Middelalderens terminologi

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk


 • Ambulatorium (ambulatory)- koromgang, særlig rundt kor og apside.
 • Antemesale - dekorert forside av alterbordet.
 • Apsis, Apside (apse)- som regel halvsirkulær eller mangekantet avslutning av kirke eller kapell. Det forekommer også kvadratiske apsider.
 • Arkade (arcade) -rekke med buer som hviler på søyler eller pilarer.
 • Arkitrav(architrave) - bjelke.
 • Arkivolt(archivolt) - profilbånd som omkranser bueåpningen.
 • Bas de page - en liten scene plassert nederst på en manuskriptside, ofte med et motiv uten direkte sammenheng med hovedbildet.
 • Benediktinerordenen - klosterorden grunnlagt av Benedikt av Nursia (ca 480-547/50) i Subiaco, nær Roma.
 • Early English- tidlig engelsk, stilbetegnelse for tidlig gotisk arkitektur i England, ca. 1170-1240, karakteristisk er lansettvinduer.
 • Elevasjon- (elevation) ytter- og innerveggenes oppbygging i høyden, og hvordan den fortoner seg for betrakteren.
 • Emalje (enamel) - Smeltet glasspulver på metallunderlag.
 • Evangelistsymboler(evangelist symbols) - symboler for de fire evangelister: menneske = Matteus, løve = Markus, okse = Lukas, ørn = Johannes. Ofte fremstilt med vinger, også kalt de fire livsvesener.
 • Fransk lilje (fleur-de-lis) - Mye brukt symbol for det franske kongehus.
 • Fresco, Freske (fresco) - maleri på fuktig murpuss, slik at fargepigmentet binder seg med muren.
 • Galleri(tribune/gallery) - overetasjen over sideskipene med åpning mot hovedskipet.
 • Gotisk positur - overdrevet S-formet kroppsstilling i gotisk kunst, spesielt 13. århundre og senere.
 • Gotisk smil - stilisert smil som ble skapt på 1200-tallet hvor ikke bare munnvikene vender oppover, men øynene er noe sammentrukket, og huden ved siden av og under øynene er noe rynket.
 • Grotesker (Gargoyl) - i gotikken groteske figurer som ofte finnes plassert på eksteriøret på gotiske katedraler. Deres funksjon er uklar.Kan også finnes i manuskripter.
 • Hvelv (vault) - kurvet murtak. Finnes i mange varianter. Se i glossaren: groin vault og barrel vault.
 • Hvelvkappe - det tynne dekket mellom ribbene.
 • Illuminasjon - Dekorative tegninger, gjerne i gull, sølv og klare farger i et manuskript, spesielt i begynnelsen av teksten.
 • Den internasjonale stil - stil innen malerkunst og skulptur som var populær mellom ca. 1375 og ca. 1424, karakterisert av flytende kurvede linjer, myke billedkvaliteter og stor vekt på naturlige detaljer.
 • Krypt (crypt) - Vanligvis et helt eller delvis underjordisk rom som inneholdt relikvier.
 • Kapitél (capital) - søylehode, øverste del på søyle eller pilar. Se også de andre typene listet opp i glossaren.
 • Klerestorium (clearstory/clerestory) - den del av midskipsveggen som ligger over sideskipenes tak og har vinduer.
 • Knippesøyle (se composite pier) - pilar sammensatt av flere små søyler.
 • Kor (choir) - kirkens liturgiske hovedrom hvor hovedalteret er plassert, oftest i øst, i den gotiske periode det rektangulære feltet foran apsiden.
 • Krysshvelv (groin vault) - hvelv som dannes av to tønnehvelv som møtes i rett vinkel.
 • Lansettbue (lancet arch) - spissbue i hvilket man kan innskrive en likebent triangel. Lansettbuen. er også høyere og smalere enn den normale spissbuen.
 • Lansettvindu (lancet window) - Høyt og smalt vindu med en spiss overdel, karakteristisk for gotikken.
 • Mandorla - mandelformet glorie som omgir hellige personer.
 • Masverk - grindverk, ornamentalt oppdeling av vinduer (oftest).
 • Midtskip, Hovedskip (nave) - Det sentrale rommet i en flerskipet kirke.
 • Narthex - en stor innelukket forhall i en kirke, ved hovedinngangen.
 • Normannisk- romansk arkitekturstil i områder som ble styrt av normannere, spesielt i England etter 1066. (Normannerene gikk i land i England i 1066)
 • Patron - en velhavende og/eller innflytelsesrik person som støtter en person/kunstner, aktivitet eller et prosjekt.
 • Perpendikulær - stilbetegnelse for engelsk sengotisk arkitektur (ca. 1350-1530).
 • Piktogram - kortform ved fremstilling av bibelske hendelser.
 • Pilar, Pille(pier/pillar) - loddrett stolpe med firkantet tverrsnitt ( i motsetning til søylen som har rundt tverrsnitt.) I middelalderarkitektur benyttes likevel ofte betegnelsen pilar for begge former. Kan også ha form som en knippesøyle: søyle sammensatt av flere små søyler.
 • Pilaster (pilaster) - flat rektangulær vegg- eller mursøyle med basis og kapitel.
 • Pilegrimskirke- romansk kirketype som gjerne har korsform med sammenhengende ambulatorium rundt skipene, tverrskipet og koret, radierende kapeller, gallerier over sideskipene som var åpne mot hovedskipet eller koret, og ribbetønnehvelv over galleriene.
 • Polykromi - anvendelse av mange forskjellige farger.
 • Portal (portal/porch) - arkitektonisk utsmykket døråpning.
 • Psalter - en bok som inneholder salmenes bok fra bibelen.
 • Relikvieskrin (reliquary) - skrin for oppbevaring av relikvier. Ofte rikt utsmykket.
 • Ribbe (rib) - profillist i hvelv.
 • Ribbehvelv (rib(bed) vault) - hvelv med ribber.
 • Rosevindu (rose window) - stort sirkulært vindu med masverk og glassmaleri.
 • Rundstav - søyle eller halvsøyle bundet til vegg eller annen søyle/pilar.
 • Rytme- i bildende kunst en regelmessig gjentakelse av en form. Dette blir også brukt i byggekunsten.
 • Scriptorium - skriverom, særlig et rom i kloster for kopiering av manuskripter.
 • Sideskip (aisle) - område ved siden av hoved/midtskipet, gjerne skilt fra denne med en søylerekke.
 • Spissbue(pointed arch) - bue som består av to like store sirkelsegmetformede halvdeler, som møtes i en spiss i buens topp. Karakteristisk for gotikken.
 • Strebebue(flying buttress) - støttebue fra strebe- (støtte)pilaren til midtskipsveggen.
 • Strebepilar(buttress) - pilar plassert mot utsiden av en vegg for å støtte denne.
 • Støpul - Frittstående klokketårn ifm. stavkirker.
 • Transept, Tverrskip (transept) - tverrskip i korskirke.
 • Trepas (trefoil) - ornamentform, trekløver innskrevet i en sirkel. Tilsvarende ornament formet som en firkløver kalles FIRPAS.
 • Triforium (triforium) - smalt båndliknende felt over hovedarkaden.
 • Triumfbue (triumphal arch/ chancel arch) - i romersk arkitektur en ornamental “byport” plassert i en by beregnet på triumfprosesjoner inn på forum, i kirker den hvelvbue som er plassert mellom midtskip og kor.
 • Tympanon (tympanum) - i romansk og gotisk arkitektur den halvsirkulære eller spissbuede veggflaten over en kirkeportal, ofte med relieffskulptur.
 • Vannkaster spruter, spyer, (gargoyle/water spouts) - finnes særlig på gotiske katedraler. Groteske figurer som spruter vann fra taket.

Eksterne lenker