Manuskript

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Manuskript eller håndskrift (fra latin manu scriptus, «(bok) skrevet med hånden») er i streng forstand et dokument som er skrevet for hånd, men begrepet brukes særlig om gamle, håndskrevne bøker.

Historiske manuskripter

Før boktrykkerkunsten ble oppfunnet fantes det to typer dokumenter: De som ble skrevet for hånd på vellum og andre typer pergament, på papyrus eller på papir, og de som ble hugget inn i stein eller risset inn i leire eller tre. Det er førstnevnte type som kalles manuskripter eller håndskrifter.

Vestlige manuskripter klassifiseres gjerne som uncialer (kun store bokstaver, majuskler) eller kursiver (kun små bokstaver, minuskler).

I biblioteker som har en håndskriftsamling, omfatter denne også moderne, håndskrevne dokumenter, som for eksempel brev og dagbøker.

I kildehenvisninger betegnes manuskripter ofte som MS, flertall MSS.

Illuminerte manuskripter

Illuminerte manuskripter er spesielt forseggjorte bøker med dekorerte initialer (første bokstav i et kapittel) og illustrasjoner i margen og ellers. Det er i mange tilfeller brukt bladgull. Ordet illuminere betyr å opplyse eller belyse noe med forskjellige festlige lysarrangementer, og brukes her i overført betydning om forgylte bokstaver og skinnende bilder som smykker og beriker manuskriptene.

Et godt eksempel på europeiske illuminerte manuskripter er middelalderens tidebøker, som det i dag kan sees vakre eksempler på i flere kjente museer.

Moderne manuskripter

I moderne tid har manuskript også fått andre betydninger:

  • Innen forlegger- og tidsskriftbransjen: Originalteksten til en bok eller artikkel før den er brukket om kalles et manuskript.
  • Innen film og teater: Teksten som brukes av de involverte i produksjonen, med replikker og instruksjoner, kalles manuskript.

Manuskripter av disse typene omtales også ofte med kortformen «manus».

Commons

Commons har multimedia
for Manuskript.