Lektorium

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Lektorium i Kinn kirke
Foto: Nina Aldin Thune

Et lektorium (lat.legere lese, lesepult) er en dekorativt utformet forhøyning eller plattform for skriftlesing i korgrensenkirken som ble utviklet på 1100-tallet. Opphøyningen fungerte som en arkitektonisk romdeler som skilte skip og kor.

Senere ble det utviklet til et galleri som er plassert foran eller under korbuen og som blir brukt av geistlige til preken og sang.

Historie

Lektoriet var opprinnelig en lesepult beregnet til opplesing av Bibelen og det skjedde vanligvis ved den skranken som i oldkristelige basilikaer skilte kor og skip. Senere i middelalderen ble navnet overført til den talerstolen eller det galleriet som ble satt foran koret og som dessuten tjente som scene for sangere. Dette var særlig populært i romansk og gotisk periode, og lektorier med forseggjort dekorasjon ble anbragt på søyler av tre eller sten. Det kunne også være et gitterverk og dører på siden. Lektorium er særlig bevart i tyske og franske storkirker. I Danmark er lektorier kjent fra blant annet Aarhus domkirke der lektoriet ble revet på 1700-tallet.

Lektorium ble utviklet på 1100- og 1200-tallet, og er i Norge mest kjent fra domkirkene i Stavanger og Trondheim, samt fra enkelte sognekirker. Kinn kirke (Flora) har det eneste intakte lektorium i Norge. Lektoriet i Tingvoll kirke ble revet i 1878. I Tingvoll kirke var lektoriet forbundet med ganger og trapper skjult i de tykke murveggene. Rygge kirke og Aurland kirke har trolig hatt lektorier. Torpo stavkirke har spor av lektorium mellom skip og kor, baldakinen over lektoriet er bevart. Uvdal stavkirke fikk på 1200-tallet trolig en gallerioppbygning i korskillet. Trondenes kirke fikk lektorium omkring 1775 og dette ble revet igjen i 1899. Trondenes kirke skal ha fått et lektorium etter en ombygging i 1440. I Bergen ble Mariakirkens lektorium revet på 1500-tallet i tråd med protestantismen idealer for kirkerommet. Ås kirke (revet 1866) og Bamble kirke (ruin fra 1845) hadde trolig lektorier. Gamle Veøy kirke kan også ha hatt lektorium basert inntil modernisering på 1600-tallet.

Litteratur

  • Christie, Håkon (1981). Stavkirkene – arkitektur . Norges kunsthistorie. Oslo: Gyldendal. s. 139–252. ISBN 8205122644.
  • Ekroll, Øystein (1997). Med kleber og kalk: norsk steinbygging i mellomalderen . Oslo: Samlaget. ISBN 8252147542.
  • Snekkestad, Petter (2010): omkring akustisk intensjonalitet i romanske steinkirker i Norge. Masteroppgave, Universitetet i Oslo, 2010.
  • Bugge, Anders (1953). Norske stavkirker [WB]. Oslo: Dreyer.
  • Uvdal stavkirke forteller: funn og resultater etter undersøkelsene av stavkirken i 1978 [WB]. Uvdal: Kommunen. 1992. ISBN 8299264324.
  • Trondenes kirke [WB]. Harstad: N. Bardal. 1930.
  • Eidnes, Asbjørn (1997). Svein Eriksson: dekan i Trondheim og sokneprest på Trondenes 1427-1480. Harstad: Trondarnes distriktsmuseum. ISBN 8291451060.
  • Mariakirken i Bergen. Bergen: Foreningen. 1991.
  • Berg, K. (2010). Gamle Aker kirke: en undersøkelse av kirkerommet som liturgisk funksjonsrom (Master's thesis, Universitetet i Oslo).
Commons

Commons har multimedia
for Lektorium.

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi