Kunsthistorie:Underprosjekter/Moderne kunsthistorie

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Malevitsj 1928 29 Portrett av bonde.jpg

Vi ønsker at alle nye brukere skal være registrert med et brukernavn som er kjent for læreren og som så listes under Bidragsytere med fullt navn og brukernavn. Om du ikke har prøvd wikiprogramvaren før så kan du prøve her. Hver bruker har en egen brukerside der en kan presentere seg om en ønsker og en diskusjonside der andre kan stille spørsmål eller komme med kommentarer.

Administratorer kan slette bidrag som en ikke finner tjenlig for wikien. Vi ønsker heller ikke at wikien skal være et diskusjonsforum.

Det er ikke vanlig å signere artikler hvem som har gjort hva er mulig å se i artiklenes historikk. Om du skriver et innlegg på en diskusjonside skal du signere slik: ~~~~ da vises brukernavn og dato og vi vet hvem som har kommet med forslag eller stillt et spørsmål. Ønsker, ideer og spørsmål kan skrives på diskusjonssiden.

En snarvei til prosjektsiden finner du til venstre under navigasjon under overskriften: Moderne kunsthistorie.

Emner

Dette er ett prosjekt om Moderne kunsthistorie som omfatter billedkunst og arkitektur fra omkr. 1880 til i dag.

Perioden går fra postimpresjonisme og symbolisme - via avantgardebevegelser som futurisme, dadaisme, konstruktivisme og surrealisme før andre verdenskrig - gjennom femtiårenes abstrakte ekspresjonisme, 1960-årenes ny-avantgarde med bl.a. pop-kunst og minimalisme, og opp til postmodernismen på 1980-tallet.

Formål

Dette prosjektet har som mål å få skrevet artikler om emner relatert til Moderne kunsthistorie for å lette innlæring av stoffet.

Delmål

 1. Å lære elevene wikiteknikk og formatering.


Bidragsytere

Lærere

Elever

Tidligere prosjekt og deltakere

Nye artikler


Prosjektarbeid

Hvordan skrive ?

God formgivning er viktig for å skape en bra artikkel. Gode artikler starter med en introduksjon/oversikt over emnet og fortsetter med å presentere stoffet med en klar struktur. Hoveddelen av artikkelen følges så av standard vedlegg som kilder, relaterte artikler og til sist eksterne lenker.

Introduksjon

Introduksjonen gir oversikt over artikkelen, og siden den kommer før eventuelle overskrifter så lager vi ikke noen == Introduksjon == eller lignende over den. Introduksjonen bør gi et kort sammendrag av artikkelen; leseren kan derved se om den er relevant for henne/ham.

Avsnitt

Avsnitt bør ikke være for lange, det tretter leseren – husk også at det er tyngre å lese på nett enn på papir. Avsnitt med kun én setning er på den annen side for kort, med mindre man sterkt skal markere et poeng.

Overskrifter

Overskrifter gir en rask introduksjon til ulike deler i en artikkel og riktig benyttet bidrar overskrifter til å strukturere artikkelen. Overskrifter er hierarkiske, så du bør starte med nivå 2 (== Overskrift, nivå 2 ==) og fortsette med lavere nivåer: === Overskrift, nivå 3 ===, ==== Overskrift, nivå 4 ==== osv. Om man bør bruke overskrifter av lavere nivå er en vurderingssak; når det gjelder overskrifter kan det være nyttig å huske det gamle ordtaket at: For lite og for mye er like skjemmende.

Illustrasjoner

Fotografier, kart, tegninger og diagrammer kan alle bidra til å belyse et emne. Riktig brukt vil illustrasjoner gjøre at leseren lettere forstår artikkelen. Det er viktig at eventuelle illustrasjoner ikke ødelegger, men understreker «artikkeltekstens flyt». Gode illustrasjoner skal tilføre artikkelen informasjon, ikke bare tilføre pynt.

Du trenger ikke angi høyrestilling, det er standardverdi, se ellers gjerne utfyllende hjelpeside for bruk av illustrasjoner.

Standard vedlegg

Standard vedlegg er ulike seksjoner som lengre artikler vanligvis avsluttes med, disse er:

 • Bibliografi (Tekst) eller Verk (Kunst) (Eventuelt Malerier og Skulpturer etc. om der finnes flere typer)
 • Se også – En kort liste med interne lenker til bestemte artikler om samme eller tilstøtende emne. "Se også"-seksjonen plasserer artikkelen i kontekst med andre, og er en nyttig tilføyelse til lenker i artikkelteksten.
 • Referanser og fotnoter (Eventuelt bare Referanser om det bare dreier seg om dette) – Dersom referanser/fotnoter brukes i artikkelen plasseres de her. I en artikkel på kladdstadiet er ikke referanser nødvendig, men dersom den skal opp på anbefalt/utmerket-nivå, er referanser viktig! Referansen legges inn i hovedteksten med følgende kode: <ref>Tekst</ref>. For at denne skal synes må følgende kode legges inn under Referanse-tittelen: <references/>.
 • Litteratur – Bøker og artikler som artikkelen bygger på og utgangspunkt for videre lesing, bør oppgi hva som de fleste fagfolk på det aktuelle felt vil regne som standardverk i dette feltet. De(t) største/viktigste norskspråklige verk bør alltid oppgis, samt vesentligste verk på andre språk. Det er en fordel om litteraturinnførselen kommenteres med 1–2 setninger med omtale som forklarer hvorfor dette er regnet som et relevant verk (utover den informasjon som tittelen på boka eller artikkelen gir). Bøkene bør utstyres med ISBN-nummer, siden dette vil skape en lenke til biblioteker og bokhandlere en kan få tak i den. Dessuten overflødiggjør ISBN-nummer behovet for endel bibliografisk informasjon som forlag og utgivelsessted. Opprinnelig utgivelsesår bør være med fordi det kan være nyttig i bedømmelsen av verkets relevans.
 • Eksterne lenker – Lenker til andre nettsteder, om de er på andre språk enn norsk merkes de med språket i parantes, f.eks. (engelsk). Helst bør det kun lenkes til nettsider i HTML-format.

Suksesjonsbokser kommer helt sist i teksten, etter eksterne lenker, men før kategorier.

Kategori

Til slutt skal artikkelen listes med riktige kategorier. Kategorier kan f. eks. være: Kategori:Malere, Kategori:Billedhuggere eller andre kategorier under Kategori:Kunstnere generelt. I noen tilfeller så kan det også være aktuelt å legge på kategorier som sier mer eksakt hvor kunstneren kommer fra eller hva slags kunst han eller hun lager, slik som Kategori:Norske malere.

Bemerk at når du kategoriserer biografier, så må du tilføye | etternavn, fornavn bak kategorinavnet, for at artikkelen skal bli riktig listet i kategorilista.

[[Kategori:Norske malere|Etternavn, Fornavn]]

Hvor finne informasjon

Informasjon om de forskjellige periodene i kunsthistorien finnes i læreverk, bøker og nettsteder som er listet nederst på denne siden. Dette gjelder også utenlandske og norske kunstnere som er nevnt i litteraturen.

Et aktuelt sted for å hente og verifisere informasjon om norske kunstnere som ikke finnes i litteraturen og for å finne utfyllene informasjon, blant annet oversikter over verk, er Kulturnett. Spesielt er seksjonen «kunstnerregisteret» og dennes underseksjon med alfabetisk listing av kunstnere [1].

Nasjonalbibliotekets kunsthistorisk bibliografi (KUNSTBIB), er en naturlig primærkilde, ved siden av de vanlige bibliotekbasene SAMBOK og NORART.

For kunstnere inntil ca 1980 kan en finne svært grundige biografier, oversikt over verk og litteraturlister i Norsk kunstnerleksikon (om norsk kunstnerleksikon).

Før en begynner å skrive sjekk om aktuelle artikler finnes ved å se i Kategori:Kunst og dennes underkategorier.

Verktøy

Infobokser

 • {{Infoboks kunstner}} Brukes i biografier om kunstnere.
 • {{Infoboks kunstverk}} Brukes om det enkelte kunstverk. Det er mulig å spesifisere type kunstverk: Maleri, grafikk, skulptur etc.
 • {{Infoboks arkitektur}} Brukes i artikler om de enkelte bygninger.
 • {{Modernisme}} Er en navigasjonsboks mellom de forskjellige artiklene om retninger.

Maler

Malevitsj 1928 29 Portrett av bonde.jpg Denne brukeren er
Deltaker i prosjekt Moderne Kunsthistorie.


Settes på brukersidene til deltakerne.

Aktuelle artikler

Videre arbeid

Artikler på fagwikien som det kan arbeides videre med.

Artikler som bør opprettes

Kunsthistoriske perioder

Arkitektoniske perioder

Kunstnere

Artikler som kan forbedres

Artiklene som er her kan helt sikkert utvides og forbedres. De inneholder også en også en rekke røde lenker til kunstnere d.v.s. artikler som trengs men ikke er skrevet.

Litteratur

 • Kofoed,Holger; Modernismen i kunsthistorien fra 1870 til 1990-årene , Oslo 1998 - 2004 ISBN 82-565-1266-8

Utfyllende litteratur

 • Berg, Knut (red); Norges kunsthistorie bind 6 og 7 Oslo 1983
 • Brettell, Richard R; Modern Art 1851-1929, Oxford 1999. ISBN 978-0-19-284220-6
 • Danbolt, Gunnar og Kjerschow, Mabel; Billedspor 2, Vollen 2001, ISBN 82-7522-065-3
 • Glambek, Ingeborg; Om kunst de siste 200år, Oslo 2003 ISBN 82-7317-584-7
 • Hopkins, David; After Modern Art 1945-2000, Oxford 2000. ISBN 0-19-284234-X
 • Pharo, Ingvild og Sagstad, Egil; Det skapende menneske kunst og kulturhistorie 3, Oslo 2004, ISBN 82-05-30157-3

Aktuelle lenker