Lesja kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Lesja kirke
2009 07 20 Lesja kirke.jpg
Foto:Frode Inge Helland
Generelt
Byggeår:  1750
Arkitektur
Teknikk:  Laft
Materiale:  Tre
Mål:  ca. 24x7m
Kirkerommet
Plasser:  300
Lesja, Oppland.
Foto: Kart i skolen
Lesja kirke.
Foto: Frode Inge Helland
Tårn av gubrandsdalstypen med hjørnefialer utviklet av Werner Olsen mer enn 100 år tidligere.
Foto: Frode Inge Helland
Altertavlen i akantusbarokk. Skåret av Jakob Bersveinsson Klugstad.
Foto: Frode Inge Helland
Votivskip.
Foto: Frode Inge Helland

Lesja kirke (1748-1749) er en korskirke med kvadratisk korsmidte bygget i tømmer, 300 sitteplasser og er hovedkirke i Lesja prestegjeld. Den ble vigslet 20. Juni 1750 og fikk navnet Betel.

Kirkebygget

Kirken er kjent både for sin slående beliggenhet på et furukledd høydedrag i den vide dalen, for alteravlen, prekestolen og korskilledekorasjonene som er skåret i akantusbarokk av treskjæreren Jakob Bersveinsson Klugstad fra Lom. Byggmester for kirken var Ola Fredriksson frå Nistugu Sør-Hole i Lesja. Skipene er alle av samme bredde på litt over syv meter. Opprinnelig var veggene interiøret umalte. Tårnet er av gudbrandsdalstypen som ble utviklet av byggmester Werner Olsen mer enn hundre år tidligere. Det er av samme type som på kirkene i Vågå og Ringebu som har fire, mindre hjørnefialer. Det antas at Werner Olsen bygget et tilsvarende tårn på den tidligere stavkirken i Lesja.

Restaureringsarbeider

Omfattende reparasjonsarbeid ble utført av byggmeister Sylte frå Tresfjorden. Deler av arbeidet vakte strid og gjort om igjen i 1925-1932 under overoppsyn av arkitekt. Ny dekor ble utført av Ragnvald Einbu. I 1991 ble nytt, omfattende vedlikeholdsarbeid påbegynt hvor både grunnforhold og tårnkonstruksjon ble grundig gjennomgått. Arbeidene ble fullført i 1999.

Billedgalleri

Litteratur

  • Sørmoen, Oddbjørn - Havran,Jiri - Oslo 2001: Kirker i Norge. Nind 2 1700-tallet, skjønnhetens århundre.
  • Engen, Arnfinn 1999: Jakob Bersveinson Klukstad og innreiinga i Lesjakyrkja. I Lesja kyrkje 1750-2000. Lesja Sokneråd s. 21-28.
  • Hole, Helge Kåre 1999: Restaureringa av Lesja kyrkje. I Lesja kyrkje 1750-2000. Lesja Sokneråd s. 69-72
  • Nørstegård, Tor 2008: Ragnvald Einbu. Multikunstner og bestefar, s. 62-66.
  • Rønningen, Gunnar 1999: Lesja kirke - et monument over 1700-tallets byggeskikk. I Lesja kyrkje 1750-2000. Lesja Sokneråd s. 13-20
  • Skotte, Ola og Sigurd Einbu 1949: Lesja. Litt frå den kommunale soga 1838-1938 og ymse anna s. 88-95

Eksterne lenker

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi