St. Magnuskatedralen på Orknøyene

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 58°58′56″N 2°57′32″V

St. Magnuskatedralen på Orknøyene
St Magnus Cathedral Kirkwall.jpg
Kirkwall Foto: Robert Scarth
Generelt
Byggeår:  første byggetrinn påbegynt 1137 andre byggetrinn påbegynt 1188
Viet til:  Magnus Orknøyjarl
Arkitektur
Periode: Romansk
Teknikk:  mur
Materiale:  rød og gul sandstein
Tårn:  over krysset
Kor:  rett avsluttet kor i samme bredde som skipet
Skip:  treskipet med transept
Kirkerommet
Døpefont:  i rød sandstein med innlagt steiner plukket av barn på pilegrimsferd til 850-årsjubileet
Commons-logo.png
St. Magnuskatedralen på Orknøyene bilder på Commons
Vekten.jpg
St. Magnuskatedralen på Orknøyene bilder på kunsthistorie

St. Magnuskatedralen er en katedral i Orknøyenes hovedstad Kirkwall, og ble oppført av Ragnvald Orknøyjarl til ære for hans onkel Magnus Orknøyjarl. Byggearbeidet startet i 1137. Da kirken var ferdig ble Magnus skrinlagt i den. Helgenskrinet er oppbevart på museet, og Magnus' ben er innmurt i en av pillarene i kirken. Katedralen har likhetstrekk med de romanske delene av Nidarosdomen og kan ha vært et forbilde for denne.

Bygningen

Det første byggetrinnet 1137—1150
Det andre byggetrinnet 1188 til det 15. århundre
Interiør
Foto: Nina Aldin Thune
Grunnplan Bygningen er 72 meter lang, 17 meter bred (ikke medregnet tverrskip) og 21,5 meter høy under kirkeskipets hvelv.
Hovedportalen
Foto: Clemensfranz

Magnuskatedralen er en romansk treskipet basilika med rett avsluttet kor og tårn over krysset. Bygningen er 72 meter lang, 17 meter bred (ikke medregnet tverrskip) og 21,5 meter høy under kirkeskipets hvelv.

Magnus Orknøyjarl ble helligkåret i 1136 og arbeidet med bygging av katedralen startet i 1137. Arbeidet ble overvåket av Kol, Ragnvald Orknøyjarls far som hentet inn håndverkere som hadde arbeidet på Durhamkatedralen og Dunfermline kloster. Kirken har derfor likheter med disse.

Arbeidet begynte i øst og etter femten år var koret ferdig. I 1152 var koret og deler av skipet bygget, omkring 1200 ble krysset bygget om, tidlig på 1300-tallet ble tårnet bygget og sent på 1300-tallet ble kapellene i transeptet bygget. Håndverkerne brukte rød sandstein fra et steinbrudd nær Kirkwall og gul sandstein fra øyen Eday som er vekslet og gir en polykrom effekt.

Det første byggetrinnet 1137—1150

Den første kirken hadde en korsformet grunnplan med apside i øst og kapeller i begge transeptene som hadde apsider. Den opprinnelige kirken skulle ha sideskip men hvelv i koret og skipet og tårn over krysset. Arkaderekken bestod av sirkelformede peler og buer som bar triforiet og over det klerestoriet. I 1150 var koret fullført og transeptet var fullført opp til triforiumnivået. Krysset og skipet var mindre enn halvferdig. Etter Ragnvald Jarl og biskop Williams døde stoppet arbeidet opp til sent 1200-tall.


Det andre byggetrinnet 1188 til det 15. århundre

Bjarni Kolbeinsson ble biskop i 1188 og virket til 1223. Han bygget i en overgangsstil mellom romansk og gotikk. Koret skulle utvides til dobbel størrelse, krysset bygges om og et massivt tårn ble konstruert. I transeptet skulle det bygges nye kvadratiske kapell, og skipet skulle få nytt utstyr.

Da Bjarni døde i 1223 var transeptkapellene og arkadene i krysset fullført. Skipet var komplett til triforienivå til det sjette faget.

Biskop Henrik (1248-69) fortsatte arbeidet. Koret ble forlenget med et gotisk tilbygg som fikk et stort vindu med rose og grindverk midt på den rette østveggen.han gikk også igang med oppføring av vestfronten. denne ble ikke fullført før i det 15. århundre.

I 1468 da Orknøyene ble en dela av Skottland under kong James III kom St. Magnuskatedralen under kontroll av erkebiskopen i St. Andrews og biskopen av Aberdeen og biskopene var fra da av an skotsk opprinnelse. Den mest kjente av dem var biskop Robert Reid som var ved St. Magnuskatedralen fra 1541 til 1558.

Reformasjonen i Skottland i 1560 hadde mindre dramatisk effekt på katedralen enn i andre deler av Skottland, men det var så vidt den unnslapp i 1614 da opprørere hadde besegret Kirkwall Castler og ville ødelegge kirken etter at rebeller hadde gjemt seg inne i den. Men biskopen klare å få den til å oppgi planen.

En del arbeid ble utført på katedralen på 1900-tallet blant annet fikk kirken et nytt spir. Restaurering foretaes jevnlig. I 1970 ble det oppdaget at vestfronten holdt på å bli ødelagt da strukturene under gav etter og dette ble utbedret.

Da kirken feiret sitt 850-års jubileum i 1987 avduket dronning Elisabet II et nytt vestvindu.

Inventar

De fleste vinduene i kirken har glassmaleri fra 1920-tallet.

Relikvier

St. Magnus relikvier ble funnet i 1919 i et treskrin i den sydvestre rektangulære pilaren i koret.

Relikviene er der fortsatt, men skrinet er på Orknøy museum. Rangvald er begravet i den nordre pilaren. I 1848 ble graven til biskop William den eldre funnet. Han døde i 1168 og hadde da vært biskop i 68. Stedet er merket med en liten plate med inskripsjon.

Litteratur

  • Callaghan, Steve, Wilson, Bryce (red); The unknown Cathedral, Kirkwall 2001 ISBN 0-95-40320-1-2
  • Lorenzen, Vilh; Kirkebygninger og deres utstyr, Nordisk kultur XXIII, Stockholm, Oslo, København 1934

Eksterne lenker

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi

Kategori:St. Magnuskatedralen på Orknøyene