Langkirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

En langkirke har et langstrakt kirkerom som skal symbolisere den hellige veien («via sacra») fra vest mot solens oppgang i øst. Denne kirketypen har vært den vanligste i Norge fra middelalderen frem til 1900-tallet. Typisk for denne kirketypen er at koret er smalere og lavere enn hovedskipet. Denne plantypen gjenfinnes i de mange nygotiske kirkene som ble oppført i Norge i siste halvpart av 1800-tallet. Langkirke er vanligvis en kirke med rektangulært skip og et noe smalere korparti, men kan også brukes om en kirke der skipet og koret har samme bredde.

Historikk

I tidlig middelalder var langkirke en vanlig planform i Vest-Europa for mindre kirkebygg. Større kirker ble ofte bygd som basilika med hevet midtskip, gjerne med korsarmer i tillegg. I høymiddelalderen ble det vanlig å gi kirkene et større kor.

En rekke stavkirker er bygget som langkirker. Reinli stavkirke har kor med samme høyde og bredde som skipet, og før den fikk tilføyet apsis (eller apside) og svalgang, har den hatt en rektangulært grunnplan. Opprinnelig er det bare to av stavkirkene som har vært av denne typen, Reinli og Rinde stavkirke, men flere stavkirker ble bygget om til langkirker på et senere tidspunkt, noen allerede i middelalderen og andre først etter reformasjonen. De første stavkirkene som ble bygget om var Ål og Torpo stavkirke. Dette har antakelig skjedd i andre del av 1200-tallet.[1]

Langkirketypen i stein fikk også sitt gjennombrudd på denne tiden. I en rekke steinkirker ble de smale, små korene revet og erstattet med kor i samme høyde og bredde som skipet. Mange av steinkirkene som ble bygget etter 1250 er også langkirker.

Etter reformasjonen ble en rekke tømmerkirker bygd med samme planform. Særlig vanlig var langkirkene på Vestlandet. I andre halvdel av 1800-tallet var langkirkeformen dominerende over hele landet. På slutten av 1800-tallet var langkirkeformen relativt sjelden i Europa, men fikk da en renessanse i deler av Vest-Europa.I nyere tid har kirkene hatt mer ulike planformer, men også i denne perioden er det bygd mange langkirker i Norge.


Referanser

  1. Christie, Håkon, 1981 s. 233