Kyrkjehaugen på Roald

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 62°34′33,80″N 6°6′57,42″Ø

Søndagsskolen på Roald påbegynt 1928, ferdigstilt 1930.
Gamlekirken på Kyrkjehaugen, revet 1896.
Roald, Vigra, Møre og Romsdal.
Foto: Kart i skolen

Kyrkehaugen på Roald er en høyde i landskapet på Roald på Vigra som lokalt antas å være en gammel gravhaug. Haugen har aldri vært arkeologisk undersøkt. Der ble i 1930 reist en søndagsskole med form som en korskirke . Søndagsskolen ble oppført på den betingelse at den ikke ble innviet som kirke.

Bygget er tegnet av arkitekt Grimnes og bygget i 1928 av Heinrich Schmidt (1867 - 1947). Det er reist på stedet hvor de gamle kirkene på Vigra sto. Man mener at den først kirken ble reist før år 1100, da Blindheimsætten på Vigra ble en av Norges mektigste. Den første skriftlige kilden om kirken er fra 1291 og er et brev fra erkebiskopoen hvor "Sira Lodve i Vigr" - presten Lodve på Vigra - er nevnt. Kirken var en Maria-kirke. Det har vært hevdet at den første kirken sto nedenfor haugen, men der har i hvert fall senere stått tre kirker på selve haugen.

Hans Strøm skriver i bind 2 av Beskrivelse af Fogderiet Søndmør i 1767 at det sto en liten stavkirke der. Kirken på Strøm's tid var av tømmer, men koret hadde stavkonstruksjon, antagelig rester av den gamle stavkirken. I 1756 slo lynet ned i kirken og skadene var så store at kirken ble revet. En ny korskirke av tømmer ble reist i 1757 med inventar av Tavle-Jakob. Kirken ble stående en tid etter at ny kirke ble reist på Blindheimsreset i 1894. Kirken ble stående uten vedlikehold og ble revet i 1896.

Under byggingen av søndagsskolen kom folk med forskjellige deler fra den gamle kirken, blant annet den gamle kirkeklokken som sprakk under rivingen av den gamle kirken. Klokken ble støpt om og henger i søndagsskolen. Lysekronen fra gamlekirken, utført av Tavle-Jakob henger også på plass.

Kyrkjehaugen har vært benyttet som gravplass i mer enn 800 år. De siste ble gravlagt her like etter 1900. Tavle-Jakob ligger også gravlagt her, men man vet ikke nøyaktig hvor.