Lade kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Lade kirke
Trondheim Ladekirke.jpg
Lade, Trondheim Foto: Elisabeth Dreier
Generelt
Byggeår:  ca. 1190
Kirkegård:  Fremdeles i bruk
Arkitektur
Teknikk:  Mur
Materiale:  Gråstein
Takrytter:  Fra ca. 1800
Kirkerommet
Prekestol:  Fra 1649
Døpefont:  Fra 1961
Alter:  Altertavle fra 1709
Commons-logo.png
Lade kirke bilder på Commons

Lade kirke ligger på Lade i Trondheim. Dagens kirke er en langkirke fra omkring 1190, og den er viet til det hellige kors. Før dette har det vært minst en steinkirke og en stavkirke på stedet. Kirken antas også å stå i nærheten av den gamle hovplassen på Lade.

Bygningen

Kirken har en vestportal med klebersteinsomramming og et romansk vindu i korets østmur.

Takrytteren er åttekantet og bygget på på 1800-tallet. Alteret er av murt stein og altertavlen fra 1709 utført av Lars Pedersen Bilthugger og Peter Anderssøn Lillie. Maleriene i altertavlen ble skiftet ut i 1945. Prekestolen, som er fra 1649, er skåret av Jens Snekker og malt av Johan Contrafeier. Innfelt i altertavlen er fem alabastfriser fra 1400-tallet. Kirken har to klokker, og foran alterringen ligger donatoren Ellen Raverts gravstein.

Kirkegården er omgitt av en steinmur ble anlagt i middelalderen. Kirken, som har 160 sitteplasser og er sognekirke for Lade sogn i Lademoen og Lade prestegjeld.

Litteratur

  • Ekroll, Øystein; Med kleber og kalk. Norsk steinbygging i mellomalderen, Oslo 1997
  • Lademoen Historielag; Lade kirke

Eksterne lenker


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi