk.

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider har hatt sitt navn siden 1929. Tidligere het bygghytten Trondhjems Domkirkes Restaureringsarbeider, etablert for restaureringen av Nidarosdomen 1869. Fram til 1972 var kunstnerisk leder domkirkearkitekt Helge Thiis 1930–1972, teknisk/administrativ ledere arkitektene August Albertsen 1926–1948, Wilhelm Swensen 1948–1964, Torgeir Suul 1964–1972. Etter dette år ble stillingene som domkirkearkitekt og byggeleder slått sammen og kalt ansvarshavende arkitekt (i praksis benevnt domkirkearkitekt), besatt av Torgeir Suul 1973–1988, Alf Jøstein Solem (fungerende) 1988–1989, Arne Gunnarsjaa 1989–2006. I 1996 ble den administrative ledelse overdratt til en nyopprettet direktørstilling, besatt av Øivind Lunde.

Forvaltning av Erkebispegården kom til fra 1987/1988, likeledes teknisk ansvar for Kronregaliene fra 1988. NDR er i dag også et nasjonalt kompetansesenter for restaurering av eldre steinbygninger, med ansvar for bevaring av tradisjonelle håndverk, og har ca. 45 ansatte.

Eksterne lenker

Litteratur

  • Gerhard Fischer: Nidaros Domkirke. Gjenreisning i 100 år 1869–1969, Oslo 1969
  • Terje Bratberg: Trondheim byleksikon, Oslo 1996 s. 382